Slovenská batériová aliancia vyzvala na rýchlejšie zavádzanie elektromobilov

Autor TS november 2019 -
Slovenská batériová aliancia vyzvala na rýchlejšie zavádzanie elektromobilov AMP

Medzinárodná konferencia v Bratislave venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie priniesla štyri akčné vyhlásenia.

Organizátori konferencie Energy Manifest, členovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), zadefinovali akčné kroky manifestu, ktoré by mali zabezpečiť rozvoj jednotlivých oblastí batériového priemyslu (nielen) na Slovensku.

Slovenskí a európski spíkri sa na konferencii venovali analýze stavu a konkrétnym riešeniam v uvedených oblastiach. Zameriavali sa na výhľady pre energetický sektor a hodnotový reťazec.

Účastníci ocenili spoločnú platformu, spájajúcu akademickú pôdu a podnikateľský sektor, čo je dôležité najmä pre výskum a vývoj batérií na Slovensku.

Štyri ťažiskové smery

Nadväzujúc na závery odborných diskusií v jednotlivých tematických paneloch medzinárodnej konferencie Energy Manifest sa účastníci dohodli na prijatí nasledujúcich vyhlásení k aktuálnej situácii v oblasti elektromobility a ukladania energie na Slovensku.

  1. Je nevyhnutné urýchliť zavádzanie elektromobilov a vytvorenie takého legislatívneho prostredia, aby bolo možné urýchlené dobudovanie a ďalší rozvoj adekvátnej dobíjacej infraštruktúry na Slovensku.
  2. Je nevyhnutné prijať novú legislatívnu úpravu a pravidlá trhu pre uskladnenie elektrickej energie.
  3. Je nevyhnutné podporiť výskum a transfer inovácií zo zahraničia v oblasti batérií a pripraviť akademický sektor na vzdelávanie odborníkov pre celý batériový hodnotový reťazec – od výroby, testovania až po recykláciu.
  4. Je nevyhnutné zabezpečiť podporu najmä zo strany vlády Slovenskej republiky  pre financovanie projektov slovenského batériového ekosystému s cieľom zabezpečiť výrobu vlastných slovenských produktov v celom batériovom hodnotovom reťazci.

O SBaA

Slovenská batériová aliancia je záujmové združenie právnických osôb, ktoré rozvíja konkurencieschopný batériový ekosystém od výskumu, výroby až po recykláciu.

Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami, s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

TS

 

Mohlo by vás zaujímať:

Slovenská batériová aliancia a jej iniciátori

Elektrický pohon dostáva postupne zelenú

Je Slovensko pripravené na nové globálne trendy v automobilovom priemysle?

GreenWay výrazne rozšíri sieť nabíjacích staníc pre autá, investíciu podporí EIB

 

Partneri