Väčšina Európanov nedôveruje Európskej únii, naznačil prieskum Eurobarometra

Autor február 2020 -
Väčšina Európanov nedôveruje Európskej únii, naznačil prieskum Eurobarometra Pixabay

K najväčším euroskeptikom sa zaraďujú Francúzi (!) a Taliani, ktorých množstvo prevážilo väčšinu malých krajín, takže Únia to celkovo prehráva 45 ku 45 a pol.

Európska komisia vo februári zverejnila svoj 92. štandardný Eurobarometer – reprezentatívny prieskum názorov na rôzne otázky. Jedna z tých najpodstatnejších (vo vydanej správe uverejnená hneď ako prvá) mierila na dôveru opýtaných voči samotnej Európskej únii.

Únii podľa správy z prieskumu „skôr dôveruje“ 43 percent jej obyvateľov, kým „skôr nedôveruje“ až 47 percent. Zvyšok sa nevie vyjadriť.

Ako to vyzerá po brexite

Treba však asi zohľadniť zvláštnu okolnosť, a to, že medzi časom realizácie ankety v členských krajinách v novembri 2019 a jej uverejnením vo februári 2020 sa uskutočnil brexit.

Zverejnený Eurobarometer do štatistických výsledkov zahrnul aj respondentov zo Spojeného kráľovstva. Hoci sa nedá povedať, že by Briti neverili Európskej únii najviac zo všetkých (toto prvenstvo patrí Grékom), je medzi nimi najmenej tých, čo jej dôverujú – 29 percent.

Dôverujete Európskej únii?*

EÚ dôveraV % (skôr dôveruje – skôr nedôveruje – nevie)

Británia je však veľká krajina, ktorej negatívny postoj mohol príliš vychýliť zistenie štatistikov oproti stavu, ktorý platí v súčasnej zmenšenej EÚ. Ako by teda vyzerali paličky v predloženom grafe, keby výsledky za Veľkú Britániu neboli započítané?

Treba povedať, že dosť odlišne. Po odchode 66-miliónovej krajiny z (predtým) 512-miliónového zoskupenia sa pomer dôverujúcich a nedôverujúcich mení zo 43 : 47 na tesných 45 : 45,5. (Údaje sú zaokrúhlené na celé percentá resp. polovicu percenta.) Aj keď je pomer vyrovnanejší, stále je tu však otázka, či to nie je po desaťročiach úsilia o európsku integráciu akosi primálo.

Euroúradníkov to nevyrušuje

Zaujímavé je v tejto súvislosti aj narábanie so zistenými faktami z prieskumu. V samotnej správe Eurobarometra sa v komentári ku grafu zdôrazňuje, že v osemnástich z 28 členských krajín „väčšina respondentov hovorí, že dôverujú EÚ“. Pravda, za väčšinu považujú napr. aj slovenských 45 percent, keďže je to viac ako 44 percent nedôverujúcich. V skutočnosti je, ako vidno, absolútna väčšina odpovedí (nad 50 %) v prospech Únie v 14 štátoch.

Tlačová správa, ktorú vydalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, sa nevenuje celoeurópskemu pohľadu, ale zdôrazňuje pozitívne výsledky pre Slovensko.

„Slováci si Európsku úniu spájajú so slobodou cestovať, študovať a pracovať a so spoločnou menou. Jej inštitúciám dôveruje už stabilne 45 % opýtaných, zatiaľ čo dôvera vo vládu a parlament na Slovensku klesá,“ uvádza sa v úvode tlačovej správy.

Komuniké cituje vedúceho Zastúpenia EK Ladislava Mika, ktorý  konštatuje, že „stále rovnako vnímame problémy aj silné stránky Európskej únie. Pozitívne je vysoké vnímanie občianstva a vysoká miera optimizmu voči budúcnosti Európskej únie“.

Juraj Filin

Zdroj: Národná správa Eurobarometra

* Anketový komentár a znenie otázky: Rád by som vám položil otázku o tom, akú veľkú dôveru máte v určité médiá a inštitúcie. Za každé z nasledujúcich médií a inštitúcií mi, prosím, povedzte, či mu skôr veríte alebo skôr neveríte. Európska únia.

Partneri