Slovenské firmy málo hľadajú talenty medzi vlastnými zamestnancami a majú slabo zmapovaný ich potenciál

Autor OTS november 2020 -
Slovenské firmy málo hľadajú talenty medzi vlastnými zamestnancami a majú slabo zmapovaný ich potenciál Pixabay / Gerd Altmann

Prepúšťanie bez rozmyslu z dôvodu redukcie nákladov v krízových časoch sa môže firme neskôr vypomstiť oslabenou expertízou.

Mnoho firiem sa v čase koronakrízy rozhodlo pre redukciu nákladov vrátane prepúšťania bez toho, aby mali prehľad o reálnom prínose konkrétnych zamestnancov. Potvrdzuje to kvalitatívny prieskum, ktorý pre poradenskú spoločnosť Grant Thornton zrealizovala agentúra GreenCall medzi vyššími manažérmi a členmi predstavenstiev, podľa ktorého až 60 % firiem nehľadalo medzi zamestnancami talenty ani v kríze.

Podľa Andrey Vančíkovej, riaditeľky Human Capital Services v poradenskej spoločnosti Grant Thornton, ide o chybu: minulé krízy ukázali, že firmy, ktoré radikálne sekali náklady a zastavili investície do inovácií a ľudí, sa z krízy dostávali len ťažko. To potvrdzuje aj prieskum, keď 7 z 10 firiem, ktoré hľadali interné talenty, dokázalo zároveň identifikovať aj zamestnancov, ktorí sa vo firme len „vezú“ a ťahajú jej výkon nadol.

Podpora talentov môže zvýšiť obrat o tretinu

Väčšina firiem v čase rastu nerieši, či majú „na palube“ správnych ľudí. „Pritom správny človek, či už ide o manažéra alebo radového zamestnanca, môže významne ovplyvniť rast, ako aj ziskovosť firmy,“ hovorí Andrea Vančíková.

„Každopádne, v čase spomalenej ekonomiky a úsporných opatrení je dobrým nápadom hľadať a podporovať talenty aj medzi zamestnancami. Globálne analýzy ukazujú, že kultúra, ktorá priťahuje talenty, môže firme priniesť až o 33 percent vyšší obrat,“ dodáva.

Ako vo firme identifikovať správnych ľudí?

Prvým krokom zostavenia kvalitného tímu je analýza toho, čo má firma aktuálne v personálnom stave. Malo by však ísť o viac ako klasický personálny audit, kde ide len o výkon a počty splnených úloh.

Služba Human Capital Services spoločnosti Grant Thornton je zameraná primárne na budovanie a vylepšovanie manažérskych tímov. Tím odborníkov dokáže poskytnúť externý pohľad na lídrov, manažérov a zamestnancov firiem a prehodnotiť ich roly, schopnosti, výkon aj odmeňovanie tak, aby firma dokázala robiť lepšie manažérske rozhodnutia v súlade s nastavenou obchodnou stratégiou.

„Firmám pomáham so správnym vyskladaním ich tímov už od roku 2003. Vo väčšine prípadov som sa stretla s tým, že firma mala vo svojich radoch talentovaných ľudí, avšak tí ostávali dlho neobjavení. Firmy sa totiž najmä v čase rastu sústreďujú na rozširovanie biznisu a naberanie nových ľudí z externého prostredia namiesto toho, aby hľadali potenciál aj vo vlastných radoch,“ hovorí A. Vančíková.

Málo firiem hľadá ľudí s novým skill-setom vo svojich radoch

Ako ukázal prieskum medzi slovenskými firmami, v prípade, že spoločnosť potrebuje zamestnancov s inými schopnosťami, iba 22 % firiem ich hľadá primárne vnútri firmy. To je chyba, ktorá firmy stojí nemálo zbytočne vynaložených prostriedkov aj času.

„Osobitne počas krízy firmy potrebujú vo firme rozvinúť nové schopnosti, aby dokázali vylepšiť služby. Vedúci pracovných tímov často nemajú dostatočný odstup na to, aby dokázali zanalyzovať potenciál ľudí v tímoch a cielene ich rozvíjať. My im dokážeme pomôcť identifikovať tých správnych ľudí, ktorí majú najlepší potenciál priniesť firme úžitok,“ približuje A. Vančíková.

Zaučenie a dovzdelanie interného človeka je pre firmy jednoznačne lacnejšie. Pri nábore nových manažérov firma v priemere investuje ekvivalent 6 až 12 mesačných platov do ich prijatia a zapracovania, kým dosiahnu priemernú výkonnosť existujúcich ľudí vo firme. Nehovoriac o dlhom čase, ktorý si zapadnutie do tímu vyžaduje.

Zbytočný rast byrokratických pozícií

Veľa firiem musí v súčasnej situácii rozmýšľať nad tým, čo zmeniť, ak chcú „v dobrom zdraví“ prežiť. Robiť zmeny je vždy ťažké, dokonca aj v situácii, keď sú už nevyhnutné.

Štatistiky ukazujú, že už od 200 – 300 zamestnancov byrokracia narastá rýchlejšie ako firma samotná. Podľa známeho biznis konzultanta Garyho Hamela za posledných 35 rokov v USA narástli byrokratické pozície (manažéri a administratíva) o 112 %, zatiaľ čo počet bežných radových pozícií stúpol len o 47 %. Nárast byrokratických pozícií zároveň vo firmách brzdí rast produktivity.

Firemná kultúra motivuje

Pre firmy je zásadné vytvoriť a udržiavať medzi zamestnancami kultúru podporujúcu talenty. Firmy s takouto kultúrou dokážu efektívnejšie priťahovať tých najlepších ľudí nielen zvonka, ale zároveň motivujú interných zamestnancov „ukázať sa“ a prejaviť viac zo svojho potenciálu.

S tým úzko súvisí aj snaha zamestnancov robiť veci lepšie. Podľa Garyho Hamela totiž štúdie ukazujú, že len jeden z piatich zamestnancov v práci verí, že na jeho názore záleží. S tým súvisí aj motivácia zamestnancov zlepšovať svoje výkony, procesy a produkty.

„Výkon ľudí priamo závisí od toho, ako sú vo firme riadení a ako sú motivovaní. Je to práve firemná kultúra a HR stratégia, ktorá určuje, ako ľudia komunikujú, ako sa podieľajú na riešení problémov a prichádzajú s novými nápadmi. Na Slovensku si mnohí myslia, že rozvoj ľudí je výlučne vecou HR oddelenia alebo osobných koučov. Správna cesta je však úzko prepojiť biznis a HR tak, aby rozvoj kultúry a ľudí tvorili a vlastnili lídri, a zároveň aby HR bolo schopné strategicky prispievať k rozvoju biznisu,“ vysvetľuje A. Vančíková.

Treba prehodnotiť tradičné spôsoby

Budovať firemnú kultúru nie je len záležitosťou „kancelárskych“ firiem, ale aj priemyslu. „Hľadať nové, flexibilné spôsoby, ako robiť veci inak a nenechať sa udusiť vlastnými firemnými procesmi a byrokraciou, bude nevyhnutné aj v priemyselných odvetviach. Tie totiž dlhé roky fungujú veľmi statickým a tradičným spôsobom a sú presvedčené, že záleží iba na číslach,“ dodáva Andrea Vančíková.

Vysoká konkurencia však podľa nej znamená, že musia inovovať nielen v technológiách, ale aj v prístupe k internej organizácii a riadeniu ľudí, ich vedomostí a schopností.

Grant Thornton na Slovensku a prieskum

Poradenská spoločnosť Grant Thornton si na Slovensku od roku 1991 vybudovala silnú pozíciu v oblasti auditu, daní, poradenstva, účtovných a outsourcingových služieb pre rôznych klientov z verejného aj súkromného sektora. Jej zákazníkmi sú stredné a veľké medzinárodné spoločnosti, z ktorých mnohé majú rakúske alebo nemecké korene. Vyše 60 profesionálov spoločnosti Grant Thornton poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností.

Telefonický kvalitatívny prieskum realizovala agentúra GreenCall na vzorke 51 respondentov spomedzi stredného a vyššieho manažmentu firiem pôsobiacich na Slovensku v týždni od 28. 9. do 2.10.

OTS

Partneri