LiFi: Rýchle dáta prenášané cez žiarovku vo vašej pracovni

Autor AG máj 2020 -

Bezdrôtová svetelná technológia LiFi môže byť kľúčom k riešeniu problémov, ktorým čelí pripojenie 5G.

LiFi (skratka pre Light Fidelity) predstavuje vysokorýchlostnú obojsmernú sieťovú a mobilnú komunikáciu s dodaním dát do vášho počítača pomocou svetla v miestnosti. Toto svetlo sa stáva obdobou bežného wifi signálu, aký možno používate práve teraz.

Technológia LiFi dokáže prenášať mnoho gigabajtov, je spoľahlivejšia, prakticky bez rušenia a bezpečnejšia než rádiová technológia (WiFi alebo mobilné pripojenie).

Táto technológia je podporovaná globálnym ekosystémom spoločností, ktoré podporujú zavádzanie LiFi – novej generácie bezdrôtových sietí, pripravenej na bezproblémovú integráciu do jadra 5G.

Ako to funguje?

Rádiofrekvenčná komunikácia si vyžaduje rádiové obvody, antény a zložité prijímače; LiFi je však oveľa jednoduchšia. Používa metódy priamej modulácie podobné tým, ktoré sa používajú v lacných infračervených komunikačných zariadeniach, ako sú napríklad diaľkové ovládače.

LED žiarovky majú vysokú intenzitu, a preto môžu dosiahnuť veľmi vysoké rýchlosti prenosu dát. Keď sa na takúto žiarovku privádza elektrický prúd, žiarovka produkuje prúd svetla – fotóny.

LED žiarovky sú polovodičové zariadenia, čo znamená, že jas svetla, ktoré nimi prechádza, sa dá extrémne rýchlo meniť. To umožňuje vysielať signál modulovaním svetla rôznymi rýchlosťami. Signál potom môže byť prijatý detektorom, ktorý interpretuje zmeny intenzity svetla (vytvárajúce signál) ako dáta.

Intenzita modulácie nie je zachytiteľná ľudským okom, a preto je komunikácia rovnako plynulá ako v iných rádiových systémoch, čo umožňuje užívateľom pripojiť sa tam, kde je k dispozícii LiFi svetlo.

lifi o2 1 768x384 Vývojom systémov LiFi sa zaoberá škótska spoločnosť pureLiFi v spolupráci s O2.

Ak je svetlo v danom priestore vypnuté, LiFi pripojenie tam neexistuje. Technológia však umožňuje znížiť jeho intenzitu na také nízke hodnoty, že miestnosť sa bude zdať tmavá, no stále sa v nej budú pomocou LiFi prenášať údaje. Stabilný výkon sa dosahuje medzi 10 a 90 percentami osvetlenia.

Výhody a funkčné možnosti LiFi

LiFi dokáže pre mobilné zariadenia poskytovať rýchlosť viacerých GB/s. Táto nová generácia technológie môže posunúť bezdrôtové spojenie nad rámec súčasných možností a otvorí bezprecedentnú šírku pásma.

LiFi poskytuje zvýšenú spoľahlivosť umožňujúcu komunikáciu bez rušenia s 1 000-násobnou hustotou údajov, čo dramaticky zlepšuje dojem používateľa. V súčasnosti ponúka latenciu trikrát nižšiu ako má Wi-Fi a môže tak radikálne urýchliť inovácie, automatizácie a aplikácie, ako sú augmentovaná a virtuálna realita.

Gigabit LiFi Laptop MWC

Svetlo pre potreby LiFi môže byť ohraničené a udržané v zvolenom fyzickom priestore. LiFi potom umožňuje ďalšie funkcie, napríklad presnú lokalizáciu na účely ochrany majetku a autentifikácie používateľa. Každý zdroj svetla pre LiFi má svoju jedinečnú IP adresu, vďaka čomu možno do siete týchto zdrojov jednoducho nasadiť pokročilé systémy geo-fencingu.

AG

Spracované z materiálov spoločnosti pureLiFi

Video o systéme LiFi-XC

Multimédiá

Partneri