Príjmová mapa Európy

Autor GfK december 2018 -
Príjmová mapa Európy Podrobné verzie mapy nájdete pod článkom

Pozrite sa, ako vyzerá na mape priemerná kúpna sila ľudí v jednotlivých štátoch a regiónoch – od vysokej (červená) cez slabú (zelená) po mizernú (modrá).

Európania majú v roku 2018 na sporenie a míňanie v priemere 14 292 eur na osobu. Uvádza sa to v štúdii „GfK Purchasing Power Europe“, ktorá predstavuje výsledky prieskumu príjmov a kúpnej sily vo väčšej časti kontinentu, t.j. bez Ruska. V disponibilnom čistom príjme sú medzi 42 skúmanými krajinami priepastné rozdiely. Najvyššiu priemernú kúpnu silu majú Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Island, na opačnom konci sú Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina.

Každý zarobil mesačne o 19 eur viac

V roku 2018 majú Európania k dispozícii v súhrne svojho príjmu približne 9,7 bilióna eur, teda 9 700 miliárd. Kúpna sila na obyvateľa vzrástla v tomto roku približne o 2,5 percenta, čo je výrazne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Takže sa za rok pre každého zvýšila v priemere o 355 eur na uvedených 14 292 eur.

Výnimočné Lichtenštajnsko obsadzuje, rovnako ako v predchádzajúcom roku, prvé miesto s kúpnou silou na obyvateľa vo výške 65 438 eur. To ďaleko prevyšuje ostatné krajiny a je to viac ako 4,5-násobok európskeho priemeru. Na druhom mieste je Švajčiarsko s kúpnou silou 40,456 eur na osobu – čo je takmer trikrát viac ako európsky priemer. Ostatné krajiny na zozname desiatich najlepších majú tiež výrazne nadpriemernú kúpnu silu na obyvateľa, dosahujúcu najmenej 1,5-násobok európskeho priemeru. Tento rok sa dostalo do Top Ten Fínsko, ktoré predbehlo Veľkú Britániu. Tá je na jedenástom mieste s kúpnou silou na obyvateľa vo výške 20 572 eur.

Nadpriemernú kúpnu silu na obyvateľa má podľa štúdie 17 štátov, zvyšných 25 je pod európskym priemerom. Ukrajina je na poslednom mieste s hodnotou 1 318 eur na osobu. 

Európskych Top 10

Krajiny podľa kúpnej sily na obyvateľa

tabuľka 1

Zdroj: GfK Purchasing Power Europe 2018. * Podľa kurzov z 3. 5. 2018

O štúdii

Štúdia „GfK Purchasing Power Europe 2018“ skúma 42 európskych krajín na podrobnej regionálnej úrovni, ktorú predstavujú najmä municipality a zóny poštových smerovacích čísel. Využíva spoľahlivé údaje o obyvateľoch a domácnostiach spolu s digitálnymi mapami.

Nákupná sila predstavuje mieru disponibilného príjmu po odpočítaní daní a dobročinných príspevkov a vrátane všetkých prijatých štátnych výhod. V štúdii sa uvádzajú úrovne kúpnej sily v eurách a indexy na osobu. Metodika GfK je založená na nominálnom disponibilnom príjme obyvateľstva, čo znamená, že hodnoty nie sú upravené o infláciu. Štúdia vychádza zo štatistík o úrovni príjmov a daní, vládnych výhodách a prognózach vytvorených ekonomickými inštitútmi.

Spotrebitelia čerpajú z ich všeobecnej kúpnej sily prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s stravovaním, bývaním, službami, energiami, platbami na súkromné dôchodky a poistné, ako aj na iné výdavky, ako sú dovolenka, doprava a spotrebiteľské nákupy.

GfK

Stredná Európa podrobne

Index kúpnej sily na obyvateľamapa CEEČlenenie je podľa zón poštových smerovacích čísel.

Farebná škála od úrovne „vysoká“ po „nízka“: stupnica

Európa ako celok

rsz gfk purchasing power europe 2018Všetky mapy © GfK; vytvorené na báze RegioGraph; www.gfk.com/geomarketing

 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1