6 digitálnych trendov v podnikaní v roku 2019 podľa DXC Technology

Autor TS január 2019 -
6 digitálnych trendov v podnikaní v roku 2019 podľa DXC Technology Pixabay

Digitálne podporovaný biznis, UI v službách zákazníkom, ochrana ich osobných údajov ako biznisplán či rozhodovanie na základe dát – to sú niektoré z trendov, ktoré povedú firmy k úspechu.

Rozhodnutia, ktoré firmy urobia v roku 2019, určia, aké miesto zaujmú vo vyvíjajúcom sa digitálnom svete. „Podniky musia zvoliť čo najlepšiu stratégiu, aby fungovali ešte efektívnejšie a vytvárali nové služby pre zákazníkov,“ povedal Dan Hushon, viceprezident a chief technology officer v DXC Technology. ,,Dosiahnutý zisk treba jednoznačne investovať do digitálnej transformácie a inovatívnych technologických riešení,“ odporúča. Podľa Hushona nasledujúcich 6 trendov podnikom zabezpečí, aby ich digitálna transformácia bola v roku 2019 úspešná.

1. Pripravenosť na „kozmické preteky“

Súťaž medzi firmami čoraz viac pripomínajú obdobie ,,pretekov o Mesiac“. V ich centre je celý rad inovácií a nových obchodných modelov a za kratší koniec budú ťahať tí, ktorým sa nepodarí dostatočne preniesť biznis na digitálne platformy. Je preto dôležité zvoliť ucelenú stratégiu, ktorou ukážete, že váš podnik je agilný a má ambície priam raketovo napredovať. To zároveň pritiahne IT talenty, ktorých cena na trhu práce stále rastie, lebo je ich nedostatok. S ich nasadením dotiahnete digitálnu transformáciu do úspešného konca a budete pripravení ,,dobyť vesmír“.

2. Platformy IoT ďalšej generácie

Biznis je čoraz viac podporený digitálne, podniky už prestali iba skúšať a začali využívať dáta naplno. Podnikatelia sú zajedno v potrebe zavádzania umelej inteligencie. Firmy využívajú digitálne systémy na kvantifikovanie biznisu; pokročilé techniky strojového učenia im umožňujú robiť lepšie rozhodnutia s menším počtom údajov.

V roku 2019 podniky začnú aj s implementáciou platforiem novej generácie. Tie dokážu analyzovať množstvá údajov špecifických pre rôzne odvetvia získaných pomocou internetu vecí, ako aj využívať umelú inteligenciu (artificial intelligence – AI) a strojové učenie (machine learning – ML), aby našli nové korelácie medzi údajmi. Tie by neboli schopní vytvoriť ľudia, pretože ľudský mozog nedokáže spracovať tak veľa faktorov.

Napríklad medicína už integruje údaje z nových zdrojov ako sú srdcové monitory pripojené k WiFi, fitness hodinky, lokalizačné údaje alebo ľudský genóm s tradičnými zdrojmi, akým je napríklad zloženie krvi. Práca s týmito viacnásobnými dátovými vstupmi a ich korelácia bude mať za následok presnejšie diagnostiky a liečebné plány.

Tento pokrok dáva perspektívu nových objavov, ale aj prekvapení, lebo niektoré zistenia možno budú v rozpore s našimi doterajšími poznatkami a vedomosťami. Bude to však viesť aj k lepším výsledkom v biznise.

3. Ovládnutie cloudového rozhrania po novom

Vzhľadom na to, že technológie sú zakomponované takmer všade, začína sa prejavovať enormný nárast dát – a tak podniky budú musieť spravovať aplikácie a údaje inak ako doteraz. IT odvetvie vytvára matrixovú infraštruktúru, ktorá presahuje samotný cloud a zahŕňa IoT platformy, tzv. edge computing, strojovú inteligenciu, rozšírenú virtuálnu realitu či blockchain. K najnovším digitálnym trendom patria decentralizované aplikácie, ktoré menia model cloudu ako ho poznáme, pretože dáta bude produkovať veľký počet účastníkov a nielen menší počet centrálnych zdrojov.

,,Gravitácia“ – sústredenie dát – sa stáva základným princípom nových multilatentných systémov a umožňuje ich rozsiahlejšiu analýzu. Cieľom ,,matrixu“ je čím viac priblížiť túto inteligenciu údajom. Preto už môžu malé a špecifické aplikácie fungovať v dostupných prostrediach v našej blízkosti, napríklad ako prístroj vo vrecku, pripevnený na rukáv, na stôl alebo vonku na stĺp pred domom. A áno, bezdrôtová technológia 5G zmení vzory zhromažďovania údajov prevratným spôsobom.

4. Zisk vstupenky do éry informačného osvietenstva

Digitálne podnikanie ponúka firmám bohaté informačné zázemie, na ktorom môžu stavať svoj ďalší biznis. Obrovské objemy údajov však musia podniky spracovávať čoraz rýchlejšie, a to najmä preto, že ich hodnota sa v priebehu času prudko znižuje. Preto sa v roku 2019 operatívne využívanie informácií stane pre spoločnosti kľúčovým; na ich základe sa budú vedieť lepšie rozhodovať. Spoločnosti, ktoré vstúpia do veku „informačného osvietenstva“, si uvedomia, že umelá inteligencia a strojové učenie môžu zlepšiť ponuku ich služieb a vygenerovať nové zdroje príjmov – avšak iba pomocou správnych algoritmov, koordinácie modelov, údajov a dostatočnej infraštruktúry.

5. Ochrana osobných údajov zákazníkov

Predpisy o ochrane osobných údajov nútia spoločnosti v plnej miere dodržiavať európsku smernicu GDPR. Mali by pretaviť tento digitálny trend do príležitosti poskytovať zákazníkom ešte lepšie služby a získať si ich dôveru a lojalitu. Poslúži im najmä jasná stratégia riadenia údajov od zákazníka cez predaj, marketing a obchodné transakcie až po výskum a vývoj produktov. Budú musieť zvážiť nové spôsoby prilákania zákazníkov a premyslieť zmeny vo svojich dátových zdrojoch, najmä v marketingu, systémoch generovania dopytu a systémoch riadenia vzťahov so zákazníkmi. Podniky budú skúmať možnosti integrácie údajov, ich kvalitu, riadenie a bezpečnosť.

6. Vznik špecializovaných dátových centier

Klasické podnikové dátové centrá sa začnú vytrácať a v roku 2019 môžeme očakávať nárast prechodu ich obsahov do verejných cloudov prevádzkovateľov, ktorí disponujú masívnou základňou a strategicky umiestnenými centrami. Tým sa spracovávanie informácií podnikov stane súčasťou dodávky služieb a  dáta od zákazníkov budú široko distribuované. Vďaka tomu dokážu podniky fungovať efektívnejšie a získajú tiež cennejšie dáta. Tento trend prispeje k optimalizácii existencie veľkých „mainframovych“ centier, ktoré však časom zrejme taktiež zaniknú a budú nahradené špecializovanými verejnými cloudmi.

Slovenský Oversi.gov tiež ide s dobou

Aj Slovensko sa prispôsobuje digitálnym trendom. Jedným z pozitívnych príkladov je vládny portál Oversi.gov.sk, ktorý pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvorila DXC Technology a získal cenu ako najlepší Projekt digitalizácie spoločnosti ITAPA 2018. V prvej fáze odbremenil občanov a podnikateľov od povinnosti nosiť na úrady výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva vrátane kópií z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. „Od 1. januára 2019 občanov portál odbremenil aj od povinnosti dokladovať výpis z registra trestov,“ doplnil Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.

TS

rsz dxc 2

Multimédiá

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1