Prečo India zvýhodňuje kresťanských imigrantov oproti moslimským

Autor Kanwal Sibal február 2020 -
Prečo India zvýhodňuje kresťanských imigrantov oproti moslimským Pixabay

Koncom roka 2019 v krajine uzákonili zjednodušenie získania indického občianstva pre prisťahovalcov rôznych vierovyznaní – okrem moslimského.

India v decembri 2019 zmenila a doplnila svoj zákon o občianstve z roku 1955, aby umožnila osobám vyznávajúcim hinduistické, sikhské, džinistické, buddhistické a kresťanské náboženstvá, ktoré v minulosti nelegálne migrovali do Indie z troch susedných islamských krajín – konkrétne z Pakistanu, Bangladéša a Afganistanu – zrýchlene získať indické občianstvo.

CAA a zákonodarný proces

Indická ľudová strana (BJP) získala v máji minulého roka vo všeobecných voľbách nadpolovičnú väčšinu, čím upevnila svoje pôsobivé víťazstvo vo voľbách v roku 2014.

Strana nemala v hornej snemovni väčšinu, ale dodatok sa podarilo schváliť s podporou časti opozície. Inými slovami, úprava zákona o občianstve (Citizenship Amendment Act – CAA) bola prijatá po intenzívnej diskusii v oboch snemovniach parlamentu.

CAA bola nevyhnutná, pretože hinduistické, sikhské, buddhistické, džinistické a kresťanské menšiny, ktoré po desaťročia migrovali do Indie a usádzali sa tu, nemohli podľa predošlého zákona o občianstve získať indické občianstvo. Nemali tak mnohé výhody indického občianstva a museli žiť v neistote.

Príslušníci týchto menšín prišli do Indie z mnohých dôvodov – pre prenasledovanie, diskrimináciu, hrozbu núteného konvertovania a tak ďalej. V roku 1947 tvorili menšiny v Pakistane – prevažne hinduisti a sikhovia – asi 23 % obyvateľstva, pričom dnes tvoria asi 5 %. Samotných hinduistov je tam asi 1,65 %.

V roku 1971, keď vznikol Bangladéš, tvorili tamojší hinduisti 19 % populácie, zatiaľ čo v roku 2016 iba 8 %.

Na porovnanie, v roku 1947 bolo v Indii 92 miliónov moslimov a dnes sa ich počet odhaduje na približne 200 miliónov. Indická ústava chráni práva všetkých menšín a moslimovia spolu s ďalšími minoritami majú osobitné práva pri riadení svojich náboženských a vzdelávacích inštitúcií.

Bangladéšski ekonomickí migranti

Medzi tými, ktorí v priebehu desaťročí nelegálne vstúpili do Indie, boli moslimovia z Bangladéša. Neurobili tak pre náboženské prenasledovanie, diskrimináciu alebo hrozbu nútenej konverzie. Prišli hlavne kvôli lepším ekonomickým príležitostiam a okrem toho bangladéšske režimy podporovali ich migráciu aj z politických dôvodov.

Ich prípad je iný, pretože keď ich identifikujú ako nelegálnych migrantov, môžu sa, samozrejme, vrátiť naspäť do svojej krajiny pôvodu.

Indická vláda odhaduje, že v Indii je asi 20 miliónov nelegálnych bangladéšskych migrantov. Ich presný počet je však možné určiť až po zavedení registra občanov.

Priepustné a dlhé hranice

India medzi svetovými veľmocami vyniká tým, že nemá systém, ktorý by legálne identifikoval jej občanov. Nemá register občianstva ani systém národných preukazov totožnosti.

Pre krajinu, ktorá má dlhú otvorenú hranicu s jedným z jej susedov (Nepál – 1 758 kilometrov), dlhšiu poréznu hranicu s ďalšou krajinou (Bangladéš – 4 096 kilometrov) a niekoľko tisíc kilometrov sporných alebo nevymedzených hraníc s ďalšími dvoma krajinami (Čína – 4 056 km a Pakistan – 3 323 km), ide o anomáliu.

Vnútropolitická agenda

Vláda opakovane objasnila, že CAA má udeľovať občianstvo jednorazovo konkrétnej skupine osôb bez alternatívnych možností a nezbaviť občianstva žiadnu z nich, už vôbec nie indických moslimov.

Medzný termín pre CAA je 31. december 2014 (najneskorší dátum nelegálneho príchodu – pozn. red.), po ktorom by podľa tohto dodatku nemal nárok na občianstvo žiadny nelegálny prisťahovalec, či už hinduista, sikh, buddhista, džinista, kresťan alebo moslim. V tomto zmysle nie je CAA v žiadnom prípade protimoslimským dodatkom.

Keďže otázky utečencov, migrácie, zameriavania sa na menšiny kdekoľvek na svete a vzostup nacionalizmu majú medzinárodný ohlas, tradične protiindické západné liberálne kruhy, politici a médiá si vybrali kontroverzný zákon a národný register občanov (NRC) a začali škodlivú kampaň proti indickej vláde bez toho, aby sa ich snažili nezaujato pochopiť.

Zabúdajú, že predseda vlády Módí bol zvolený za vodcu Indie v najväčších demokratických voľbách v dejinách ľudstva, v ktorých z 830 miliónov oprávnených voličov svoj hlas odovzdalo vyše 550 miliónov ľudí.

Kanwal Sibal

Autor je bývalý diplomat; bol aj tajomníkom na Ministerstve zahraničných vecí Indie.

Článok poskytlo médiám Veľvyslanectvo Indie v Bratislave. Uverejňujeme ho v skrátenej forme; titulok a medzititulky pridala redakcia.

Partneri