Ageizmus a jeho dôsledky: SAV o ňom usporiada konferenciu

Autor LV jún 2018 -
Ageizmus a jeho dôsledky: SAV o ňom usporiada konferenciu Pixabay

Aj vaša firma hľadá pracovníkov výlučne do "mladého dynamického kolektívu"? Podľa novších výskumov je ageizmus v Európe najčastejším typom diskriminácie.

Podľa štúdií založených na European Social Survey / The Everyday Ageism Project diskrimináciu na základe veku spomenulo v prieskume 35 % všetkých účastníkov vo veku nad 18 rokov (na Slovensku ešte viac). Ageizmus si mnohí často ani neuvedomujú. Na štrukturálnej a individuálnej úrovni je prítomný v mnohých rôznych kontextoch, najmä na pracovisku, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v médiách a podobne.

Ústav etnológie SAV v júni spoluorganizuje v Bratislave medzinárodnú konferenciu „Towards a World for all Ages“ (voľne preložené: Chceme svet pre ľudí každého veku), ktorá bude prezentovať výsledky výskumov popredných odborníkov v oblasti problematiky ageizmu v európskom prostredí.

Existuje dostatok dôkazov o negatívnych účinkoch ageizmu vo všetkých sférach života. Nachádzame ho na rôznych úrovniach: spoločenskej, rodinnej i individuálnej a je prítomný v rozličných kontextoch. Ageizmus posilňuje sociálnu nerovnosť, pretože sa výraznejšie prejavuje v spojitosti s inými diskrimináciami: starších žien, chudobných ľudí alebo ľudí s demenciou či iným hendikepom. Navyše, výskumníci tvrdia, že ageizmus, ktorý si osvojíme sami, predstavuje riziko pre jednotlivcov, zapríčiňuje zvýšenú chorobnosť ľudí vo vyššom veku, ba dokonca môže spôsobiť predčasné úmrtie.

Hoci výskum zaoberajúci sa účinnými zásahmi proti ageizmu má určité limity, vieme z iných oblastí o potenciálne účinných intervenciách. Môžu zahŕňať: a) zvyšovanie povedomia verejnosti a zvyšovanie citlivosti občianskej spoločnosti; b) presadzovanie patričných zákonov; c) korigovanie falošných predstáv spoločnosti o živote a potrebách starých ľudí (napr. vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o tom, že určité procesy sú spôsobené chorobou a nie starnutím).

Medzinárodná, multidisciplinárna perspektíva umožňuje porovnávať dobré praktiky s cieľom určiť odporúčania pre zníženie ageizmu v spoločnosti. Hlavným cieľom plánovanej konferencie je zvyšovanie spoločenského záujmu o ageizmus, jeho pochopenie, ako aj uvedomenie si jeho negatívnych dôsledkov pre jednotlivca a spoločnosť. Konferencia, ktorá sa uskutoční 29. júna, je vyvrcholením projektu COST Action IS1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective.

LV

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1