Firmy často zbytočne strácajú prácne získaných a vyškolených zamestnancov

Autor Lenka Nemeškalová jún 2018 -
Firmy často zbytočne strácajú prácne získaných a vyškolených zamestnancov PPN

Priemerná fluktuácia je okolo 15 %, ale niektoré slovenské firmy vymenia za rok aj 100 % zamestnancov, ukázal prieskum.

Slovenská republika vykazuje jednu z najnižších úrovní nezamestnanosti v Európe. Dôsledkom toho je aj to, že – ako ukázal nedávny prieskum – 40 % firiem hovorí, že nemôže obsadiť svoje voľné pracovné miesta. Prieskum zverejnila ManpowerGroup pod titulom Nedostatok zamestnancov s potrebným profilom. Pritom sa zdá, že najväčšie rezervy nespočívajú v efektivite náboru, ale v schopnosti udržať si zamestnancov. Niektoré firmy musia naberať desiatky nových zamestnancov mesačne len preto, aby nahradili rovnaký počet odchádzajúcich zamestnancov.

Fluktuácia stojí firmu peniaze a funkčnosť

Priemerná fluktuácia v SR sa pohybuje v rozmedzí 14 – 16 %, avšak za zdravú fluktuáciu v organizácii býva považovaná hodnota medzi 5 – 7 %. Na trhu práce sa bežne stretávame aj so spoločnosťami, v ktorých fluktuácia dosahuje okolo 100 % ročne.

Vysoká fluktuácia obmedzuje fungovanie spoločnosti a jej rozvoj, znamená stratu know-how, nízku motiváciu zamestnancov a vysoké náklady na nábor a zaučenie nových zamestnancov. Tie sa obvykle pohybujú od 800 EUR vyššie na jedného zamestnanca a môžu presiahnuť aj desiatky tisíc EUR – podľa kvalifikácie a náročnosti vyhľadania a zaučenia. U veľkej výrobnej firmy s tisíckami zamestnancov a ročnou fluktuáciou 30 % môžu mesačné náklady spojené s fluktuáciou prekročiť hranicu 35-tisíc EUR.

Fluktuácia je všeobecne chápaná ako negatívny faktor, má však aj prínosy. Mierna fluktuácia privádza nových ľudí s novými nápadmi, narúša sa status quo a vytvára príležitosti na postup. Bez nej by firma časom stagnovala.

Fluktuácia podľa typov pozícií

Najvyššia fluktuácia sa ukazuje predovšetkým na výrobných pozíciách, pozíciách s nižšou úrovňou miezd, na vysoko žiadaných pozíciách alebo na pozíciách, kde dominujú predovšetkým mladí ľudia s krátkou praxou. Poradie povolaní s najvyššou fluktuáciou je nasledovné.

  • Robotník / operátor výroby
  • Operátor logistiky / skladník / vodič VZV / vodič
  • Kuchári, čašníci
  • Predavači
  • Technici, mechanici, kvalifikovaná obsluha strojov
  • Programátori / IT špecialisti

Vek je kľúčovým faktorom

Ľudia do 30 rokov majú viac ako 5-krát vyššiu fluktuáciu než ľudia nad 40 rokov. Ľudia nad 50 rokov potom majú minimálnu fluktuáciu. Podľa autorov prieskumu to jednoznačne súvisí s motiváciou generácie Y získavať skúsenosti, rozvíjať sa, potrebou častej zmeny a absenciou záväzkov. Naopak, ľudia nad 50 rokov preferujú pracovnú stabilitu.

Fluktuácia v SR podľa vekových skupín

graf fluktuácia1

Venovať sa nováčikom sa vypláca

Najkritickejším obdobím býva skúšobná doba a potom obdobie do jedného roka od nástupu zamestnanca, kedy podľa skúseností personalistov odchádza 65 % zamestnancov. Rozhodujúcu úlohu proti tomu zohrávajú formalizovaný plán adaptácie nováčikov, nastavenie cieľov pre skúšobnú dobu aj po nej, ich vyhodnocovanie a správna komunikácia a motivácia.

Pracovné podmienky či peniaze?

Financie sa ukazujú byť najdôležitejším faktorom motivácie, ale nie jediným. Zamestnanec posudzuje pred zmenou práce niekoľko najdôležitejších kritérií. Niektoré nefinančné pozitíva často prevážia vyššiu ponúkanú mzdu v inej spoločnosti. Pre pozície vo výrobe a manuálne profesie býva dôležitá vzdialenosť do zamestnania, náročnosť práce a pracovné prostredie, v kancelárskych pozíciách dominuje dopyt po osobnom rozvoji, získavaní skúseností, dobrom kolektíve a možnosti časovej flexibility.

Kariérny rast nemusí byť len povýšenie

Najmä dlhoroční zamestnanci potrebujú občasnú zmenu náplne práce – majú potrebu sa rozvíjať a učiť sa nové veci. To nemusí nutne znamenať povýšenie; veľmi sa osvedčuje napríklad horizontálna rotácia zamestnancov, účasť na špeciálnych projektoch atď.

O spoločnosti ManpowerGroup

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú zamestnávateľom dosahovať ciele. Skupina spoločností ManpowerGroup so značkami Manpower, Experis, Right Management a ManpowerGroup Solutions pomáha viac než 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom pomáha nájsť zodpovedajúcu prácu. Na Slovensku sa ManpowerGroup stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadala a ktorí pracujú u jej klientov. Jej 6 slovenských pobočiek ročne nájde pre 500 klientov asi 6 000 nových zamestnancov.

Lenka Nemeškalová, ManpowerGroup Slovensko

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1