Spolupráca troch veľkých spoločností zníži emisie v námornej doprave

Autor Heidi Farr, Juliane von Wiren, Shoichiro Koga november 2019 -
Spolupráca troch veľkých spoločností zníži emisie v námornej doprave Pixabay

Spoločnosti Cargill, Maersk Tankers a Mitsui & Co. spolupracujú na nákladovo efektívnom globálnom znižovaní skleníkových plynov v námornej preprave.

Spolupráca troch dopravných a obchodno-priemyslových spoločností má pomôcť nájomcom, majiteľom a prevádzkovateľom plavidiel riešiť ekonomické a environmentálne problémy sektoru.

Všetky tri firmy si uvedomujú naliehavosť riešenia globálneho problému klimatických zmien a sústavne pokračujú v rozvoji svojho podnikania. Spájajú svoje sily, aby urýchlili toto úsilie a posunuli námornú prepravu smerom k udržateľnejšej budúcnosti.

Ciele a vízie spolupráce

Cargill, Maersk Tankers a Mitsui & Co. budú spoločne pracovať na znižovaní emisií skleníkových plynov v námornej preprave prostredníctvom komplexného začleňovania existujúcich technológií úspory palív a objavovania nových technických riešení.

Cieľom je dokázať, že ak majitelia a nájomcovia úzko spolupracujú na väčšej efektivite plavidiel z hľadiska paliva, môže to mať ekonomický zmysel pre obe strany. Zároveň tak môžu demonštrovať, že udržateľná preprava môže byť životaschopná aj z komerčného hľadiska.

Spolupráca je úzko spojená s cieľom Medzinárodnej námornej organizácie znížiť do roku 2050 ročné emisie skleníkových plynov v námornej preprave o 50 %.

Dlhodobou víziou je poskytovať špecializované riešenia pre zástupcov námorného priemyslu, ktorí hľadajú nové technológie na zníženie produkovaných emisií.

Zdokonalenie technológií

Spolupráca sa najskôr zameria na testovanie a skúšobnú prevádzku existujúcich osvedčených technológií na lodiach, ktoré uvedené firmy prevádzkujú. Zároveň už prebiehajú rokovania s niektorými majiteľmi o investíciách a inštalácii zariadení na úsporu energie na palubách ich plavidiel.

Tieto projekty budú zahŕňať napríklad merania na optimalizáciu výkonu lodí vďaka zdieľaniu a využitiu dát z plavidiel v spojení s prírodnými podmienkami (vlny a vietor).

Zahrnú aj mechanizmy, ktoré umožnia, aby prínosy zdokonalených technológií mohli využívať majitelia aj nájomcovia.

Zároveň bude spolupráca zameraná na objavy nových technológií, ktoré by mohli mať potenciál znižovať emisie v námornej preprave v dlhodobom horizonte.

Veľkí hráči vytvoria plavidlá budúcnosti

George Wells, vedúci globálnej divízie aktív a štrukturalizácie spoločnosti Cargill Ocean Transportation, povedal: „Sme veľmi radi, že sme k sebe priviedli troch najdôležitejších hráčov z rôznych sektorov námorného priemyslu, aby sa aktívne podieľali na väčšej udržateľnosti námornej dopravy.“

„So správnymi odborníkmi, transparentnosťou a spoluprácou môžeme zmeniť plavidlá aj zmluvy, ktoré významne znížia podiel námornej dopravy na množstvo skleníkových plynov,“ dodal.

Pre spoluprácu budú prínosom bohaté vedomosti, odborné skúsenosti a poznatky z celého sveta. „Spoločnosť Maersk Tankers má rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti s testovaním širokého radu technológií, ktoré môžu zvýšiť efektivitu využitia palív,“ povedal Tommy Thomassen, technický riaditeľ Maersk Tankers.

„Táto spolupráca predstavuje príležitosť podeliť sa o skúsenosti s ostatnými a použiť tieto technológie vo viacerých plavidlách. Vďaka tomu môžeme urýchliť redukciu skleníkových plynov v globálnom meradle,“ nazdáva sa.

Spoločnosť Cargill umožní prístup k svojej rozsiahlej flotile, rovnako ako k bohatým skúsenostiam z prevádzky; Maersk Tankers prispeje dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním inovácií, ktoré zlepšujú technické výkony tankerov.

Propagácia udržateľnosti a príklad pre ostatných

Spoločnosť Mitsui & Co. ponúkne komplexnú výstavbu plavidiel a svoje skúsenosti z obchodu, aby nové technológie a riešenia, ktoré táto spolupráca prinesie, boli pre námorný priemysel prínosom.

„Spolupráca bude prínosom k trvalo udržateľnému rozvoju námornej prepravy a zároveň propagáciou významu otázok životného prostredia pre celú spoločnosť.“ Povedal Takuya Shirai, generálny riaditeľ divízie lodnej prepravy spoločnosti Mitsui & Co.

O spoločnosti Cargill

Spoločnosť Cargill sa zaoberá najmä dopravou poľnohospodárskych komodít. V 70 krajinách zamestnáva dovedna asi 160-tisíc ľudí.

Jej transportná divízia Cargill Ocean Transportation poskytuje prepravné služby objemných nákladov pre zákazníkov po celom svete. Divízia založená v roku 1956 prevádzkuje flotilu 650 lodí.

Maersk Tankers a Mitsui

Spoločnosť Maersk Tankers má vyše deväťdesiatročné skúsenosti a odborné znalosti s riadením komerčných a technických plavidiel a s poskytovaním bezpečných, efektívnych a flexibilných dopravných služieb.

Mitsui & Co. je jednou z najviac diverzifikovaných a komplexných obchodných a investičných spoločností poskytujúcich služby na celom svete, so 139 pobočkami v 66 krajinách (stav v apríli 2019).

V oblasti námornej prepravy spoločnosť pôsobí v sektore obchodovania a prenájmu.

Heidi Farr, Cargill Ocean Transportation; Juliane von Wiren, Maersk Tankers; Shoichiro Koga, Mitsui & Co.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Auto-Impex otvoril na Slovensku éru jazdy s kamiónmi na LNG

Činnosť a biznis európskej logistickej spoločnosti

Bude sa na Slovensko loďami dovážať skvapalnený zemný plyn z Ameriky?

Partneri