Digitálna transformácia firiem: Pomôžu im nové inovačné centrá

Autor september 2020 -
Digitálna transformácia firiem: Pomôžu im nové inovačné centrá Pixabay / Gerd Altmann

Na Slovensku by mohli vzniknúť centrá digitálnych inovácií, ktoré budú súčasťou európskej siete. Ich vznik podporí Európska komisia.

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo skupiny organizácií (konzorciá), ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky a verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie.

Podnikom budú poskytovať predovšetkým priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám či pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory. Tiež sa zamerajú na zvyšovanie zručností ich zamestnancov v digitálnej oblasti.

Vyhlásenie súťaže  

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo národnú súťaž. Víťazi budú nominovaní do výzvy, ktorú ešte tento rok vyhlási Európska komisia, a budú mať možnosť získať finančné prostriedky na prevádzku a realizáciu aktivít centra.

Európska komisia na prelome rokov 2020/2021 pripraví súťaž, do ktorej sa prihlásia nominované subjekty s cieľom získať finančnú podporu z programu Digitálna Európa.

Pre jednotlivé subjekty je to suma 500-tisíc až 1 milión eur ročne, pričom členské štáty EÚ, a teda aj Slovensko, zabezpečia spolufinancovanie každého subjektu v rovnakej výške.

„Digitalizácia a inovačné riešenia budú kľúčové pre to, aby malé a stredné podniky dokázali byť konkurencieschopné. Práve v tom im budú nápomocné európske centrá digitálnych inovácií,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Granty pre Slovensko

Slovensko má možnosť získať finančnú podporu pre 3 až 5 takýchto centier cez granty vo výške 0,5 – 1 mil. eur  ročne na jedno centrum. Podpora by bola na obdobie troch až štyroch rokov s možnosťou opätovne sa o grant uchádzať.

„Tento projekt má potenciál významným spôsobom pomôcť spoločnostiam v digitalizácii a aplikácii inovatívnych riešení. Slovenským spoločnostiam môže výrazne pomôcť pri ich transformácii a zvýšení konkurencieschopnosti,“ myslí si vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.

Verí preto, že sa do národného kola zapojí čo najviac záujemcov a odborná komisia bude môcť vyberať kandidátov, ktorí budú schopní plniť funkcie európskeho centra digitálnych inovácií.

Program Digitálna Európa

Na podporu budovania siete ECDI budú počas nového programového obdobia 2021 – 2027 vyčlenené finančné prostriedky z nového programu Digitálna Európa (DEP) formou grantov. Tento program je ústredným prvkom komplexnej odpovede Európskej komisie na výzvu digitálnej transformácie a bude zameraný na posilňovanie kapacít Európy v kľúčových technologických oblastiach.

„Som presvedčená, že na Slovensku nájdeme vhodné subjekty, ktoré budú pripravené poskytovať podnikom kvalitné služby v oblasti digitálnej transformácie,“ uviedla V. Remišová.

Nutnosť inovácií na Slovensku

Slovenské hospodárstvo potrebuje inovácie, nové technológie a kvalifikovanú pracovnú silu, ak si chce udržať konkurencieschopné postavenie.

„Musíme začať predávať prácu našich mozgov a nielen prácu našich rúk. Verím, že Európske centrá digitálnych inovácií prinesú želanú pridanú hodnotu a ich pôsobenie v rámci celoeurópskej siete bude prospešné pre slovenské firmy,“ dodala.

TS

(Zdroj: MH SR, MIRRI SR)

 

Mohlo by vás zaujímať:

Ako postupuje digitálna transformácia a Priemysel 4.0 v slovenských firmách

Digitalizácia, prosperita a pracovné miesta

Firmy očakávajú boom využívania umelej inteligencie v najbližších rokoch

Partneri