Nadácia Eset ocenila slovenských vedcov

Autor JF október 2019 -
Ing. Ján Tkáč, DrSc., Vedec roka 2015 a Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2019. Ing. Ján Tkáč, DrSc., Vedec roka 2015 a Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2019. SAV, Pixabay

V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je laureátom Ján Tkáč, titul Výnimočný mladý vedec má Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je Výnimočným vysokoškolským pedagógom.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET v roku 2018 s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore.

Laureátov prvého ročníka ocenenia predstavila nadácia na slávnostnom galavečeri 18. októbra 2019. Prítomná bola aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Ján Tkáč vyvíja špičkovú metódu pre onkodiagnostiku

Nositeľ titulu Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Ján Tkáč pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty.

V roku 2012 získal ako vôbec vedec na Slovensku prestížny European Research Council (ERC) Starting grant na výskum využitia nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal grant ERC Proof of Concept na vývoj diagnostických setov na skorú diagnostiku rakoviny prostaty a založil start-up Glycanostics.

Zámerom je, aby sa diagnostický set na detekciu rakoviny prostaty zjednodušil na používateľskú úroveň, akú má dnes napr. tehotenský test.

V budúcnosti sa chce Ján Tkáč sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakoviny prsníka.

Ľubomíra Tóthová: Nefrologické vyšetrenie bez odberu krvi

Ocenená výnimočná vedkyňa do 35 rokov Ľubomíra Tóthová na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb. Rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest.

Uvedené smery výskumu prepája hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Bioinformatik Tomáš Vinař: Video nenahradí učiteľa

Laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa bioinformatikou. Je garantom študijného programu Dátová veda.

Aktuálne pracuje na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou unikátnych vreckových sekvenčných prístrojov.

Tomáš Vinař tvrdí, že úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní doposiaľ neprebádaného.

Napriek tomu, že digitálny obsah dostupný cez internet je dnes pokročilý, podľa T. Vinařa je živý učiteľ pre študentov stále prínosom. Avšak musí im prinášať niečo navyše, čo nemôžu získať len pozeraním videí – a predovšetkým budovať dialóg a reagovať na podnety.

Laureátov vybrala medzinárodná komisia

Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia, ktorej členmi boli:

  • Erwin Neher, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu;
  • Ursula Keller, švajčiarska fyzička;
  • László Lovász, maďarský matematik;
  • Carl-Philipp Heisenberg, nemecký biológ;
  • Christopher Csíkszentmihályi, americký sociológ a médiálny expert.

O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

„Všetci traja laureáti, ale aj finalisti sú reprezentantmi modernej vedy. Ich vedecký výskum je dnes vysoko relevantný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, a odpovedá na otázky, ktorým čelí spoločnosť globálne,“ komentoval výsledky hodnotenia generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.

Hodnotiaca komisia vybrala laureátov na základe merateľných i kvalitatívnych parametrov vrátane odporúčaní zahraničných špecialistov. Humanitné a spoločenské vedné odbory neboli v prvom ročníku ocenenia ESET Science Award zahrnuté; pozvaní boli najmä vedci z oblasti prírodných, technických, lekárskych a farmaceutických vied.

Víťaz hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy získal finančnú odmenu stotisíc eur. V ďalších dvoch kategóriách získali laureáti po päťtisíc eur.

TS / JF

Multimédiá

Video: Slávnostný galavečer s odovzdávaním ESET Science Awards v Bratislave 18. októbra 2019.

Partneri