Centrope chce maximálnu integráciu cezhraničnej dopravy a nové cyklomosty

Autor JF/LF december 2018 -

Bratislavská župa na rokovaní so susednými regiónmi potvrdila záujem o zjednotenie dopravného systému a ďalšie prepojenia ponad hranice a rieky.

Výročnou tzv. politickou konferenciou iniciatívy Centrope 29. novembra sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja v tomto zoskupení. V Bratislave sa na nej stretli predstavitelia administratívy regiónov zo Slovenska (Bratislavský a Trnavský kraj), Česka (Juhomoravský kraj), Maďarska (Győr-Moson-Sopron) a Rakúska (Viedeň a Dolné Rakúsko) aj miest, ktoré participujú na spolupráci v Centrope.

Jednoduchšie cestovanie a nové mosty

Hlavným bodom rokovania bola – popri kohéznej politike EÚ – cezhraničná doprava. Podľa Tatiany Mikušovej, riaditeľky združenia Slovenský dom Centrope, snahou zúčastnených partnerov je zjednodušiť cestovanie a integrovať dopravné systémy. „Chceme, aby obyvatelia v regióne Centrope mohli cestovať jednoduchšie, aby sme mali jednotný integrovaný cestovný lístok,“ povedala. „Na to sme dnes vyslali prvý signál na vytvorenie neformalizovanej platformy koordinátorov. Táto problematika sa stretla s veľkým ohlasom,“ informovala T. Mikušová. Koordinačná skupina, v ktorej bude BSK zastupovať Bratislavská integrovaná doprava, má začať pracovať už v januári 2019.

V rámci Centrope chce Bratislava účinnejšie presadzovať aj nové cezhraničné prepojenia. „V oblasti dopravnej infraštruktúry sme si dnes zadefinovali prioritné dopravné cezhraničné prepojenia. Pre Bratislavský kraj sú to dva nové cyklomosty a ďalší cestný most. Ide o prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom a medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré sú pre nás dôležité,“ povedala T. Mikušová.

Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová predstavila konkrétny zámer vybudovať ešte do roku 2020 cyklomost z Vysokej pri Morave do rakúskeho Marcheggu. „Budovanie cezhraničných prepojení je kľúčovým predpokladom pre harmonický rozvoj územia na oboch stranách hranice. Aj preto BSK v spolupráci s rakúskymi partnermi pripravuje ďalšie nové projekty, ktoré zjednodušia cezhraničnú mobilitu obyvateľov,“ vysvetlila.

Málo peňazí na kohéziu

Predseda BSK Juraj Droba by chcel aktívnejšie zapojiť regióny a mestá do negociácií o nastavení eurofondov v programovom období 2021 – 2027. „V Bruseli sa momentálne vedú dôležité technické rokovania o návrhu nariadení, ktoré Európska komisia predstavila koncom mája. S partnermi sme diskutovali aj o potrebe aktívnej participácie regiónov a miest na týchto vyjednávaniach,“ povedal.

Prezentoval aj svoje výhrady k avizovanej finančnej alokácií pre cezhraničnú spoluprácu po roku 2020 s tým, že takáto spolupráca má podľa neho vysokú európsku pridanú hodnotu. Podľa programového dokumentu BSK je však v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 na európsku územnú spoluprácu vyčlenených menej ako 3 % z celkového rozpočtu kohéznej politiky.

V závere konferencie zástupcovia BSK formálne odovzdali predsedníctvo v Centrope zástupcom mesta Viedeň. Nadnárodný región Centrope predstavuje kooperačné zoskupenie 17 regiónov a jednotlivých miest z uvedených štyroch krajín. Projekt vznikol v roku 2003 s cieľom zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v prospech rozvoja a súdržnosti. Slovenskými členmi združenia sú Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mesto Bratislava a mesto Trnava.

JF / LF

Droba 2018 29 11 7Koordinátorka Centrope Tatiana Mikušová, predseda BSK Juraj Droba a podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová

 

Prečítajte si tiež:

Pri Dobrohošti postavia cyklomost ponad starý Dunaj do Maďarska

 

Multimédiá

Partneri