Zamestnávatelia chcú v 1. štvrťroku viac prijímať ako prepúšťať ľudí

Autor Lenka Nemeškalová december 2018 -

Firmy a organizácie na Slovensku majú pre prvé tri mesiace roka stabilné, optimistické náborové plány. Najlepšie to vyzerá v spracovateľskom priemysle, finančníctve, poisťovníctve, realitnom biznise a službách podnikom.

Z prieskumu spoločnosti Manpower na nasledujúci štvrťrok vyplýva čistý index trhu práce s hodnotou +8 %. Znamená to, že percento slovenských zamestnávateľov, ktorí v prvom štvrťroku 2019 plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov (12 %), je o osem bodov vyššie než percento zamestnávateľov, ktorí plánujú počet zamestnancov znižovať (4 %). Pritom až 21 % veľkých spoločností plánuje zvyšovať počet svojich zamestnancov.

Náborové plány sú v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj v medziročnom porovnaní relatívne stabilné. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %.

Prieskum je založený na položení rovnakej otázky viac než 60 000 zamestnávateľom z verejného aj súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Na Slovensku bolo oslovených 750 zamestnávateľov s otázkou: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

Hlad po pracovnej sile

„V januári síce očakávame najvyššiu nezamestnanosť v roku, ale to neznamená, že príde nejaké hromadné prepúšťanie. Ide predovšetkým o pohyb sezónnych pracovníkov a čiastočne i administratívne dôvody, akými sú koniec zmlúv na dobu určitú a ukončovanie živností,“ vysvetlila Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika. „Týchto ľudí trh práce veľmi rýchlo absorbuje, pretože v ponuke je mnoho príležitostí, napríklad v spracovateľskom priemysle, kde sa po Vianociach rozbieha výroba, alebo v sektore služieb, kde sa od novembra nábory odkladajú k novému roku,“ dodala.

Nezamestnanosť na Slovensku ďalej klesá a blíži sa k 5 %. Je to dobrá správa pre uchádzačov o zamestnanie, ale spoločnosti sa sťažujú na nedostatok vhodných pracovníkov. V požadovaných profiloch spoločnosti nezdôrazňujú len špecializované zručnosti v IT, strojárstve či obchode, ale hlásia nedostatok kandidátov aj na nekvalifikovaných pozíciách v spracovateľskom priemysle a logistike.

Porovnanie podľa odvetví, regiónov a veľkosti

Najsilnejšie náborové plány hlási spracovateľský priemysel s Indexom +18 %. Priaznivé vyhliadky ponúkajú aj financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+14 %), doprava, skladovanie a komunikácie (+14 %) a veľkoobchod a maloobchod (+11 %). Pokles náborových aktivít očakáva poľnohospodárstvo (-10 %) a ubytovanie a stravovanie (-4 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je významný pokles o 12 percentných bodov v odvetví doprava, skladovanie a komunikácie. V medziročnom porovnaní najviac klesol index v odvetviach stavebníctvo (o 12 percentných bodov) a štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra (o 9 percentných bodov).

Vo všetkých štyroch regiónoch tohto prieskumu (t. j. Bratislava, západné, stredné a východné Slovensko) očakávajú zamestnávatelia v nadchádzajúcom štvrťroku nárast počtu pracovníkov. Najoptimistickejší sú v Bratislave, kde má čistý index trhu práce hodnotu +12 %, a na západnom Slovensku s hodnotou +11 %. Na východnom Slovensku očakávajú stabilné náborové aktivity s Indexom +5 % a na strednom Slovensku +2 %.

Pokiaľ ide o veľkosť podniku, najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s indexom +17 % a stredné podniky s +14 %. Pokles náborových aktivít však bude v malých podnikoch s hodnotou indexu -1 %, naopak, pracovné príležitosti sa mierne zvýšia v mikropodnikoch, ktorých index je +3 %.

Globálny pohľad

Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlásia Japonsko (27 %), Taiwan (21 %), USA (20 %), Slovinsko (19 %), Grécko (18 %) a Hongkong (18 %), zatiaľ čo najslabšia predpoveď prichádza z Argentíny (-4 %), Švajčiarska (+2 %), Talianska (+3 %), Panamy (+3 %) a Španielska (+3 %).

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov jedným z lídrov v poskytovaní HR služieb a riešení, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú podnikom dosahovať ciele. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis, Right Management a ManpowerGroup Solutions, pracuje pre viac než 400 000 klientov v 80 krajinách. Na Slovensku sa ManpowerGroup stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov svojich približne 500 klientov.

Lenka Nemeškalová, ManpowerGroup

Index trhu práce v Slovenskej republike 2011 – 2019graf index

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1