Slovenským výtvarným umelcom roka je medailér a keramikár Marián Polonský

Autor JF / KP december 2019 -
Marián Polonský Marián Polonský

Za rozsiahle celoživotné dielo v oblasti komornej sochárskej, medailérskej i keramickej tvorby mu udelili výročnú Cenu Fondu výtvarných umení.

Akademický sochár Marián Polonský patrí medzi charizmatické zjavy slovenskej keramickej tvorby a viac ako 40 rokov sa rovnako úspešne venuje aj medailérskej tvorbe.

Je nielen výnimočným výtvarníkom so zmyslom pre celok i detail, ale aj nesmierne kreatívnym autorom so širokým intelektuálnym prehľadom. To mu umožňuje prepojiť veci dávno minulé s pocitovým svetom moderného človeka.

rsz marian polonsky keramika bronz i

Hmýriaci sa život zachytený v kove

Najmä vo svojej medailérskej tvorbe pracuje M. Polonský s ikonologickými princípmi ako sú metafora, symbol, personifikácia, alegória.

„Naplno rozvíja svoju fantáziu, odhŕňajúc oponu nad javiskom dejín, kde ľudská dráma zakotvená v antike nadobúda novú osudovosť, nové významy a odkazy platné i dnes,“ uviedla Mária Horváthová, kurátorka jeho laudačnej výstavy pri príležitosti ocenenia.

„Obmedzujúca plocha medailí a plakiet mu už nepostačuje, a preto svoje zložité príbehy modeluje a vyrýva do plochy reliéfov a do objemov komorných plastík. Zapĺňa scénu života spleťou postáv, kŕdľami vtákov, krajinárskymi výsekmi i prvkami kaligrafie. Pri svojej púti históriou sa správa ako nomád a vyberá si motívy, symboly, výrazové a významové prvky, ktoré mu najviac vyhovujú."

Marian Polonsky Imago a In vino veritas In amphora vino

Príznačným sa preňho stáva štíhla silueta antického stĺpa, ktorý sa pri svojich nekonečných metamorfózach mení v konečnom dôsledku na štylizovanú postavu ženy – hrdinky väčšiny jeho príbehov“ – uvádza M. Horváthová vo vydanom texte k oceneniu.

Umelcova cesta z Považia do Bratislavy a Modry

Marián Polonský sa narodil 23. augusta 1943 v Hubine pri Piešťanoch. V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho sochárstva u profesora Rudolfa Pribiša.

V rokoch 1970 – 1995 žil striedavo v Bratislave a v Modre, kde mal aj ateliér. V ňom realizoval svoje keramické solitéry – výsostne výtvarne spracované interiérové i exteriérové objekty, ktoré posunul z oblasti úžitkovej tvorby do sféry voľného umenia.

V keramickej tvorbe je M. Polonský výnimočný nielen citom pre tento odveký a tvárny materiál, ale aj intelektuálnym prístupom k nemu, pritom so schopnosťou vracať sa k východiskám a pôvodným prameňom tejto disciplíny.

Váha majstrovho diela doma a v zahraničí

M. Polonský je členom Medzinárodnej medailérskej federácie FIDEM; je jedným zo zakladajúcich členov Spolku výtvarníkov Slovenska a Nadácie Mikuláša Galandu. Zúčastnil sa na početných individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jeho diela sa nachádzajú v mnohých galériách i súkromných zbierkach. Je nositeľom viacerých ocenení za tvorbu.

Pamätné tabule a plastiky majstra Polonského zdobia aj verejné priestranstvá a interiéry. Do tejto kategórie patria aj diela na poctu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Benátkach a nemeckom Ellwangene.

Popri svojej umeleckej činnosti je M. Polonský aj častým organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít.

Fond výtvarných umení udelil Mariánovi Polonskému svoju cenu za rok 2019 za mimoriadne rozsiahle celoživotné dielo v oblasti komornej sochárskej, medailérskej i keramickej tvorby. Zároveň tým ocenil jeho dlhoročnú spoluprácu s touto organizáciou slovenských výtvarných umelcov.

JF / KP

polonsky 5983378 1200x 

 

Multimédiá

Vernisáž výstavy Marián Polonský – Keramika; bronz v galérii Statua v Bratislave 30. októbra 2019.

Partneri