Stav podnikateľského prostredia na Slovensku je pre 93 % podnikateľov neveľmi radostný

Autor JF január 2019 -

Podľa prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ho považuje za priaznivé len sedem percent respondentov. Väčšine sa nepáči ani hospodárska politika vlády.

Respondenti zo vzorky 204 členov SOPK prevažne hodnotia podnikateľské prostredie ako stagnujúce (59 %), ako nepriaznivé ho hodnotí 34 % a len 7 % respondentov ako priaznivé. Očakávania pre rok 2019 sú pesimistickejšie ako pri prieskume v predchádzajúcom roku.

Graf 1: Hodnotenie podnikateľského prostredia v rokoch 2009 – 2018

graf 1 SOPK

Hodnotenie hospodárskej politiky vlády sa medziročne v zásade nezmenilo; veľmi mierne poklesol počet negatívnych hodnotení na 50 %, ďalších 36 % vníma túto politiku neutrálne a priaznivo ju hodnotí len 3 %. Zvyšných 11 % ju nevie posúdiť. Komunikácia vlády SR so zástupcami podnikateľov je hodnotená o niečo lepšie – 44 % negatívne, 6 % pozitívne – čo je zároveň aj o pár percent viac v prospech vlády ako pred rokom.

Pohľad firiem na perspektívu vlastných výsledkov v tomto roku je vcelku pozitívny, hoci pesimistickejší ako bol pred rokom (graf 2).

Graf 2: Očakávania vlastných ekonomických výsledkov v roku 2019

%graf 2 SOPKHV = hospodársky výsledok

Riziká pre podnikanie

Podľa prieskumu SOPK, najväčšími rizikami pre podnikanie na Slovensku sú v súčasnosti vysoké daňové a odvodové zaťaženie a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na treťom mieste je klientelizmus a korupcia vo verejnom obstarávaní.

SOPK sa podnikateľov pýtala na 16 možných rizík podnikania, ktoré mohli respondenti označiť za vysoké, mierne alebo so slabým vplyvom. Vysoká daňová a odvodová povinnosť je pre firmy podľa predchádzajúcich výskumov najväčším rizikom už od roku 2012. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa na druhom mieste objavil po druhý raz. Až do roku 2015 tento problém vnímali podnikatelia ako menej závažný. Na spodnom konci tabuľky sa umiestnili napríklad úrokové miery a sociálne nepokoje.

Niektoré riziká vnímajú zamestnávatelia podobne už niekoľko rokov. Nízka vymáhateľnosť práva, v súčasnosti na štvrtom mieste, sa na popredných priečkach prieskumu SOPK umiestňuje už desať rokov. Na piatom mieste tabuľky, podobne ako v uplynulých rokoch, bolo riziko poklesu zahraničného dopytu v dôsledku krízy. Hornú polovicu tabuľky ešte dopĺňa na šiestom mieste rast cien vstupov, najmä cien energií, na siedmom mieste pokles domáceho dopytu a na ôsmom tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov.
Prieskum sa uskutočnil v októbri a decembri minulého roku. SOPK prieskumy s rovnakými alebo porovnateľnými otázkami realizuje už od roku 1998.

JF

Spracované na základe prezentácie Ladislava Vaškoviča, predsedu Ekonomického výboru SOPK, na konferencii „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019“.

Riziká pre podnikateľskú činnosť podľa prieskumu SOPKgraf 3 SOPK

Čísla v tabuľke vyjadrujú poradie položky v prieskume v danom roku.

 

Ďalšie články k téme:

Doing Business v slovenských mestách: prieskum ukazuje rozdiely v byrokracii

Základom európskeho aj slovenského trhu práce sú malé podniky

Európske štáty bojujú o kvalifikovanú pracovnú silu, aj Slovensko by malo

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1