Danubiana vystavuje akčné plátna Juraja Kukuru evokujúce Ukrižovanie

Autor VP / JF apríl 2020 -
Juraj Kukura v predstavení Biblia Juraj Kukura v predstavení Biblia

Pribratislavské múzeum moderného umenia na Veľký piatok sprístupnilo výstavu „Od stvorenia ku krížu“ s obrazovými kompozíciami, ktoré herec vytvoril v rámci predstavení hudobno-slovného pásma Biblia (VIDEO).

Herec v bielom obleku číta úryvky z Biblie, potom prudkými gestami kusmi látky namáčanými v rôznych farbách vytvára na bielom plátne farebné kompozície, pričom nešetrí ani svoje oblečenie.

Plátna sa dotýka aj zafarbenými rukami, položí ho na zem, prechádza sa a dupe po ňom teniskami takisto zamazanými od farby, nakoniec si naň líha na chrbát, aby pridal viac farby aj na svoje pôvodne biele sako. To nakoniec pribíja ako korpus na tento rôznofarebný obraz.

Tak vyzerá vyvrcholenie predstavenia Biblia, ktoré uvádzali v roku 2019 v bratislavskom Divadle Aréna. Výtvarné kompozície vytvorené popísaným spôsobom od Veľkého piatku roku 2020 virtuálne vystavuje múzeum moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum.

Návšteva len cez internet

Výstavu s názvom „Od stvorenia ku krížu“ otvorila Danubiana, vzhľadom na pandémiu, bez prítomnosti verejnosti a vystavujúceho umelca, čo sa stalo po prvýkrát v jej 20-ročnej histórii. Do výstavnej siene sa záujemcovia počas pandémie mohli pozrieť prostredníctvom internetu.

rsz kukdanspir6509

Nová výstava obsahuje 15 jedinečných expresívne pôsobiacich diel, ktoré vytvoril herec a zároveň riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura počas jednotlivých repríz inscenácie Biblia. Tá zapadá do tzv. Občianskeho cyklu tohto divadla.

Rozprávač a výtvarník zároveň

Juraj Kukura účinkuje v hudobno-dramatickej básni Biblia v réžii Rastislava Balleka ako herec-rozprávač, ktorý za hudobného sprievodu Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela prevedie diváka životom Ježiša Krista od jeho narodenia až po ukrižovanie.

V našich pomeroch je úplne mimoriadnym prvkom predstavenia, že okrem čítania biblických príbehov vytvára umelec na každom predstavení pred zrakmi viac ako 200 divákov veľkoformátové výtvarné dielo. Rozmery obrazov sú 200 x 140 cm, technika je akryl na plátne v kombinácii s ďalšími materiálmi.

Akčná maľba

Diela vytvorené v Aréne možno z hľadiska zvolenej techniky zaradiť do kategórie tzv. akčnej maľby (action painting). V tomto prípade hrajú úlohu aj emócie umelca počas prebiehajúceho divadelného predstavenia – o to sugestívnejšieho, že výtvarnému aktu predchádzalo čítanie textov z Biblie.

Umelecké gesto, údery farbou na plátno, fyzická činnosť umelca, pohyby ruky, roztečenosť a nejasné kontúry farby – až po náznak ukrižovania Ježiša Krista symbolickým pribíjaním umelcovho saka na kríž dávajú jednotlivým obrazom veľkú vnútornú silu. Vizuálny zážitok je umocnený vhodne použitou hudbou.

Akčná maľba je vo výtvarných prejavoch známa už od druhej polovice 40-tych rokov, keď medzi jej najvýznamnejších predstaviteľov patrili americkí umelci Jackson Pollock, Fraz Kline a Sam Francis. Vo Francúzsku to bol Georges Mathieu a v Rakúsku napríklad Hermann Nitsch.

Duchovnosťou proti zlým časom

Jedinečné výtvarné diela Juraja Kukuru sú v Danubiane inštalované v priestore nazývanom „Srdce múzea“. Nachádza sa tam štrnásť obrazov, čo symbolizuje štrnásť zastavení krížovej cesty. Pätnásty obraz je umiestnený vo vedľajšom priestore.

Z minulosti poznáme dosť prípadov, keď sa ľudia prostredníctvom rôznych foriem umenia snažili vytvoriť energiu, ktorá by pomohla poraziť nepriateľa, ktorý ich ohrozoval – či už viditeľného, vo vojnách, alebo neviditeľného, pri epidémiách.

Často to boli obrazy, ktoré zúfalí obyvatelia vynášali z kostolov a procesiami žiadali o pomoc svätých. Príkladom môže byť procesia v Trnave v roku 1710, keď z kostola sv. Mikuláša veriaci vyniesli obraz trnavskej panny Márie a v sprievode cez mesto sa modlili. Ako (?) zázrakom vtedy došlo k zastaveniu smrtonosnej epidémie moru v meste.

Podobné procesie sa robili vo viacerých krajinách Európy aj v čase epidémie španielskej chrípky, alebo aj počas oboch svetových vojen.

Signál, zvolanie a symbolika

„Z našej slovenskej Katedrály výtvarného umenia Danubiana umiestnenej v strede mohutného toku Dunaja, ktorý nás spája s celou Európou a svetom, nám touto výstavou ide práve o vyslanie takéhoto signálu, zvolania, modlitby a útoku proti koronavírusu,“ povedal riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič.

Okrem samotných výtvarných diel upúta pozornosť na výstave aj veľkoplošná fotografia umelca akoby emocionálne vyčerpaného zápasom s umeleckým stvárnením diela. Možno ju považovať aj za paralelu so súčasnou dobou, keď boj s koronavírusom mnohých dostáva do stavu vyčerpania a beznádeje.

kukura danubiana

Kukura o koronavíruse a mandáte umelca

„Myslím si, že povinnosťou zriaďovaných divadiel nie je za každú cenu napĺňať hľadiská, ale napĺňať mandát, ktorý mu bol zverený, v našom prípade BSK – šíriť umenie a kultúru, otvárať témy, búrať tabu,“ povedal autor obrazov, herec Juraj Kukura.

„Tak ako som povedal pri preberaní Krištáľového krídla – našou najvyššou hodnotou sa stal konzum. Ale mali by sme sa vrátiť ku skutočným hodnotám. A to sme netušili, že nás postihne koronavírus, ktorý je nepochybne veľkou tragédiou, ale zároveň nás učí nemerať kvalitu svojho života podľa toho, čo majú iní, nenosiť značky ale šaty, vážiť si jedlo, hľadať pokoj a lásku v rodine,” dodal.

VP / JF

Zdroj fotografií: Youtube, Danubiana

Multimédiá

Partneri