Štát vybavil 166 malým výrobcom potravín prístup do regálov v reťazcoch

Autor Michal Feik jún 2018 -

V rámci projektu MPRV SR „Chcem dodávať" môžu regionálni výrobcovia dostať svoje produkty do hypermarketov v okruhu 50 kilometrov.

Do prvej fázy projektu na podporu domácich potravinárskych výrobcov sa zapojilo 166 dodávateľov. Vyhodnotili ju 11. júna v bratislavskej Starej tržnici za prítomnosti podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej.

Potraviny zblízka sú čerstvejšie

„Lokálne potraviny sú čerstvejšie, nemusia cestovať stovky kilometrov. Kúpou slovenských potravín tiež podporujeme lokálnu ekonomiku a zamestnanosť u nás doma. Aj preto podpora domácich potravín patrí medzi priority nášho rezortu,“ povedala ministerka. „Za dva roky sme spustili viacero aktivít na podporu slovenských potravín. Medzi najúspešnejšie patrí práve projekt s názvom ‚Chcem dodávať' na podporu lokálnych slovenských výrobcov,“ dodala. Výrobcovia, ktorí sa do projektu zapojili, podľa nej ukázali, že na pulte dokážu „prevalcovať“ konkurenciu zo zahraničia.

Agrorezort spustil projekt s obchodnými reťazcami vo februári 2017. Lokálni výrobcovia potravín ním získali možnosť predávať svoje výrobky v okruhu do 50 kilometrov od svojej prevádzky. Majú pritom zjednodušené zmluvné podmienky, skrátené lehoty splatnosti faktúr i ďalšie výhody.

Nároky reťazcov splnilo viac záujemcov, ako na ministerstve čakali

Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR, vyjadril potešenie nad množstvom záujemcov o účasť v projekte, t. j. v uvedenom počte 166. „Naše najoptimistickejšie odhady boli okolo stovky. Týmto číslom určite nekončíme; ešte stále je tu priestor na rozšírenie počtu dodávateľov aj sortimentu,“ povedal M. Lapšanský.

Od spustenia projektu agrorezort vytipoval subjekty, ktoré boli najpripravenejšie a spĺňali základné podmienky obchodu, ako balenie, popisové etikety, EAN kód a vedeli zabezpečiť logistiku. Výrobca tiež musel vedieť svoj tovar zabaliť, označiť a doviezť. Dodávkami do veľkých obchodných sietí sa lokálnym dodávateľom výrazne otvorili možnosti ponúknuť tovar oveľa väčšej skupine spotrebiteľov.

Projekt „Chcem dodávať" umožňuje podľa MPRV SR malým a stredným producentom zvýšenie odbytu, nové investície aj zvýšenie zamestnanosti priamo v regiónoch. Spotrebitelia majú zasa k dispozícii širšiu ponuku kvalitných domácich výrobkov priamo zo svojho regiónu. Malí a strední výrobcovia potravín zároveň získajú skúsenosti s prácou v systéme dodávok do maloobchodných sietí.

Obchodníci hovoria, že domácich výrobcov podporujú

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) tvrdí, že slovenských výrobcov obchod podporuje. „Obchodné reťazce združené v SAMO dlhodobo podporujú slovenských producentov, malých aj veľkých. Potenciálnym dodávateľom ponúkajú zaujímavé obchodné príležitosti a možnosť s nimi rásť,“ vyhlásila predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

„Tí dodávatelia, ktorí už s reťazcami aktívne spolupracujú, spĺňajú základné požiadavky obchodníkov, ako sú bezpečnosť produktov, stabilná kvalita, požadovaný objem a dodávky načas, ako aj konkurencieschopnú cenu. Obchodníci sa snažia vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov a iniciatívne vyvíjajú vlastné programy tak, aby im ponúkli na svojich pultoch čo najširší sortiment  kvalitných a čerstvých potravín pochádzajúcich zo Slovenska," vysvetlila K. Fašiangová.

Michal Feik, MPRV SR

Čítajte tiež:

Neúnavná Matečná spustila ďalšie opatrenie na podporu slovenských potravín na pultoch

Partneri