IT

Na nezverejnených miestach budú testovať dovedna päť obranných systémov vojenského letectva založených na laserových a mikrovlnových technológiách.

Pandémia zavrela väčšinu občanov medzi štyri steny. Našťastie, technológie dnes umožňujú prezrieť si rôzne krásne miesta z pohodlia domova.

Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky sa stal Juraj Habovštiak a jeho spoločnosť MTS; titul EY Technologický podnikateľ roka získal Matej Ftáčnik z VacuumLabs Holding (foto).

Ďalšie pamäťové zariadenia značky Kingston sa zaradili do zoznamu NATO Information Assurance Product Catalogue.

Potrebujeme jasné pravidlá, ktorými sa budú regulovať vysoko rizikové systémy umelej inteligencie bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové.

Poroty ocenili aj Juraja Kukuru, Simonu Martausovú, Juraja Grigláka a Petru Vlhovú.

V rámci dlhodobého projektu odborníci doteraz prednášali o online hrozbách viac ako 35 000 žiakom.

Podľa organizátorov konferencie je energetická samostatnosť kľúčovým cieľom pri dosahovaní ekonomickej prosperity a lepšej ekológie.

Preslávil sa ako ten, kto odkryl americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. V autobiografii s titulom Trvalý záznam popisuje svoju prácu pre CIA a NSA aj dôvody svojho konania.

Verejná aplikácia by zvýšila verejnú kontrolu prevozu dreva a znížila nelegálnu ťažbu.

Partneri