Európske štáty bojujú o kvalifikovanú pracovnú silu, aj Slovensko by malo

Autor SOPK december 2018 -
Európske štáty bojujú o kvalifikovanú pracovnú silu, aj Slovensko by malo PSA

Podľa SOPK očakávajú podnikatelia od vlády aj parlamentu účinné kroky na riešenie nesúladu medzi dopytom a ponukou na pracovnom trhu.

Slovenská ekonomika podľa analýz ministerstva práce bude potrebovať v najbližších piatich rokoch približne 500 000 nových zamestnancov. Školstvo poskytne v rovnakom období asi 320 000 absolventov, pričom až 60 % z nich sa nevie uplatniť v odbore, ktorý študovalo.

Slovenska obchodná a priemyselná komora (SOPK) vidí tri možnosti riešenia daného problému. Jednou je preškoliť tých absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj dlhodobo nezamestnaných, ktorých vzdelanie nezodpovedá potrebám pracovného trhu. Tu podnikatelia navrhujú, aby zdroje na rekvalifikáciu dostali podniky a nie rekvalifikačné agentúry, pretože zamestnávatelia lepšie vedia stanoviť potreby, kvalifikačné predpoklady a samostatné zaškolenie. Ďalšou možnosťou je prilákanie slovenských pracovníkov, ktorí aktuálne pracujú v zahraničí. Týchto je podľa dostupných údajov takmer pol milióna. Treťou možnosťou je dovoz pracovnej sily zo zahraničia.

Podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného je zrejmé, že nastavenie systému vzdelávania v SR podľa požiadaviek trhu práce si vyžaduje dlhšiu dobu. Navyše, nikto dnes nemôže v horizonte piatich rokov plánovať kvalifikačnú štruktúru a regionálne potreby, pretože vývoj je veľmi dynamický a situácia na trhu sa neustále mení.

Z uvedeného vyplýva, že v najbližších piatich rokoch bude Slovensko potrebovať získať zo zahraničia 150 000 až 180 000 pracovníkov. To by znamenalo, že spolu s už existujúcimi by cudzinci tvorili približne 4 % celkovej pracovnej sily na Slovensku, čo je akceptovateľné v porovnaní s inými krajinami. Napríklad v Česku pracuje 800 000 cudzincov a ekonomika by potrebovala ďalších 300 000.

Boj o kvalifikovanú pracovnú silu sa stáva súčasťou medzinárodnej politiky na najvyššej úrovni. J. Kostolný upozornil, že napríklad pri nedávnej návšteve Ukrajiny ponúkla kancelárka Angela Merkelová prezidentovi Petrovi Porošenkovi 500 000 pracovných povolení pre Ukrajincov.

SOPK spolu s Klubom 500 a neskôr aj s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi iniciovali dialóg s vládou SR o zásadných zmenách v legislatíve pri dovoze pracovných síl z tretích krajín. Výsledkom tohto snaženia je návrh úpravy príslušných zákonných noriem, ktoré vláda už schválila a predložila na definitívne schválenie do parlamentu tak, aby tento zákon mohol začať platiť od 1. januára 2019. Aj keď tieto zmeny prichádzajú podľa SOPK pomerne neskoro, považuje ich za pozitívny krok, ktorý v praxi prinesie pre podnikateľov zjednodušenie a uľahčenie ich práce.

SOPK/JF

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1