Máme v obchodoch dosť slovenských potravín?

Autor február 2016

Podiel slovenských potravinárskych výrobkov na regáloch predajní v roku 2015 v SR opäť poklesol, a to na 40 %.

Medziročne sa tento podiel znížil o 3 percentuálne body (p. b.). Za päť rokov klesol podiel domácich potravín na pultoch z podielu 50 % na tohtoročných 40 %, teda o jednu pätinu. Vyplýva to z 5. ročníka prieskumu agentúry GfK Slovakia realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) na vzorke 360 predajní v období od 18. marca do 2. apríla 2015.

„Za posledných päť rokov podiel slovenských potravín na pultoch klesol o celú jednu pätinu. Pokiaľ sme minulý rok konštatovali určitú stabilizáciu, tak v tomto roku znovu prišlo k pádu. Podiel slovenských potravín na pultoch tvorí iba 40 %. Jediným obchodným reťazcom, ktorý to, zdá sa, so slovenskými výrobkami myslí vážne, je COOP jednota, ktorý sa celé toto obdobie drží nad 60 %,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.
„Za posledných päť rokov podiel slovenských potravín na pultoch klesol o celú jednu pätinu. Pokiaľ sme minulý rok konštatovali určitú stabilizáciu, tak v tomto roku znovu prišlo k pádu. Podiel slovenských potravín na pultoch tvorí iba 40 %. Jediným obchodným reťazcom, ktorý to, zdá sa, so slovenskými výrobkami myslí vážne, je COOP jednota, ktorý sa celé toto obdobie drží nad 60 %,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.
Najväčší medziročný pokles domácich surovín prieskum zaznamenal pri olejoch (o 33 p. b.: zo 46 % na 13 %), mäsových výrobkoch (o 10 p. b. z 55 % na 45 %), nealkoholických nápojoch (o 9 p. b. z 31 % na 22 %) a cestovinách (o 7 p. b. zo 47 % na 40 %).

Podľa obchodníkov to však s uvedeným poklesom nie je také jasné. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) podľa jej hovorcu Milana Kisztnera dlhodobo upozorňuje na chybnú metodiku prieskumov zverejňovaných PKS. Tým, že zahŕňa rôzne typy obchodných prevádzok bez ohľadu na ich veľkosť, je podľa neho zavádzajúca a skresľujúca.

„Pre ekonomiku a zamestnanosť na Slovensku nie je podstatné hľadisko podielu slovenských potravín na celkovom sortimente v predajni, ale fakt, že absolútne množstvo predaných slovenských potravín v našich predajniach rastie,“ povedal. Upozornil, že na Slovensku je v zmysle zákona platná iba jediná metodika merania podielov, a to podľa zákona o potravinách. Na základe neho sa povinne uverejňujú percentuálne podiely obratu z predaja potravín pôvodom zo SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva podľa jeho hovorcu Petra Hajnalu sleduje percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených v SR v zmysle zákona o potravinách. „Tento podiel dosiahol v 2. polroku 2014 úroveň 63,2 %,“ spresnil. Na zabezpečenie správnosti a porovnateľnosti sledovania je podľa neho vypracovaný jednotný metodický pokyn. „Je na spotrebiteľovi, výsledok ktorého prieskumu ho bude motivovať. Ministerstvo pôdohospodárstva sa však už nechce zapájať do súťaže, kto prinesie horší výsledok podielu domácich potravín na domácom trhu, bez ohľadu na použitú metodiku,“ dodal hovorca agrorezortu.

Neuspokojivý stav ponuky a predaja slovenských výrobkov stál aj za vznikom projektu „Kvalita z našich regiónov“, ktorý podporili subjekty zo sféry výroby aj obchodu. Projekt je založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží. Vysvetľuje, aký význam má preferencia slovenských produktov pre domácu ekonomiku, a to v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru aj služieb.

TASR/JF

Partneri