Výzvy trhu práce 2024: Ako prilákať a udržať si najlepších?

Autor TS február 2024 -
Výzvy trhu práce 2024: Ako prilákať a udržať si najlepších? Pixabay / Jaydeep Joshi

Obrovský odliv pracovnej sily do predčasného dôchodku a nízka miera nezamestnanosti spôsobili, že hľadanie a udržanie si dobrých a talentovaných zamestnancov bude v roku 2024 pre zamestnávateľov náročné.

Pre firmy je práve teraz ideálny čas začať pracovať na vízii, hodnotách a stratégiách, ktoré budú viesť k napĺňaniu hodnôt a cieľov. „Stratégie firiem by sa mali koncipovať s ohľadom na celospoločenskú zodpovednosť, rovnosť príležitostí a udržateľnosť,“ uviedla Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

Veľmi dôležité podľa nej bude, aby sa v týchto stratégiách zohľadňovali aj zamestnanci, ich potreby, ale aj ich názor. Toto všetko bude u uchádzačov pri výbere zamestnania rozhodovať.

„Aj keď žijeme relatívne turbulentnú dobu a potreba istoty a stability je u ľudí stále vysoká, globálne dianie tlačí do popredia aj dôležitosť jednotlivca a hodnotu kvality jeho života. Aby nepracoval na úkor svojho zdravia či rodiny, pretože práca má byť cesta, ako sa realizovať a ako si v osobnom živote zabezpečovať to, čo potrebujeme,“ pokračovala L. Bachratá.

Pretavenie týchto poznatkov do vízie a stratégie firmy môže prilákať kvalitných zamestnancov.

Benefity ako jedno z riešení

Udržať si šikovných a získať nových vyhovujúcich zamestnancov môže byť pre zamestnávateľov tento rok náročné. „Každý jeden zamestnanec potrebuje byť vnímaný ako hodnotný človek, ktorý v zamestnaní necháva kus seba. Tam, kde sa zamestnanci cítia ako čísla, nedôležití a nevšimnutí, je vysoký predpoklad fluktuácie,“ konštatovala L. Bachratá.

„Naopak, tam, kde sú zamestnanci individuálne nadriadenými vnímaní, hodnotení a oceňovaní, je veľká šanca, že zotrvajú a budú podávať najlepší výkon,“ doplnila.

Zamestnávateľom odporúča nastaviť systém odmeňovaní a benefitov tak, aby sa dal personalizovať a aby sa prispôsobil nielen formálnemu nároku na odmenu zamestnanca, ale aj jeho potrebám a záujmom. Takéto možnosti poskytuje napríklad benefitný systém Edenred Cafeteria alebo karta Edenred, ktorá umožňuje zabezpečiť stravovanie, odmeňovanie zamestnancov aj rekreačný príspevok.

Ďalšou dôležitou premennou na pracovnom trhu bude v roku 2024 rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. „Zamestnanci si čoraz viac uvedomujú cenu svojho času a zdravia. Preto budú aj v roku 2024 veľmi žiadané možnosť práce na diaľku, flexibilný pracovný čas a extra dni voľna,“ uviedla ďalej riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

Voľno navyše môžu podľa nej pracovníci využiť na trávenie času s rodinnými príslušníkmi, v komunite alebo dobrovoľníckymi aktivitami.

Otázniky budúcnosti

Dnes je zrejmé, že niektoré pracovné pozície nebudú v horizonte nasledujúcich desiatich rokov existovať. Nahradia ich smart riešenia a nasadenie umelej inteligencie, prípadne budú kumulované v rámci pracovnej náplne jedného človeka. Zároveň však budú vznikať nové pracovné pozície, pričom o mnohých z nich zatiaľ nemáme jasnú predstavu.

„Už dnes je však isté, že by sa zamestnávatelia mali pri výbere zamestnancov sústrediť na ľudí, ktorí sa orientujú vo viacerých oblastiach a dokážu vedomosti alebo jednotlivé zručnosti prepájať. Toto budú kľúčoví zamestnanci, o ktorých sa treba náležite starať, aby sme o nich neprišli,“ odporúča L. Bachratá.

Zaujať treba za pár sekúnd

Hľadaniu nových kvalitných pracovných síl treba v zmenených podmienkach prispôsobiť aj podobu pracovných inzerátov. Mali by upútať v priebehu troch sekúnd, musia pôsobiť atraktívne a zároveň odrážať firemnú kultúru a jej hodnoty. Ich jazyk by mal byť prispôsobený cieľovej skupine, pretože inak sa vyjadruje IT špecialista, inak geodet a inak obchodný manažér.

„Firmy už dlhšie žiadajú od niektorých uchádzačov videovizitky. Teraz sa karta obracia a samotní zamestnávatelia začínajú používať formu videoinzerátu na upútanie potenciálnych záujemcov,“ podotkla L. Bachratá.

Výhodu na trhu práce budú mať tí zamestnávatelia, ktorí sa dokážu prispôsobiť potrebám ľudí vrátane príslušníkov mladšej generácie prichádzajúcej na trh práce. „Generačná výmena určite prinesie aj ďalšie novinky. Je dobré, ak majú zamestnávatelia otvorené oči aj uši a vnímajú potreby ľudí, ktorí sú pre nich na trhu práce zaujímaví. Vtedy sa zásadne zvyšuje šanca získať ich na svoju stranu,“ uzavrela odborníčka.

TS Edenred

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo