Štát by mal viac propagovať štúdium techniky, myslia si projektové firmy

Autor Jiří Vacek, Veronika Blížkovská november 2019 -
Štát by mal viac propagovať štúdium techniky, myslia si projektové firmy Pixabay

Odborné školy na Slovensku zápasia s nedostatkom záujemcov o technické vzdelanie a táto situácia sa premieta aj do fungovania projektových spoločností v stavebníctve.

Slovenskí projektanti majú aktuálne veľmi vyťažené kapacity – ich priemerná vyťaženosť je 94 percent. Zároveň je ťažké nájsť nových dostatočne kvalifikovaných zamestnancov.

Na túto tému sa zamerala aj aktuálna Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2019 spracovaná analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Na ktorom stupni pôsobiť na žiakov

Riaditelia projektových spoločností sa zhodujú na tom, že technické odbory by mali byť na školách viac propagované. S výraznou propagáciou súhlasia takmer tri štvrtiny opýtaných – 72 percent.

S čiastočnou takouto propagáciou potom súhlasí pätina (21 percent) a, naopak, sedem percent opýtaných sa s touto myšlienkou nestotožňuje.

Podľa polovice riaditeľov projektových firiem by bolo efektívne, pokiaľ by sa táto propagácia začínala už na základnej škole (51 percent), dve pätiny riaditeľov sa prikláňajú k začiatku propagácie až na strednej škole (37 percent).

Menej ako desatina by potom volila propagáciu už od materskej (4 %), prípadne až na vysokej škole (8 %).

Víťazia tradičné formy zapojenia

Čo sa samotnej formy propagácie týka, potom by, podľa riaditeľov projektových spoločností, bolo najefektívnejšie umožniť študentom zapojenie sa do praxe vo firme a poskytovanie miest pre stážistov (8,4 bodu z 10).

Za podobne efektívne považujú aj odborné hodiny v školách s účasťou osoby z praxe (8,1 bodu).

graf CEEC 1

Zvýšeniu atraktivity technických odborov by tiež podľa CEO pomohli exkurzie do firiem a prezentácie firiem formou odborných workshopov a prednášok priamo v školách (7,5 respektíve 7,1 bodu).

Je prekvapením, že za menej efektívne považujú riaditelia projektových spoločností digitálne možnosti dnešnej doby. Konkrétne prezentáciu na sociálnych sieťach (6,5 b.) alebo propagáciu cez youtuberov (5,9 b.).

Ako najmenej efektívnu potom hodnotia reklamu v rádiu a televízii (4,5 respektíve 5,1 bodu).

Koho najradšej prijímajú do práce

V tomto roku plánuje tretina firiem navyšovať stav svojich zamestnancov (29 percent) a zostávajúca časť (71 percent) sa aj napriek vyťaženosti kapacít rozhodla počet zamestnancov nemeniť.

Najatraktívnejším zamestnancom pre projektové firmy je ten s praxou do 5 rokov (uviedlo 67 percent opýtaných), ďalej s väčšou praxou ako 5 rokov (58 percent) alebo čerstvý absolvent slovenskej stavebnej fakulty (54 percent).

O niečo menej atraktívni sú potom absolventi českej stavebnej fakulty a absolventi stredných odborných škôl (uviedlo 37 respektíve 24 percent opýtaných).

graf CEEC 2

U absolventov sa dve tretiny opýtaných riaditeľov projektových spoločností zhoduje na tom, že po ich nástupe je potrebné zaškolenie (65 percent).

Štvrtina riaditeľov si myslí, že úroveň absolventov nie je dobrá (25 percent) a desatina dokonca uvádza, že je veľmi zlá (8 percent). Iba 2 percentá hovoria, že sú na vysokej úrovni.

Výskumná spoločnosť CEEC Research

CEEC Research je analytická a výskumná spoločnosť zameriavajúca sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Jej štúdie využíva viac ako 17 000 spoločností.

Od vzniku v roku 2005 sa špecializovala na analýzy stavebného sektora, následne sa jej zameranie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory, najmä strojárstvo.

CEEC Research organizuje aj odborné konferencie s účasťou zástupcov významných spoločností, asociácií a vlády.

Citovaný prieskum vznikol s podporou Považskej cementárne ako generálneho partnera.

Jiří Vacek, Veronika Blížkovská, CEEC Research

Partneri