Autá budúcnosti inteligentne podporia individuálny životný štýl

Autor Jin Cha, Jan Pohorský január 2019 -
Vpravo hore koncept Hyundai Le Fil Rouge Vpravo hore koncept Hyundai Le Fil Rouge

Pracuje na tom automobilka Hyundai. Na veľtrhu CES 2019 predstavila komplexnú víziu automobility postavenú na plejáde progresívnych inovácií. Niektoré sú zatiaľ neznáme, pretože ešte len prídu.

Vízia značky Hyundai je založená na troch hlavných pilieroch. Prvým z nich je pokrok v oblasti „otvorených inovácií“, ďalšími sú stratégie v elektrickej mobilite a akcent na sieťovo prepojenú mobilitu. Cieľom je podporiť zákazníkov v ich snahe realizovať svoj životný štýl v spoločnosti, kde sú všetky aspekty života prepojené s mobilitou. Mali by dostať vozidlo podriadené ich potrebám a preferenciám.

„Style Set Free“, nový koncept individualizovaného návrhu vozidla, vychádza aj z budúceho pokroku v oblasti autonómnej jazdy. Umožní používateľom kompletne individualizovať a vylepšovať prostredie pre cestovanie v súlade s ich životnému štýlu.

auto žena Svoj koncepčný pohľad na štýlovú autonómnu mobilitu predstavila aj firma Bosch.

Hyundai využije dáta, vytvárané množinou inteligentných vozidiel, na spustenie otvoreného „ekosystému“, ktorý umožní realizovať rad subsystémov na základe informačných a komunikačných technológií. Vznikne tak štruktúrovaný tok verejných dát, prenášaných medzi vozidlami a prostredím, v ktorom jazdia. Tým sa vytvoria optimálne podmienky pre široké uplatnenie sieťovo prepojených vozidiel.

CRADLE – koncernové inovačné centrum

Zodpovednosť za realizáciu vízie čistejšej a ucelenejšej dopravy prevzalo v rámci značky centrum pre rizikové investície a inovácie Hyundai CRADLE. Koncern v uplynulom roku urýchlil tento ambiciózny proces investíciami do viac ako 30 sľubných spoločností, akými boli napríklad WayRay alebo Perceptive Automata. Hyundai tiež predstavil svoj budúci plán zvyšovania konkurencieschopnosti v technológiách umelej inteligencie zakladaním výskumných centier a uzatváraním partnerstiev so spoločnosťami na celom svete.

V rámci svojho plánu otvorených inovácií odhalila značka na veľtrhu CES 2019 štylistický koncept a model kráčajúceho automobilu Hyundai Elevate. Tento inovatívny koncept rozširuje bežné vnímanie automobilovej mobility; pomocou štyroch výsuvných pohyblivých nôh je schopný prekonávať aj nepriechodný terén. Tým od základu mení definíciu limitov automobilovej mobility a fakticky zakladá novú kategóriu vozidiel UMV – Ultimate Mobility Vehicle.

hyundai elevate 4 e1546955362206 Koncept Hyundai Elevate

„Hyundai bude vďaka svojmu technologickému pokroku špecializovaným výrobcom automobilov pre životný štýl založený na budúcej mobilite a individualizovateľný pre každého zákazníka,“ povedal Albert Biermann, prezident a vedúci divízie výskumu a vývoja koncernu Hyundai Motor Group. „Koncept Design Your Own World je odpoveďou značky Hyundai na otázku, ako umožniť zákazníkom, aby si vytvorili prostredie vo vnútri vozidla presne podľa svojich predstáv.“

Style Set Free: individualizované elektromobily pre každého

Hyundai je presvedčený o tom, že individualizované vozidlá nebudú v ére autonómnej jazdy luxusom, ale nevyhnutnosťou, zodpovedajúcou životnému štýlu zákazníkov. Z tohto presvedčenia vychádza aj koncept „Style Set Free“, ktorého zmyslom je individualizovať pre zákazníka priestor vo vnútri vozidla. Koncept dáva zákazníkom slobodu pri výbere predvoleného softvéru a hardvéru pre ich vozidlá a možnosť priebežnej aktualizácie.

V rámci svojej aktualizovanej stratégie v oblasti elektrickej mobility značka plánuje predstaviť elektromobily skonštruované na novej špecializovanej platforme E-GMP. Cieľom je uspokojiť najrôznejšie individuálne požiadavky zákazníkov. Táto aktuálne vyvíjaná platforma zahŕňa po prvýkrát na svete technológiu pohonu integrovaného do nápravy IDA (Integrated Drive Axle), ktorá umožní ešte tichšiu a stabilnejšiu jazdu.

„Modely elektromobilov ponúknu individualizovateľné funkcie, ktoré umožnia vodičom meniť priestor a usporiadanie vozidlá ešte efektívnejšie ako pri vozidlách odvodených z platformy pre tradičný pohon,“ povedal Wonhong Cho, výkonný viceprezident divízie pre zákazníkov a marketing v spoločnosti Hyundai Motor. „Konceptom Style Set Free sa Hyundai snaží poskytnúť úplne nové zážitky spotrebiteľom s rôznymi životnými štýlmi a individuálnymi požiadavkami, a to nad rámec samotnej technológie autonómnej jazdy,“ doplnil.

Globálne ambície v sieťovom prepájaní áut

Automobil už nie je izolovaným, jednoúčelovým strojom a zákazníci môžu mať premenlivé požiadavky, ktoré nemožno predvídať. Hyundai je presvedčený, že konektivita by sa mala týkať každého automobilu. Detailne naplánoval zákaznícky orientované riešenia, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť životné štýly používateľov prostredníctvom technológií, zameraných práve na automobilovú konektivitu.

Prínosy inovatívnych technológií sieťovo prepojených automobilov sú zjavné. Ich dodávateľ dokáže zbieraním zetabytov dát z celého sveta vylepšovať zážitky používateľov z jazdy a priebežne sa starať o bezpečnosť napríklad upozorňovaním na stav vozovky a poveternostné podmienky. Technológia značky Hyundai pre sieťovo prepojené automobily ponúkne zákazníkom v budúcnosti rozsiahlu vonkajšiu konektivitu. Otvorená platforma umožní začleniť aj systémy tretích strán v prospech ešte lepšieho využívania verejne dostupných dát poskytovaných značkou.

„Naším cieľom je do začiatku roka 2022 mať 10 miliónov aktívnych používateľov konektivity na celom svete a využívať technológiu sieťovo prepojených automobilov na globálnom trhu vo všetkých segmentoch vozidiel,“ povedal Jungsik Suh, viceprezident divízie informačných a komunikačných technológií v Hyundai Motor Group. Podľa neho sa Hyundai usiluje stať globálnou jednotkou medzi poskytovateľmi sieťovo prepojených automobilov.

foto hyundai na veletrhu ces 2019 005c Jungsik Suh, viceprezident divízie IKT v Hyundai Motor Group, pri prezentácii na CES 2019

Otvorené inovácie – UI, startupy, koncepty, kooperácie

Spoločnosť Hyundai chce aj ďalej strategicky investovať do projektov v oblasti umelej inteligencie, rozvíjať spoluprácu s tretími stranami a aktívne podporovať startupy, ktoré majú rovnakú víziu. Cieľom je vyvinúť ešte viac komfortných a bezpečnostných funkcií, ktoré vychádzajú v ústrety požiadavkám zákazníkov.

Základnú infraštruktúru sieťovo prepojeného automobilu môžu vynikajúci inovátori z rôznych odborov premieňať rozmanitými spôsobmi. Inštitút Hyundai CRADLE spoločne so startupmi vyhľadáva revolučné inovácie pre mobilitu. Dobrým príkladom je partnerstvo so spoločnosťou WayRay, zamerané na vývoj navigačných systémov s rozšírenou realitou. Ďalším zaujímavým smerom vývoja je spomínaný koncept kráčajúceho vozidla Elevate.

 foto hyundai na veletrhu ces 2019 005e Prvky rozšírenej reality (AR) od spoločnosti WayRay pomáhajú pri navigácii a zvyšujú bezpečnosť jazdy.

V rámci svojej ambície využívať vyspelé technológie s umelou inteligenciou a rozširovať svoju globálnu sieť pre výskum umelej inteligencie založil Hyundai výskumné laboratórium AI Research Lab (AIR Lab) v Kórei a výskumné centrum AI Research Center (AIR Center) v USA. Zaoberajú sa najmä výskumom UI v oblastiach počítačového videnia a strojového učenia, čo sú významné zložky technológií autonómnej jazdy.

Hyundai Motor Group sa snaží zvyšovať konkurencieschopnosť svojich technológií umelej inteligencie tiež prostredníctvom partnerstiev s akademickými a technologickými inštitúciami na celom svete. Spoločnosť podpísala s Národnou univerzitou v Soule (Seoul National University) zmluvu o výskumno-vývojovej spolupráci zameranej najmä na učiace sa technológie pre automatickú detekciu a vizuálnu responzivitu. Medzi ďalších partnerov patria Technion v Izraeli, DeepGlint v Číne a mnoho výskumných inštitútov a laboratórií v USA a Číne zameraných na umelú inteligenciu pre automobilový priemysel.

Jin Cha, Jan Pohorský, Hyundai Motor

Multimédiá

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1