Priemerné funkčné obdobie šéfa firmy celosvetovo je 5 rokov

Autor KPMG jún 2019 -
Priemerné funkčné obdobie šéfa firmy celosvetovo je 5 rokov Pixabay / Gerd Altmann

Tri štvrtiny respondentov prieskumu CEO Outlook priznali, že vo funkcii urobili aj veľkú chybu. Dôležité je podľa nich poučiť sa.

Viac ako osem z desiatich generálnych riaditeľov (CEO) vo svete verí, že na dnešnom trhu je potrebná tzv. „kultúra zlyhania“. Teda taká, v ktorej sa ľudia rýchlo učia z neúspechov. Avšak iba niečo viac ako polovica opýtaných uviedla, že takáto kultúra aktuálne panuje v ich vlastnej organizácii.

Ohľadne predikcie rastu ekonomiky aj vlastnej firmy sú CEO opatrní, najviac sa obávajú klimatických zmien. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG CEO Outlook 2019.

Tri štvrtiny topmanažérov vnímajú, že dnes je funkčné obdobie generálneho riaditeľa kratšie ako v dobe, keď oni sami začínali kariéru. Dve tretiny sa vyjadrili, že priemerné funkčné obdobie piatich rokov na nich vytvára tlak konať s vyšším nasadením a agilitou.

S rizikom strát: Prostredie má umožniť testovanie myšlienok

Takmer tri štvrtiny opýtaných manažérov uviedlo, že na začiatku svojej kariéry urobili nejaký významný „krok vedľa“. Napríklad sa pustili do rizikového podnikania, ktoré sa nakoniec ukázalo ako neúspešné. Za dôležité však považujú, že sa dokázali poučiť z týchto skúseností.

Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku, konštatuje: „Moderný generálny riaditeľ musí akceptovať skutočnosť, že má viac práce a menej času ako jeho predchodcovia kedysi. Jednou z primárnych úloh CEO je vytvoriť prostredie, kde môžu byť nové myšlienky testované bez predsudkov a v ktorom je ochota zmeniť sa považovaná za silnú stránku a nie za slabosť.“

Opatrné odhady rastu vlastnej firmy

Generálni riaditelia vo svete sú podľa prieskumu KPMG CEO Outlook 2019 realistickí ohľadne rastu vlastných firiem i globálnej ekonomiky. Len 53 % z nich predpokladá v trojročnom horizonte rast vlastnej firmy a to len do 2 % (v roku 2018 to bolo 55 % opýtaných).

Pozitívny trojročný výhľad rastu globálnej ekonomiky predpokladá 62 % respondentov. V najbližších troch rokoch viac ako tretina (36 %) riaditeľov plánuje nárast počtu zamestnancov o viac ako šesť percent.

Top predstavitelia firiem označili za najväčšie riziko pre rast ich organizácií klimatické zmeny. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát za päť rokov histórie tohto prieskumu KPMG.

Kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia

Na popredných miestach agendy generálnych riaditeľov je aj kybernetická bezpečnosť. A to napriek tomu, že poklesla z minuloročného druhého miesta v rebríčku najväčších vnímaných rizík na tohtoročné štvrté.

V roku 2019 sedem z desiatich respondentov spomínaného prieskumu tvrdí, že silná stratégia kybernetickej bezpečnosti je rozhodujúca pre udržanie konštantnej dôvery kľúčových zainteresovaných strán. Je to nárast o 14 percentuálnych bodov oproti roku 2018.

Zo zistení prieskumu KPMG tiež vyplynulo, že pre mnohých generálnych riaditeľov predstavujú fúzie a akvizície najlepšiu príležitosť na zlepšenie digitálnych schopností firmy. Proaktívna stratégia v oblasti fúzií a akvizícií je v horizonte troch rokov dôležitou témou až pre 84 % top manažérov.

Prekvapujúcim zistením je fakt, že umelú inteligenciu vo svojich firmách, napriek vysokému záujmu o túto tému, aktuálne zaviedlo len 16 % respondentov. Ďalších 31 % je stále v pilotnej fáze. Napriek tomu 65 % generálnych riaditeľov verí, že zavedenie umelej inteligencie a automatizácie vytvorí viac pracovných miest, než ich eliminuje.

O štúdii

CEO Outlook 2019 sa uskutočnil v období január – február 2019 na vzorke 1 300 generálnych riaditeľov na jedenástich kľúčových trhoch, ktorými sú: Austrália, Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Španielsko, Veľká Británia a USA. Týka sa jedenástich hlavných odvetví a to sú:

 • automobilový priemysel,
 • bankovníctvo,
 • infraštruktúra,
 • poisťovníctvo,
 • investičný manažment,
 • zdravotníctvo,
 • priemyselná výroba,
 • technológie,
 • telekomunikácie,
 • maloobchod/spotrebiteľské trhy,
 • energetika.

Tretina respondentov pochádza z firiem, ktoré dosiahli ročný obrat viac ako 10 miliárd USD a žiadna zo spoločností, ktorá sa zúčastnila prieskumu, nemala ročný obrat menší ako 500 miliónov USD.

KPMG

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1