Kincentric sa zameriava na vyhľadávanie talentov

Autor Ben Machtiger júl 2019 -
Kincentric sa zameriava na vyhľadávanie talentov Pixabay

Dcéra spoločnosti Spencer Stuart vznikla a stavia na HR divíziách prevzatých od firmy Aon. Do popredia dáva využívanie vnútorného potenciálu podnikov.

Spencer Stuart, poradenská spoločnosť na vyhľadávanie manažérskych talentov, oznámila založenie novej dcérskej firmy Kincentric. Tá nadväzuje na akvizíciu divízií pre kultúru a angažovanosť, posudzovanie lídrov a rozvoj a ľudské zdroje a vyhľadávanie talentov od firmy Aon 1. júla 2019.

Názov je síce nový, ale Kincentric má už za sebou dlhú históriu pomoci klientom v oblasti podpory zmien a naštartovaní úspešnej prevádzky prostredníctvom globálneho tímu expertov, overených poznatkov a intuitívnych technológií.

Pomáha firmám robiť zmenu zvnútra

Kevin Connelly, nový výkonný riaditeľ spoločnosti Kincentric a bývalý prezident a výkonný riaditeľ firmy Spencer Stuart, hovorí: „Z nášho názvu vyplýva, že Kincentric dáva do popredia ľudí v podniku. Budeme aj naďalej pomáhať organizáciám realizovať zmenu zvnútra a prichádzať s novými spôsobmi odhaľovania potenciálu ľudí a tímov.“

Dlhoročné skúsenosti firmy Kincentric dopĺňajú portfólio poradenských služieb spoločnosti Spencer Stuart, vrátane posudzovania manažérov a rozvoja, následníctva výkonného manažmentu, efektívnosti tímov, tvorby kultúry, efektívnosti správnych rád a zvládania fúzií z pohľadu personálu.

Ben Williams, výkonný riaditeľ Spencer Stuart, dodáva: „Manažment sa čoraz viac zameriava na vedenie, kultúru a angažovanosť pri presadzovaní zmien a pozitívnych výsledkov vo svojich organizáciách. Spojenie Spencer Stuart a Kincentric ponúka jedinečnú príležitosť hlbšej spolupráce so správnymi radami a najvyšším manažmentom na kritickej úrovni.“

O spoločnosti Spencer Stuart

Táto spoločnosť vie, ako záleží na vedení. Organizácie na celom svete veria, že im pomôže s rozhodnutiami na vysokej úrovni, ktoré majú trvalý vplyv na ich podniky. Prostredníctvom výkonných vyhľadávacích, poradenských a riadiacich služieb pomáha Spencer Stuart budovať a zdokonaľovať vysokovýkonné tímy pre klientov – od veľkých nadnárodných spoločností cez novovznikajúce spoločnosti až po neziskové inštitúcie.

Spoločnosť je v súkromných rukách od roku 1956; má viac ako 60 pobočiek ponúkajúcich 50 praktických špecializácií v približne v 30 krajinách.

Klienti sa obracajú na spoločnosť Spencer Stuart s problémami meniacich sa potrieb vedenia v oblastiach ako je vyhľadávanie vedúcich pracovníkov na vrcholovej úrovni, nábor správnych rád, efektivita predstavenstva, plánovanie nástupníctva, dôkladné hodnotenie vrcholového manažmentu, angažovanosť zamestnancov a mnoho ďalších aspektov kultúry a efektívnosti organizácie.

Ben Machtiger, Spencer Stuart

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1