EÚ chce zriadiť nový superúrad pre cezhraničnú mobilitu zamestnancov. Naozaj je potrebný?

Autor Vladimíra Drbalová október 2018 -
EÚ chce zriadiť nový superúrad pre cezhraničnú mobilitu zamestnancov. Naozaj je potrebný? Pixabay

Návrh na vytvorenie úradu pre dohľad nad cezhraničným pohybom pracovníkov – ELA – vyvolal predstavu diktátu z Bruselu v oblasti, ktorá je v kompetencii členských štátov.

Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi EÚ v posledných rokoch výrazne vzrástla. V roku 2017 v inej ako svojej pôvodnej domovskej členskej krajine žilo alebo pracovalo 17 miliónov občanov EÚ. Za posledných 10 rokov sa tak ich počet takmer zdvojnásobil. Výrazne narástol aj počet vyslaných pracovníkov, ktorých bolo v roku 2016 približne 2,3 milióna. Dlhoročné napätie v tejto oblasti si v roku 2014 vyžiadalo najprv prijatie vykonávacej smernice a následne potom komplexnú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov. Na plnenie nových pravidiel má potom dohliadať nový Európsky orgán pre pracovnoprávne vzťahy ELA (European Labour Market Authority; pôvodne European Labour Authority). Návrh na zriadenie nového úradu však zdvihol vlnu pochybností o jeho potrebe.

Logickejší by bol tlak na členské štáty, aby riadne spolupracovali pri presadzovaní pravidiel, sprístupnili podnikom aj vyslaným pracovníkom informácie a zabezpečili efektívne fungovanie integrovaných inšpekcií. Európska komisia k veci však pristúpila klasickým bruselským spôsobom. Spomínaný superúrad má podľa jej návrhu plniť tri základné funkcie. Predovšetkým má zlepšiť prístup jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach. Má tiež podporovať operačnú spoluprácu medzi dozornými orgánmi či pomôcť hľadať riešenia sporov.

Náklady by sa dali využiť zmysluplnejšie

Zamestnávatelia voľný pohyb pracovníkov, opretý o jasné, spravodlivé a vymáhateľné pravidlá, podporujú. Súčasne sa však domnievajú, že Komisia má už teraz dostatok mechanizmov a nástrojov na ich presadzovanie. Návrh, prirodzene, vzbudil predstavu diktátu z Bruselu v oblasti, ktorá je v kompetencii členských štátov. Ide teda proti spoločnej snahe Rady a Európskeho parlamentu zracionalizovať decentralizované agentúry EÚ.

Nový superúrad navyše nebude zadarmo. V nábehovej fáze by mal ELA až do roku 2023 dostávať 50,9 milióna eur ročne. Mal by mať 69 pracovníkov, podporu 60 národných expertov a 15 zmluvných partnerov. Obavy sú tiež z nejasných kompetencií úradu. Ide najmä o úlohu ELA v oblasti spoločných inšpekcií a riešenia sporov medzi členskými štátmi. Zamestnávatelia nevidia v zriadení nového orgánu pridanú hodnotu. Finančné prostriedky by sa mali skôr využiť na posilnenie kapacity jednotlivých národných úradov. Iba tak sa môže podariť efektívne presadiť pravidlá vnútorného trhu a zabezpečiť podnikom a pracovníkom dostatočné informácie, ako konať v cezhraničných situáciách.

Vladimíra Drbalová, poradkyňa prezidenta Zväzu priemyslu a dopravy ČR

(Prevzaté z časopisu Spektrum, ktorý vydáva SP ČR)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1