Továreň budúcnosti a potreby zručností podľa ManpowerGroup

Autor Lenka Nemeškalová október 2019 -

Nové technológie menia firmy a kvalifikácie, ktoré sú pre ne potrebné, sa neustále premieňajú. Čoraz horší nedostatok ľudí s potrebným profilom ohrozuje produktivitu a rast firiem.

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti ManpowerGroup s názvom „Nedostatok ľudí s potrebným profilom“ nedokáže 54 % slovenských firiem a 45 % firiem globálne obsadiť svoje voľné pracovné miesta.

Podľa ďalšieho prieskumu z roku 2019 „Revolúcia zručností viac zamestnávateľov ako kedykoľvek predtým predpokladá, že v dôsledku automatizácie zvýši alebo zachová počet zamestnancov. Ide o zvýšenie z 83 % na 87 % globálne a v SR z 80 % na 83 % za tri roky.

Globálne zo 41 % firiem, ktoré budú v nasledujúcich 2 rokoch automatizovať niektoré činnosti, 24 % vytvorí nové pracovné miesta. Firmy, ktoré zavádzajú automatizáciu najintenzívnejšie, pritom vytvárajú najviac pracovných miest.

Tieto vytvorené pracovné miesta väčšinou požadujú takú kombináciu tvrdých a mäkkých zručností, ktoré sú na trhu práce veľmi ťažko dostupné.

Taxonómia budúcich zručností

V snahe nájsť praktické riešenia nedostatku potrebných zručností spoločnosť ManpowerGroup v spolupráci s Inštitútom pre digitálnu výrobu (The Digital Manufacturing Institute – MxD) zvolala viac než 30 akademických, vládnych a priemyslových partnerov, aby vytvorili taxonómiu, ktorá by definovala budúce pracovné pozície v digitálnej výrobe.

Táto analýza budúcich potrieb trhu práce prináša zoznam 165 nových dátovo orientovaných pracovných pozícií a detailný rozbor a kompetenčný model 20 kľúčových výrobných pozícií budúcnosti.

„Sme uprostred Revolúcie zručností, kde nové technológie premieňajú výrobný priemysel a automatizácia ovplyvňuje väčšiu potrebu pokročilých pozícií,“ povedala Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup pre ČR a Slovensko.

V dobe rekordného celosvetového nedostatku talentov firmy podľa nej už nemôžu byť len spotrebiteľmi práce. „Je potrebné, aby čo najskôr začali rozvíjať svojich zamestnancov – učiť a rozvíjať také zručnosti, ktoré budú potrebovať na to, aby zostali čo najdlhšie zamestnateľní. Prielom v mobilnom pripojení, internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač a pokročilé materiály – to všetko v horizonte 5 – 10 rokov radikálne zmení výrobu a výrobné systémy,“ upozornila Z. Rumiz.

Digitálna transformácia je pritom hnacím motorom neustálych zmien, prepojenejšieho sveta a potreby nových zručností.

Výroba je na čele technologickej premeny

Výroba v 20. storočí prešla mnohými transformáciami – od zefektívňovania pohonu a mechanickej automatizácie (1900 – 1970), využitia počítačov pri konštrukcii výrobkov a riadení výroby (1970 – 2005) cez integráciu rôznych systémov naprieč firmou (2005 – 2020), k inteligentným systémom (masívne rozšírenie po roku 2020).

„Teraz sme na vrchole 3. generácie výroby charakterizovanej transformačnou silou a rapídnym vylepšením softvérov. Došlo k omnoho užšiemu prepojeniu systémov a ľudí vo vnútri firiem, ku skokovému zefektívneniu procesov a účelnejšiemu využívaniu dát,“ konštatovala Z. Rumiz.

Očakávame, že sa v blízkej budúcnosti budú stroje učiť od seba navzájom a čoraz dostupnejšie technológie sa stanú katalyzátorom pre novú generáciu výroby a pracovných rolí,“ dodala.

manpower generácie

Zmeny v priemysle a problémy s kvalifikáciou

Podľa správy Svetového ekonomického fóra (Future of Jobs Report 2018) sa očakáva, že takmer polovica pracovných pozícií vo výrobe (49 %) sa bude musieť v nasledujúcich 3 – 5 rokoch v dôsledku digitalizácie a automatizácie zmeniť a to bude mať za následok potrebu celkového zvýšenia kvalifikácie alebo rekvalifikácie u 54 % zamestnancov.

Štúdia predpokladá, že pozície 35 % zamestnancov budú vyžadovať dodatočné školenia v dĺžke 6 mesiacov, pri 9 % z nich sa bude vyžadovať preškolenie trvajúce 6 až 12 mesiacov a pre 10 % bude potrebné školenie dlhšie ako 1 rok.

Štúdia spoločnosti Deloitte hovorí, že výrobný sektor bude v budúcom desaťročí čeliť vážnym problémom v dôsledku nedostatku zamestnancov s potrebnými zručnosťami.

Dospela k záveru, že od súčasnosti do roku 2028 sa neobsadí 2,4 milióna pracovných miest. Päť z 10 otvorených pozícií pre kvalifikovaných pracovníkov zostane neobsadených pre nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami.

Budúce potreby priemyslu

Analýza ManpowerGroup a Digital Manufacturing Institute definovala budúce pracovné pozície v digitálnej výrobe. Prináša zoznam 165 dátovo orientovaných pracovných pozícií a 20 kľúčových výrobných pozícií budúcnosti. Sú ako v oblasti samotnej fyzickej výroby, tak aj v oblasti analýzy dát, riadenia a leadershipu v digitálnej dobe, zákazníckom servise, vývoji produktu a služieb, riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších rolí spojených s výrobou.

manpower 165

Od roku 2015 vzrastá početl pozícií vyžadujúcich pokročilé digitálne zručnosti, a to každý rok o 45 %. Vzhľadom na povahu premien a potrieb z hľadiska technológií sa stávajú najžiadanejšími digitálnymi zručnosťami:

- SixSigma certifikát,

- CNC,

- geometrické kótovanie a geometrická tolerancia,

- znalosť CTA a PLC systémov.

Medzi celosvetovo najžiadanejšie pozície v digitálnej výrobe patria miesta servisných technikov, zoraďovačov a technikov údržby a strojnej automatizácie.

Úloha pre HR: zmeniť prístup k výberu zamestnancov

Manažment firiem musí prehodnotiť svoje stratégie a nájsť nové a alternatívne spôsoby, ako ískať, rozvíjať, motivovať a udržiavať zručnosti zamestnancov, ktorých potrebujú.

„Ide o úplne nový prístup pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov. Už nebude stačiť inzerovať pozíciu a na trhu práce ,nakúpiťʻ potrebných zamestnancov, ako to bolo doteraz. Väčšina uchádzačov o novú prácu ani nebude schopná na prvý pohľad posúdiť, či je daná pozícia pre ňu zaujímavá, a zároveň firma nebude schopná len podľa životopisu spoznať, či je uchádzač na danú pozíciu vhodný,“ upozornila regionálna šéfka ManpowerGroup Zuzana Rumiz.

„Bude nutné pristupovať novým spôsobom k identifikácii schopností ľudí a rozpoznaniu, akým smerom sa pracovník môže posunúť, pričom hlavným kritériom výberu zamestnanca by mala byť jeho schopnosť učiť sa nové veci,“ zdôraznila.

O spoločnosti ManpowerGroup

Takmer 70 rokov je svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú klientom dosiahnuť ich ciele v konkurencieschopnosti.

Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions a Right Management, pomáha 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom ročne zaistí zodpovedajúcu prácu.

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadala či ktorí pracujú u jej klientov. Jej šesť slovenských pobočiek ročne nájde pre 500 klientov asi 6 000 nových spolupracovníkov.

Lenka Nemeškalová, ManpowerGroup Slovensko

Partneri