Neschopné, bez talentu a podvodníčky

Autor KPMG november 2020 -
Neschopné, bez talentu a podvodníčky Pixabay

Takto o sebe rozmýšľajú úspešné ženy trpiace Imposter syndrómom.

Imposter syndróm, čiže syndróm podvodníka je bežnejší, ako sa môže zdať. Podľa vedeckých výskumov ho v živote zažije až 70 % ľudí. Z prieskumu KPMG medzi líderkami biznisu v USA vyplýva, že si ním počas svojej kariéry prešli až tri štvrtiny úspešných žien. Hlavné príčiny sú rôzne, môžu plynúť z detstva, prehnaných nárokov rodičov a rodiny či spoločenských stereotypov.

Úspech v práci pripisujú šťastnej náhode, neustále spochybňujú svoje schopnosti a majú chronický strach, že kolegovia odhalia ich nekompetentnosť. Takto o sebe rozmýšľajú ľudia, ktorí trpia Imposter syndrómom.

Pocíti to väčšina

Prieskum KPMG, do ktorého sa zapojilo vyše 700 amerických žien pracujúcich vo vedúcich funkciách v spoločnostiach z Fortune 1000 (rebríček 1 000 najväčších amerických spoločností zoradených podľa tržieb) odhalil, že veľká väčšina oslovených žien – až 75 % –  počas svojej kariéry zažila momenty, keď sa u nich objavili príznaky Imposter syndrómu.

Spúšťačom býva často rozdiel medzi tým, čo od svojho života alebo kariéry očakávali a realitou. Imposter syndróm má tendenciu prejaviť sa v čase významnej zmeny, ako napríklad v prípade rýchlejšieho kariérneho postupu ako predpokladali. Hoci si povýšenie zaslúžili, viac ako polovica (56 %) vplyvom syndrómu cítila obavu, že kolegovia spochybňujú ich schopnosti a právo na získanú pozíciu. 

Žena na vyššej pozícii sa môže cítiť pod tlakom aj kvôli ostatným ženám, aby im neurobila zlú reklamu, keďže vedúce pozície zväčša zastávajú muži,“ uviedla jedna z respondentiek.

Ženy sú na seba prísnejšie

„Je dôležité, aby spoločnosti lepšie porozumeli konkrétnym problémom, s ktorými sa ženy môžu stretnúť pri svojom kariérnom postupe. Pomôže im to pri budovaní korporátneho prostredia, ktoré vytvára vhodné podmienky pre zdravý rozvoj žien s vysokým potenciálom, a tým môže prispieť aj k zlepšeniu výsledkov a výkonnosti takýchto spoločností.“ uviedla Ivana Mazániková, partnerka zodpovedná za ženskú agendu v KPMG na Slovensku.

So syndrómom sú veľmi často spájané džendrové mýty, ktoré sa prejavili aj v KPMG prieskume. Až tri-štvrtiny oslovených žien si myslia, že ich mužskí kolegovia pochybujú o sebe oveľa menej než ony. Odborné výskumy však jednoznačne nepreukázali, že by jedno pohlavie bolo viacej náchylnejšie trpieť Imposter syndrómom.

Mužsko-ženské roly a stereotypy na pracovisku však ovplyvňujú to, ako o sebe ženy uvažujú. Napríklad 8 z 10 respondentiek sa domnieva, že v práci musia oproti mužom vynakladať omnoho viac energie, aby predišli zlyhaniu. Tieto ženy sú tak na seba oveľa prísnejšie než muži na podobných pozíciách. Dôležitú úlohu zohráva aj raná výchova, keďže chlapci zvyknú byť od rodičov vedení k tomu, aby boli na verejnosti menej emotívni ako dievčatá. Oveľa lepšie tak vedia narábať so svojimi pocitmi.

Komunikácia a tím sú dôležité

Syndróm podvodníka možno prekonať, pričom prvým krokom je uvedomenie si negatívnych pocitov a následné rozpoznanie príznakov. Z výpovedí žien vyplynulo, že nad Imposter syndrómom im pomohli zvíťaziť skúsenosti. Čím boli staršie, tým viac si uvedomovali, že v minulosti boli na seba nezdravo prísne.

Syndróm začali mať pod kontrolou aj vďaka komunikácii s mentormi. Rovnako sa nebáli osloviť o radu ostatných kolegov. Necelá polovica respondentiek uviedla, že im pri potlačení tohto syndrómu pomohla v prvom rade úprimná podpora ich šéfa alebo šéfky. Práve komunikácia a tímová spolupráca zohrávajú zásadnú úlohu pri znižovaní pochybností o sebe a uvedomenia si vlastnej hodnoty.

Citovaný prieskum vznikol pri príležitosti KPMG Women´s Leadership Summit, ktorý sa tento rok uskutočnil po šiesty raz. Úspešné ženy z oblasti obchodu, politiky, športu a médií si na ňom vymieňajú skúsenosti a diskutujú o témach, s ktorými sa vo svojej kariére stretávajú.

TS KPMG

 

Literatúra

The School of Life. (2017). A Job to Love. London: The School of Life.

Roche, J. M. & Kopelman, A. (2013) The Empress Has No Clothes: Conquering Self-Doubt to Embrace Success. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Wilding, M.J. (2019). 5 Different Types of Imposter Syndrome (and 5 Ways to Battle Each One). The Muse.

Young, V. (2011). The Secret Thoughts of Successful Women: Why Capable People Suffer from the Imposter Syndrome and How to Thrive in Spite of It. New York: Crown Business.

 

 

Partneri