Firmám s energetickým auditom rozdelia ďalšie desiatky miliónov eur

Autor Paper Life máj 2019 -
Firmám s energetickým auditom rozdelia ďalšie desiatky miliónov eur Pixabay

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na aktuálne platnú výzvu je 50 miliónov eur. Zároveň sú k dispozícii peniaze z nevyčerpanej staršej výzvy.

Slovenské firmy majú vďaka výzvam Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, k dispozícii desiatky miliónov eur z eurofondov. V súčasnosti môžu predkladať žiadosti o nenávratné finančné príspevky (NFP) zamerané na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v podnikoch. Podmienkou je vypracovanie energetického auditu.

Obchodný riaditeľ významného slovenského dodávateľa energií, spoločnosti Energie2, a. s., Eduard Chudovský na to upozornil: ,,V závere minulého roka vyhlásila SIEA 46.výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, vyčlenených na túto výzvu, je 50 miliónov eur.“

Pravidlá čerpania a termíny

Podniky môžu získať z eurofondov príspevok na realizáciu opatrení, ktoré im odporučili energetické audity a to od 200 000 eur do 2 mil. eur, so spoluúčasťou 55 % oprávnených výdavkov na projekt pre veľké podniky a 50% pre malé a stredné podniky.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola bol 28.februára 2019, termín uzavretia 2. kola 30. apríla 2019 a ďalšie kolá sa budú uzatvárať v posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca, až do vyčerpania určených prostriedkov. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy sa zverejňuje na webových stránkach operačného programu aj SIEA najneskôr mesiac pred dátumom uzavretia výzvy.

Aj v predchádzajúcej výzve stále sú nevyčerpané prostriedky

Aktuálne prebiehajú aj iné podobné výzvy. Výhodná je Výzva č. 30 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód OPKZP-PO4-SC421-2017-30, dátum vyhlásenia: 29. 9. 2017) na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Podniky mali k dispozícii na začiatku spolu 40 mil. eur a potenciálne voľných bolo po roku a pol, v polovici februára 2019, ešte 26 mil. eur.

,,Rozdiel medzi výzvami č.46 a č.30 je v intenzite pomoci. Lákavejšia je výzva č. 30, kde výška podpory môže dosiahnuť až 85 % oprávnených výdavkov a stačia vlastné prostriedky vo výške 15 %. Nevýhodou je, že ide iba o projekty do výšky 200 000 eur,“ vysvetlil E. Chudovský.

Ak má firma väčší projekt, potom ostáva iba možnosť využiť výzvu č. 46, kde je nenávratný finančný príspevok od 200 000 eur do 2 mil. eur. „Netreba sa báť toho, že niektoré kolá sú už  uzatvorené, samotné výzvy sú ešte otvorené. Tu je dobré vedieť, že viac ako polovica projektov je neschválených preto, lebo zamrzli na zlých auditoch. Veľmi dôležité je správne vypracovať audit a žiadosť,“ upozornil zástupca Energie2 s tým, že takéto audity vykonáva aj táto spoločnosť.

Nevyužiť pomoc pri zefektívnení prevádzok je škoda

Eduard Chudovský odporúča všetkým podnikateľom a podnikom, ktorí spĺňajú podmienky, aby sa zúčastnili na najbližších kolách niektorej z výziev. ,,Nielenže môžu získať nenávratné príspevky až na polovicu, prípadne 85 % z nákladov na projekty, ale trvalo si znížia energetickú náročnosť svojich prevádzok, resp. zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov,“ konštatoval.

Paper Life

K téme:

Firmy, ktoré chcú environmentálne eurodotácie, musia mať energetický audit

Projekt Zelená domácnostiam je najúspešnejším programom v rámci OZE

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1