Slovensko získalo európsku agentúru – v Bratislave bude sídlo ELA

Autor ZEK jún 2019 -
Slovensko získalo európsku agentúru – v Bratislave bude sídlo ELA Pixabay

Európsky orgán práce začne fungovať od októbra 2019 najprv v Bruseli, neskôr sa presunie.

Členské štáty sa na zasadaní v Luxemburgu dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu práce bude Bratislava. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová to uvítala a blahoželala slovenskej vláde.

„Od začiatku môjho mandátu je spravodlivá mobilita pracovnej sily kľúčovou prioritou. Voľný pohyb podporuje hospodársky rast, pomáha podnikom nájsť zručnosti, ktoré potrebujú, a ľuďom čo najlepšie využiť svoje schopnosti,“ uviedla komisárka.

Riadiť voľný pohyb

Pritom voľný pohyb pracovníkov má byť podľa nej riadený. „ To si vyžaduje pravidlá, ktoré sú spravodlivé, jasné a účinne presadzované. Európsky orgán práce je vrcholom tohto úsilia,“ zdôraznila M. Thyssenová. Úrad bude podľa nej podporovať pracovnú mobilitu a členským štátom EÚ poskytne nástroje na efektívnejšiu spoluprácu a boj proti podvodom v tejto oblasti.

„Nariadenie o Európskom orgáne práce bolo prijaté v rekordnom čase,“ zdôraznila komisárka pre zamestnanosť. „Dúfam, že sa tento orgán čo najrýchlejšie presťahuje do Bratislavy a začne fungovať.“

Šefčovič: Posilní to naše renomé

„Cítim veľkú radosť, obrovskú hrdosť a agentúre ELA želám veľa ELÁnu,“ uviedol v tejto súvislosti podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

„Je to výhra nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko, pretože naše pro-európske renomé sa ešte posilní. Je to zároveň ďalší dôkaz o tom, že náš úspešný príbeh v únii pokračuje, a takisto silný prejav dôvery od našich partnerov,“ pokračoval.

Podľa M. Šefčoviča EÚ potrebuje agentúru, ktorá „posunie dopredu“ dôležité témy ako sú pracovná mobilita či sociálne zabezpečenie a ktorá zakročí pri porušovaní pravidiel. Ocenil úsilie slovenských politikov a úradníkov v súťaži o získanie novej agentúry.

„Poklona všetkým, čo sa na výzve hostiť agentúru EÚ podieľali. A osobitne premiérovi P. Pellegrinimu, ministrovi práce J. Richterovi, všetkým zanietencom na rezortoch práce a diplomacie doma, ako aj na Stálom zastúpení v Bruseli,” komentoval Maroš Šefčovič.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po prvýkrát oznámil myšlienku vytvorenia Európskeho orgánu práce vo svojej správe o stave Únie v septembri 2017. Komisia predstavila svoj návrh na vytvorenie Európskeho orgánu práce v marci 2018 a vo februári 2019 dosiahol Európsky parlament v tejto otázke s Radou predbežnú dohodu. Po Európskom parlamente aj Rada ministrov 13. júna 2019 formálne schválila nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce.

Deklarovaným cieľom nového orgánu je zabezpečiť, aby sa pravidlá Únie v oblasti mobility pracovnej sily presadzovali spravodlivo, jednoducho a účinne. Mal by začať fungovať v roku 2019 a byť plne funkčný v roku 2024. Voľba jeho správnej rady a pracovný program bude zverejnený 16. októbra 2019.

Výber sídla orgánu je výsledkom dohody zástupcov vlád po tom, čo kritériá a postup výberu schválili jednotlivé členské štáty. Záujemcovia museli do 6. mája 2019 predložiť ponuku týkajúcu sa sídla orgánu a doložiť ponúkané podmienky a schopnosť splniť kritériá.

ZEK / IL

Otázky a odpovede o Európskom orgáne práce (v AJ)

Praha je sídlom GSA – Agentúry európskeho GNSS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1