Inštitút pre cirkulárnu ekonomiku dá do obehu zálohovateľné poháre z bioplastu

Autor JF / OTS február 2020 -
Inštitút pre cirkulárnu ekonomiku dá do obehu zálohovateľné poháre z bioplastu Tesco

Prvých tisíc pohárov chcú požičiavať pre potreby festivalov a firemných podujatí. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľného materiálu nonoilen, ktorý vyvinuli na Slovensku.

Veľkou výzvou pre väčšie podujatia s festivalovým charakterom sa stali jednorazové poháre a riady. Podľa Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN) je dôležité nájsť k týmto produktom alternatívu.

Niektoré podujatia sa rozhodli zaviesť jednorazové kompostovateľné riady, príbory a poháre, avšak tie aj tak často skončia ako komunálny odpad. Proces ich rozloženia v prírode tiež môže byť problematický.

INCIEN v tomto roku spustí program opakovane použiteľných pohárov, ktoré si prevádzkovatelia podujatí môžu zakúpiť, po použití vrátiť a dostať naspäť zálohu.

Materiál menom nonoilen

Pohár s komerčným názvom Nuatan je vyrobený z materiálu nonoilen, ktorý vytvoril tím profesora Pavla Alexyho z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Nonoilen (non oil = bez ropy) je bioplast vytvorený z obnoviteľných materiálov a na 100 % biodegradovateľný. Jeho odolnosť umožňuje opakované využívanie výrobkov.

Odoláva aj vyššej teplote až do 100 stupňov, preto je vhodný aj na poháre na horúce nápoje a je umývateľný v umývačkách riadu.

Materiál je na jednej strane trvácny, avšak zároveň je schopný biologického rozkladu formou kompostovania do 2 mesiacov bez zvyškových mikroplastov.

Znižovať objem plastov

Iniciatíva inštitútu INCIEN chce byť krokom k zníženiu celkového množstva jednorazových plastov na Slovensku.

„Domácnosti na Slovensku každoročne vyprodukujú viac ako dva milióny ton komunálneho odpadu. Tento odpad nemizne niekde preč. Až 55 % končí na skládkach. Zároveň míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme vytvárali nové produkty, pričom produkujeme odpad, ktorý nevieme ďalej spracovať,“ upozornila Petra Csefalvayová z inštitútu.

„Preto hľadáme riešenia, chceme zvyšovať environmentálne povedomie ľudí a povzbudiť ich k nižšej spotrebe jednorazových plastových výrokov,“ dodala.

Kúpu 1 000 kusov opakovane použiteľných pohárov Nuatan finančne podporila Nadácia Tesco. INCIEN ich chce požičiavať menším festivalom, firmám pre ich akcie a ďalším podobným podujatiam.

Biomateriály pre budúcnosť

„Keď hovoríme o bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú, samozrejme, najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologicky rozložiteľné, teda nepretrvávajú v prírode ako odpad desiatky rokov. A také sú naše bioplasty,“ priblížil profesor Pavel Alexy.

Základom prvej generácie bioplastov sú kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu, a polyhydroxybutyrát, ktorý produkujú baktérie. Týmto baktériám treba poskytnúť ako živinu cukor – napríklad z cukrovej trstiny alebo zo srvátky – čo je odpad vznikajúci pri výrobe mliečnych produktov.

Bioplast druhej generácie má z hľadiska ekológie ďalšie bonusy. Ako zdroj polyhydroxybutyrátu v ňom môže slúžiť použitý fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom, produkovaným vo svete vo veľkých množstvách.

Novšia generácia nonoilenu sa rozkladá nielen v podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho kompostu pri teplote 20 – 30 stupňoch. Je nádej, že tento druh plastov sa podarí vyvinúť do takej verzie, ktorá bude rozložiteľná v morskej vode.

Environmentálne ambície

Nadácia Tesco pomáha už deväť rokov zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom. Chce hrať úlohu pri riešení vážnych sociálnych a environmentálnych výziev vrátane prechodu Slovenska na cirkulárnu ekonomiku.

Snaha prispieť k budovaniu udržateľnej budúcnosti aj pre ďalšie generácie je motívom, prečo intenzívne spolupracuje aj s inštitútom INCIEN.

Vyjadruje to postoj spoločnosti Tesco k týmto otázkam. „V Tescu chceme zákazníkom prinášať kvalitné, zdravé a udržateľné produkty dostupné pre všetkých. Jedným z našich cieľov je preto nepoužívať viac obalov, než je absolútne nevyhnutné,“ uviedla Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku a správkyňa Nadácie Tesco.

„Zároveň sme sa zaviazali, že do konca roka 2020 prestaneme v materiáloch obalov vlastných značiek používať nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné materiály, aby sme dosiahli, že do roku 2025 budú všetky obaly produktov vlastných značiek na 100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné,“ dodala.

Dlhodobým cieľom reťazca je podľa nej vybudovanie systému uzatvorenej recyklačnej slučky.

Spolupráca Nadácie Tesco a INCIEN-u bude vďaka grantu pokračovať aj v tomto roku. Inštitút bude o. i. pokračovať v realizácii tzv. trash tours – exkurzií pre odbornú aj laickú verejnosť do prevádzok, kde odpad končí alebo sa spracováva ako surovina. Účelom je posilňovať diskusiu medzi odborníkmi zo štátnej správy a praxou.

JF / OTS

Multimédiá

Partneri