Diskusia o starnutí v Európe – Komisia predstavila zelenú knihu

Autor ZEK február 2021 -
Diskusia o starnutí v Európe – Komisia predstavila zelenú knihu Pixabay

Dokument Európskej komisie chce otvoriť širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti.

V novej zelenej knihe EK skúma dosah tohto výrazného demografického trendu na celé európske hospodárstvo a spoločnosť a vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na starnutie odpovedať. 

Výzvy a príležitosti

Dokument vytvára pre diskusiu o starnutí obyvateľstva rámec, v ktorom predstavuje rýchlosť a rozsah demografických zmien v našej spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré si v tejto súvislosti treba zodpovedať.

Týka sa celého spektra politík od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo.

Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest a skúma vplyv starnutia na naše kariéry, životné podmienky, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. 

Podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica k tomu uviedla: „Skutočnosť, že žijeme dlhšie a zdravšie než predchádzajúce generácie je dôkazom, aká je naša sociálna trhová ekonomika silná a úspešná. Ale nesie so sebou aj nové výzvy a ponúka príležitosti, ktoré by sme mali zvážiť. Touto zelenou knihou sa začína diskusia o tom, ako naplno využiť potenciál starnúceho obyvateľstva ako hybnú silu inovácií, a aká odozva by sa mala prejaviť v politikách.“

Dosah starnutia je všeobecný

V zelenej knihe sa odzrkadľuje všeobecný dosah starnutia na všetky generácie a obdobia života. To podčiarkuje, aké je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľnými riešeniami systémov sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.   

Počet starších ľudí v EÚ sa bude v najbližších desaťročiach zvyšovať. Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Okrem toho podiel ľudí starších ako 80 rokov sa pravdepodobne viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %.

Podobný nárast sa očakáva aj u ľudí, ktorí by mohli potrebovať dlhodobú starostlivosť – a to z 19,5 mil. v roku 2016 na 23,6 mil. v roku 2030 (resp. 30,5 mil. v roku 2050). 

Ďalšie kroky a súvislosti

V januári 2021 sa začala verejná konzultácia, otvorená pre zainteresovaných občanov a organizácie zo všetkých členských štátov, vrátane ich regionálnej a miestnej úrovne. Výsledky tejto konzultácie pomôžu zistiť, akú potrebujú ľudia, ich regióny a komunity podporu. Na základe výsledkov Komisia zváži možnú odozvu v politikách, ktorou by podporila úsilie členských štátov a regiónov o riešenie otázok spojených so starnutím.

EK postavila demografiu do popredia politického programu EÚ. Správa Komisie z júna 2020 o vplyve demografických zmien ukázala, že za posledných 50 rokov sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila u žien aj mužov približne o 10 rokov. Prvým výsledkom tejto správy je aktuálna zelená kniha o starnutí, ktorou sa otvára diskusia o hlavných súvisiacich otázkach v rámci Európy. Po nej bude nasledovať dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti, ktorá sa zameria aj na otázku vyľudňovania. 

ZEK   

Partneri