Doba uchovávania osobných údajov vo firme sa môže predĺžiť

Autor Zuzana Dzilská október 2019 -
Doba uchovávania osobných údajov vo firme sa môže predĺžiť Pixabay

Zamestnávateľ si môže údaje uchádzačov ponechať aj dlhšie po ukončení výberového konania pre prípad antidiskriminačnej žaloby.

Pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (ich životopisov) pre konkrétne výberové konanie nepotrebuje zamestnávateľ ich súhlas s takýmto spracúvaním, nakoľko to spadá pod nevyhnutné spracovanie v rámci predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Na tento účel zamestnávateľ môže predmetné osobné údaje spracovávať do ukončenia výberového konania.

To však neznamená, že je povinný ich bezodkladne po skončení výberového konania zlikvidovať. Ďalšie uchovávanie týchto údajov môže byť oprávnené z iného dôvodu – dôvodu právnej ochrany napríklad pre prípad žaloby týkajúcej sa diskriminácie pri výbere zamestnanca; a to po dobu, počas ktorej takéto riziko trvá – t. j. do doby premlčania týchto nárokov.

Potenciálne právne nároky uchádzača ako dotknutej osoby alebo ochrana proti takýmto nárokom môžu odôvodňovať uchovávanie osobných údajov, aj keď ich doterajší účel pominul. A to aj v prípade, ak uchádzač uplatní svoje právo na ich výmaz, ako nedávno v rozhodnutí potvrdil aj rakúsky úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov bude zamestnávateľ alebo personálna agentúra potrebovať v prípade, ak tieto údaje plánuje dlhšie uchovávať na účely iných alebo budúcich výberových konaní.

Mgr. Zuzana Dzilská

bvp BRAUN PARTNERS

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

 

Iné články k téme GDPR:

Nastaviť GDPR vo firme bude ako uviesť do života nový ekosystém

GDPR ako nutné zlo – tak to vidia mnohí

Partneri