Neúnavná Matečná spustila ďalšie podporné opatrenie

Autor Vladimír Machalík august 2018 -
Neúnavná Matečná spustila ďalšie podporné opatrenie Pixabay

Po projekte „Chcem dodávať“, prichádza ministerstvo pôdohospodárstva s novým programom podpory, opäť zameraným na miestnych dodávateľov v regiónoch.

Slovenskí poľnohospodári budú môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov. Štát podporí integrované projekty, v ktorých budú zapojené aspoň po tri podnikateľské subjekty.

„Podporujeme spoluprácu v potravinovo-dodávateľskom reťazci na Slovensku. Touto výzvou chceme posilniť odvetvia živočíšnej a rastlinnej výroby, ktoré si vyžadujú ďalší rozvoj,“ povedala k tomu podpredsedníčka vlády a rezortná ministerka Gabriela Matečná. „Spoluprácou docielia prvovýrobcovia a spracovatelia efektívnejší zásobovací reťazec. Prispeje to k zvýšeniu dostupnosti kvalitných slovenských potravín pre našich slovenských spotrebiteľov. Do výzvy sa môžu zapojiť len subjekty so sídlom na Slovensku,“ vysvetlila.

V rámci výzvy môžu záujemcovia požiadať o financie na rôznorodé ciele. Ide napríklad o zvýšenie skladovacích kapacít a pozberovú úpravu, zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy, rozšírenie vlastnej výroby, zavedenie nových technológií. Projekty môžu byť zamerané na zníženie záťaže na životné prostredie, ale i zlepšenie propagácie a marketingu. Výzva umožňuje aj diverzifikovanie činnosti podniku na nové výrobky, ktoré predtým neboli predmetom ich činnosti, či zásadnú zmenu výrobného procesu.

Celková výška integrovanej výzvy predstavuje takmer 50 miliónov eur, z toho je pre Bratislavský kraj vyčlenených takmer 8 miliónov a pre ostatné regióny 42 miliónov.

„Našou snahou je podporiť najmä poľnohospodársky rozvoj v menej rozvinutých regiónoch. Prostredníctvom výzvy môžu farmári zvýšiť aj zamestnanosť,“ vysvetlil Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Výzva je orientovaná na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a miestneho trhu. Krátky dodávateľský reťazec je taký, ktorého súčasťou nie je viac ako jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom. Tzv. sprostredkovateľom je napríklad reštaurácia, školská jedáleň, hotel, nemocnica, závodná kuchyňa, obchod či veľkoobchod. Miestny trh je vymedzený ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku alebo na územie kraja pôvodu výrobku, ktorým je poľnohospodárska komodita – napríklad ovocie, zelenina, mlieko, hrozno, ošípané... „Výzvu sme zverejnili so značným predstihom už teraz, aby mali žiadatelia dostatok času pripraviť projekty. Samotné podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude totiž možné totiž až do októbra,“ dodal J. Gudába.

Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR

 

Čítajte tiež:

Štát vybavil 166 malým výrobcom potravín prístup do regálov v reťazcoch

Slovenskí potravinári volajú po zlepšení podmienok a chcú viac inovovať

Partneri