Ako je to s kvalitou úradníkov, ich platmi a povolebnými čistkami na slovenských ministerstvách?

Autor JF/TS december 2018 -

Po zmene ministra sa na rezortoch mení aj 30 – 50 % riadiacich pracovníkov, ukázala štúdia. Podľa Transparency International je vhodné zvažovať zvýšenie platov v štátnej správe.

Kvalita verejnej správy je dôležitou súčasťou napredovania Slovenska. V rozsahu a kvalite zákonov za vyspelými krajinami príliš nezaostávame, výzvou je skôr prax – a tá je v rukách politikov aj úradníkov. Snaha reformátorov by sa mala viac sústrediť na podmienky, v ktorých verejná správa plní svoje úlohy. Aj to sú závery seminára „Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov“, ktorý v decembri v Bratislave zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) spolu s Transparency International Slovensko (TIS)

Majú príliš malé platy

Pri diskusiách o tom, ako zmeniť podmienky pre verejnú správu, by sa nemalo zabúdať ani na politikov a politických nominantov, zdôraznil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Upozornil, že platy poslancov a ešte viac ministrov a predsedu vlády nie sú porovnateľné s podobnými pozíciami v súkromnom sektore – a dokonca ani s mnohými v slovenskom verejnom sektore. Priemerný sudca má plat porovnateľný s ministrom a krajský prokurátor s predsedom vlády.

Ako platíme verejných funkcionárovako platíme

Platy šéfov vybraných inštitúcií

 platy šéfov

Pozn. pre oba grafy: Celkové odmeny za prácu v roku 2017 (platy, odmeny, príplatky, paušály). Zdroj: TIS, INEKO.

„Ak chceme mať vo vysokých funkciách kvalifikovaných a odborne a morálne zdatných ľudí, tak šetriť na ich platoch je veľmi zlou cestou,“ povedal G. Šípoš. „Je úplne legitímne zvažovať, ako previazať platy politikov s ekonomickými výsledkami krajiny i bežných ľudí, ale vyvarujme sa lacných riešení,“ dodal.

Politici oproti trhuplaty V a S

Pozn. Celkové odmeny za prácu v roku 2017 (platy, odmeny, príplatky, paušály). Zdroj: Profesia, Grafton, NR SR.

Podľa Štefana Kišša, riaditeľa Útvaru Hodnoty za Peniaze na ministerstve financií, neplatí častá predstava, že úradníkov máme vo všeobecnosti veľa a sú príliš dobre platení. „Veľké čísla počtov verejných zamestnancov a výdavkov na nich sa nevymykajú medzinárodným štandardom. Kľúčové je zefektívniť ich štruktúru cielenými opatreniami,“ povedal. Odvolal sa pritom na predbežné zistenia analytikov Útvaru a informoval, že začiatkom roku 2019 zverejní kompletnú revíziu výdavkov na platy vo verejnej sfére.

Po voľbách prichádza personálne zemetrasenie

Katarína Staroňová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského upozornila na prítomnosť politizácie stredného a vyššieho úradníckeho stavu na slovenských ministerstvách. Kým priemerná fluktuácia na týchto pozíciách je 8 %, vo volebných rokoch vyskakuje až na trojnásobok. Medzi rezortmi sú pritom podľa nej veľké rozdiely, keď na určitých ministerstvách sa po voľbách vymení aj polovica riadiacich pracovníkov. Ostrovom stability je naproti tomu Ministerstvo financií SR, kde sa ich v priemere po voľbách vymieňa asi 5 %.

Prekvapujúcim faktom je, že vysoké čisla dosahujú zmeny aj pri výmene ministrov z jednej strany. Podľa Staroňovej je kľúčovým poznatkom vysoká nedôvera voči ľuďom mimo ministrových sociálnych kruhov viac ako politické či názorové rozdiely.

Fluktuácia v štátnej službe SRgraf úrady

Pozn.: Obmena na stredných a vyšších riadiacich pozíciách v rezortoch SR. Červené štvorce vyznačujú polroky, počas ktorých sa konali parlamentné voľby. Zdroj: FSEV UK.

Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu z Úradu vlády SR, pripomenula, že aj súčasná vláda pokračuje v reformách štátnej správy, a to najmä prípravou etického kódexu pre štátnych úradníkov a zúžením priestoru pre politizáciu. To by mali zariadiť novela zákona o štátnej službe a zriadenie Rady pre štátnu službu.

„Kvalitu verejnej služby posudzujem nielen ako schopnosť plniť požiadavky občanov, ale aj ako snahu robiť správne veci správnym spôsobom s vnímaním sociálnej zodpovednosti, vykonávanú v spolupráci s občanmi a subjektami verejnej správy, neziskovej sféry a to všetko v súlade s integritou,“ povedala na seminári T. Janečková.

V zornom poli Európskej komisie

„Európska komisia sa už od roku 2011 vo svojej pravidelnej Správe o Slovensku a odporúčaniach venuje kvalite verejnej správy,“ povedala Lívia Vašáková, vedúca sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave. V skorších rokoch podľa nej Komisia tlačila na vytváranie politík na základe analýz a faktov a budovanie analytických útvarov. Tie sa aj vďaka štrukturálnym fondom stávajú na slovenských ministerstvách realitou. „Problémom je aj vysoká fluktuácia zamestnancov a veľký vplyv politického cyklu, čo môže mať negatívny vplyv na budovanie kapacít a profesionalizáciu verejnej správy,“ upozornila L. Vašáková.

JF/TS

Poslancov NR SR platí Slovensko podpriemerne

Pomer platov členov parlamentov v EÚ k priemernej mzdeposlanci platyPozn. Ak nie je uvedené ináč, údaje sú za rok 2014. Zdroj: OECD, Euronews.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1