V roku 2019 klesol počet pracovných ponúk na Profesii

Autor Nikola Richterová január 2020 -
Výroba áut v závode Kia pri Žiline Výroba áut v závode Kia pri Žiline AMP / Kia

Z 262 000 ponúknutých pracovných miest bolo 110 000 v Bratislave a okolí.

Počet ponúk na pracovnom portáli Profesia.sk medziročne klesol na 262-tisíc. Zamestnávateľov však môže tešiť rastúci počet reakcií na voľné pracovné miesta.

V porovnaní s predošlými dvoma obdobiami ide o najnižší počet ponúknutých pracovných príležitostí. Rekordným zostáva rok 2017 s takmer 275-tisíc pracovnými inzerátmi.

profesia 1

V 22-ročnej histórii portálu Profesia.sk je rok 2019 stále tretím najúspešnejším.

Lepší výber pre firmy?

Kým ponuka voľných pracovných miest sa za posledné mesiace zužovala, opačný vývoj je v počte reakcií na ponuky. V roku 2019 v priemere platilo, že na jeden pracovný inzerát zareagovalo približne 17 uchádzačov, predtým to bolo 14,6 (2018) resp. 14,5 (2017) reakcií.

Priemerný počet reakcií na ponuku bol dokonca vyšší aj ako v roku 2016 (16,4), keď bolo na Profesii menej ponúk ako v uplynulom roku.

Aj v roku 2019 sa prejavoval markantný rozdiel medzi Bratislavským krajom a zvyškom Slovenska, najmä východom a stredom. Ponuky v Bratislavskom kraji tvorili až 42 percent z celkového počtu pracovných príležitostí.

profesia mapa

Zároveň v štyroch západoslovenských krajoch bolo podaných takmer 67 percent ponúk na portáli Profesia.sk. Najnižší bol počet ponúk v Prešovskom kraji.

Rástli telekomunikácie a poisťovníctvo, klesli automobilky

Rok 2019 priniesol najviac pracovných príležitostí v obchode, výrobe, administratíve, IT a doprave. Pritom v počte ponúk medziročne najviac rástli telekomunikácie a poisťovníctvo – približne o pätinu.

Naopak, o viac ako pätinu klesol počet ponúk chemickom priemysle, strojárstve a automobilovom priemysle. Na spodku rebríčka skončili zamestnávatelia v textilnom, kožiarskom a odevnom priemysle.

profesia 2

Nikola Richterová

Partneri