Slovensko 2.0: Zastavenie úniku mozgov a inteligentná imigrácia

Autor MF SR september 2020 -
Slovensko 2.0: Zastavenie úniku mozgov a inteligentná imigrácia Pixabay

Prioritou pre Slovensko bude zvrátiť trend brain drainu a prilákať vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Uvádza sa to v nezverejnenej pracovnej verzii dokumentu Ministerstva financií SR o smeroch pripravovaných reforiem.

Slovenská spoločnosť a ekonomika trpia masívnym únikom mozgov. Primárnym dôvodom nie je výška platu, ale je to najmä kvalita verejnej správy, zdravotníctva, školstva či výskumu a spoločenská degradácia mnohých dôležitých povolaní.

Únik mozgov je teda hnaný nedostatočne fungujúcimi inštitúciami a nedostatočnými kariérnymi možnosťami. Výzvou pre verejnú politiku sú tri ciele:

1) zastavenie ďalšieho úniku mozgov,

2) re-migrácia tých, čo krajinu opustili,

3) umožnenie ľahšieho príchodu cudzincov z tretích krajín pre odvetvia s nedostatkom pracovnej sily.

Reformovanie prostredia

Primárnym nástrojom na zvrátenie úniku mozgov sú reformy vo verejnej správe, v zdravotníctve, školstve a podpore výskumu. Národný integrovaný plán sa naprieč reformnými oblasťami snaží zvýšiť kvalitu života v krajine.

Osobitne v kapitole vzdelávania je cieľom, aby bolo atraktívne študovať a vyučovať na slovenských univerzitách a aby bola ich kvalita a reakcie schopnosť na požiadavky biznisu natoľko výrazná, že priláka start-upy a výskumno-vývojové pracoviská firiem.

Hlavným cieľom Slovenska je dostať sa do roku 2030 do skupiny tzv. silných inovátorov v European Innovation Scoreboard, čo sa prejaví v navýšení súkromných aj verejných zdrojov na vedu a výskum na úroveň priemeru EÚ a umiestnením troch najlepších slovenských univerzít aspoň na pozíciách, na ktorých sú 3 najlepšie univerzity v jednotlivých krajinách V3, z toho jednej v TOP 500.

Motivácia a stabilizácia

Podporný nástroj na zastavenie ďalšieho úniku mozgov je koncept „stabilizačných pôžičiek“ pre najlepších maturantov, ktoré budú mať formu podmienečného štipendia. Aj teraz sa poskytujú motivačné šipendiá a študentské pôžičky, ale chýba v nich element udržania si absolventov pre potreby domácej ekonomiky.

Výraznejšiu zmenu v miere návratnosti študentov možno očakávať najmä pri študentoch z českých univerzít, pretože platové rozdiely medzi Slovenskom a Českom nie sú natoľko výrazné, aby sa mohol absolvent rýchlo vyplatiť z pôžičky.

Na stimuláciu re-migrácie mozgov je vhodné vytvoriť podporné schémy, ktoré budú lákať nielen špecialistov vo výskume, ale aj v iných sektoroch, napr. v zdravotníctve. Mohlo by ísť o kópie programu SASPRO, ktorý úspešne lákal vedcov na SAV.

Nemusí ísť iba o re-integráciu Slovákov pôsobiacich v zahraničí, ale aj lákanie cudzincov – expertov. Nevyhnutnou podmienkou je tiež zjednodušenie príchodu cudzincov („fast-tracking“) na slovenský trh práce.

Propagácia Slovenska

Celý koncept lákania mozgov do krajiny musí byť zastrešený jednou zodpovednou inštitúciou, ktorá bude mať na zodpovednosť aj hospodársku diplomaciu. Žiadne podporné schémy nebudú dostatočne fungovať, ak nebude konkrétna zodpovedná inštitúcia nepretržite ľudí zo zahraničia lákať a propagovať Slovensko ako destináciu pre kariéru a podnikanie.

MF SR

(Vybrané z pracovnej verzie dokumentu s titulom Slovensko 2.0 zo septembra 2020, ktorý zatiaľ neschválila vláda a ministerstvo financií ho odmietlo zverejniť, objavil sa však v médiách.)

Partneri