Slovenské podniky budú v roku 2020 prijímať menej ľudí

Autor MP/JF december 2019 -

Nezamestnanosť na Slovensku zostáva pod úrovňou 6 %, ale všetko nasvedčuje tomu, že jej pokles sa zastavuje. Vyplýva to z nového prieskumu ManpowerGroup.

Podľa pravidelného prieskumu tejto spoločnosti, ktorý urobila na vzorke 750 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov počas prvého štvrťroka 2020 u seba očakáva asi 8 % opýtaných.

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetví Doprava, skladovanie a komunikácie (+14 %). Priaznivé podmienky na trhu práce hlásia aj zamestnávatelia v odvetviach Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+4 %), Veľkoobchod a maloobchod (+4 %) a Stavebníctvo (+3 %).

Zhoršenie náborových plánov očakávajú najmä Poľnohospodárstvo (-12 %), Spracovateľský priemysel (-5 %) a Ťažba nerastných surovín (-5 %).

Zamestnanosť sa udrží

Podľa prieskumu budú na začiatku roku 2020 zamestnávatelia zväčša zachovávať doterajšie počty. Veľké zmeny na pracovnom trhu neočakáva ani analytik z občianskeho združenia Inštitút zamestnanosti Alexej Dobroľubov.

„V zásade, ak sa nestane nič dramatické, tak slovenský trh by mal vydržať v týchto číslach. Nejaký návrat k historickým úrovniam nezamestnanosti alebo nejaké väčšie prepúšťanie na budúci rok neočakávam,“ komentoval.

Prepad na západnom Slovensku

Z hľadiska regiónov sa očakáva nárast počtu pracovných miest v hlavnom meste Bratislave, a to o 6 %, a na východnom Slovensku – o 2 %. Naopak, zamestnávatelia na strednom Slovensku hlásia Index -2 % a na západnom Slovensku očakávajú znižovanie počtu pracovných síl s Indexom -5 %.

K tomu uviedla slovenská manažérka ManpowerGroup Zuzana Rumiz: „Najväčšie prekvapenie, bohužiaľ negatívne, nám prichádza zo západoslovenského regiónu, lebo sa dostal do záporných čísel a to dosť významne. Je to predovšetkým spôsobené tým, že veľa výrobných spoločností čiže spracovateľského priemyslu je na západnom Slovensku – a práve spracovateľský priemysel má najväčší prepad, čo sa týka náborového indexu.“

U hľadiska veľkosti podnikov, najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s čistým indexom trhu práce +8 %. Naopak, malé podniky udávajú menej priaznivé náborové prostredie s Indexom -6 %. Neisté náborové prostredie hlásia stredné podniky (-1 %) a mikropodniky (0 %).

MP/JF

Medzinárodné porovnanie

Index trhu práce za Q1/2020 

index 2020 medzinárodný

 Zdroj: ManpowerGroup

Partneri