Aký podiel ľudského faktora si vyžaduje 3PL logistika?

Autor Juriaan Vergouw december 2019 -
Aký podiel ľudského faktora si vyžaduje 3PL logistika? Scania CV AB

Štúdia zhodnotila problémy, ktorým čelia európski zasielatelia a prepravcovia, a zisťovala, ktoré úlohy sú ochotní zveriť technológiám a ktoré ľuďom.

Keďže európsky trh cestnej nákladnej dopravy ovplyvňuje nadmerná fragmentácia – 50 % zasielateľov pracuje naraz s viac ako 30 prepravcami – odborníci v oblasti dodávateľského reťazca sa musia vedieť orientovať v dosť zložitom odvetví.

Ak má byť preprava efektívna, zasielatelia a prepravcovia musia rozumieť dynamike trhu. Medzinárodná logistická Spoločnosť Coyote Logistics zverejnila výsledky výskumu o problémoch, ktorým čelia profesionáli v dodávateľskom reťazci na súčasnom ťažko predvídateľnom trhu.

Dopravcovia na náročnom trhu: Čo ich tlačí najviac?

Štúdia s názvom „Vývoj vzťahu technika + človek: budovanie dodávateľského reťazca pre dlhodobý úspech“ sa skladá z výsledkov a údajov z dvoch nezávislých prieskumov zasielateľov a prepravcov, ako aj z vlastného prieskumu medzi zákazníkmi spoločnosti Coyote Logistics.

Uvedené štúdie konštatujú, že zasielatelia aj prepravcovia čelia z veľkej časti podobným výzvam. Ako zistili prieskumy, medzi hlavné prekážky patrili zvyšujúce sa náklady, zvyšujúca sa náročnosť, nízke kapacity, potreba flexibility a väčšie zviditeľnenie v rámci dodávateľského reťazca.

Podľa zasielateľov a prepravcov je ideálny pomer medzi technológiami a ľudskými odbornými znalosťami (expertízou) v rámci úloh v dodávateľskom reťazci je 60:40.

Tento výsledok potvrdzuje dlhodobý názor zadávateľskej spoločnosti, že obe oblasti musia spolupracovať, aby uspeli v rozvíjajúcom sa svete.

V spoločnosti Coyote Logistics vieme na základe našich výskumov a skúseností na európskom trhu cestnej nákladnej dopravy, že na dosiahnutie dlhodobého úspechu v dodávateľskom reťazci sú potrebné technológie a ľudské odborné znalosti,“ povedal Joel Gard, riaditeľ Coyote Logistics pre Európu.

Kde leží bod rovnováhy

Aby sa dalo lepšie porozumieť tomu, ako môžu prepravcovia a zasielatelia posilniť efektívnosť svojich dodávateľských reťazcov, štúdia „Technika + človek“ analyzovala, ktoré z 13 úloh sú viac vhodné na riešenie pre ľudské odborné znalosti, ktoré funkcie možno optimalizovať technickými prostriedkami a ktoré si vyžadujú kombináciu oboch.

Výsledky ukazujú, že ľudské skúsenosti sú nenahraditeľné v tvorivých, rozhodovacích a strategických úlohách, ako sú komunikácia so zákazníkmi a riešenie problémov s prepravou a doručením.

Pokiaľ ide o automatizáciu, zasielatelia a prepravcovia uviedli, že technológie je najlepšie využívať na posilnenie prevádzkových funkcií, ako sú správa zásob a rezervácia zásielok. Respondenti pritom neuviedli žiadne funkcie, o ktorých sa domnievajú, že im pri nich najlepšie poslúžia výlučne technológie bez zapojenia ľudskej činnosti.

Preferencie prepravcov: Ľudský faktor, technológie alebo oboje?

coyote EU Press Release GraphicAnketová otázka: Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, ako si pri každej z nasledujúcich úloh ceníte prácu ľudí, technológií alebo oboch?

„Keďže našim cieľom je držať krok s meniacimi sa požiadavkami trhu a spotrebiteľov, najlepšie výsledky dosahujeme vtedy, keď technológie a ľudia spolupracujú,“ uviedla Christina Bottis, marketingová riaditeľka spoločnosti Coyote Logistics.

„Technológie poskytujú viditeľnosť a údaje dôležité pre budovanie stratégie dodávateľského reťazca, zatiaľ čo ľudské odborné znalosti sú kľúčom k syntéze údajov do iniciatív dodávateľského reťazca a k najlepším strategickým rozhodnutiam pre podnikanie,“ vysvetlila.

Ľudia a technika v praxi logistického odvetvia

Čo znamenajú vyššie uvedené zistenia pre zasielateľov a prepravcov? Mali by začať vyhodnocovať svoje súčasné dodávateľské reťazce a identifikovať v nich, ktoré úlohy zvládnu technológie, a čo je lepšie nechať na ľudí.

Následne by odborníci v dodávateľskom reťazci mali skúmať príležitosti na zvýšenie efektívnosti a nájsť vo firmách nedostatky, ktoré môžu vylepšiť buď technológie alebo skúsení znalci.

O spoločnosti a prieskume

Coyote Logistics je popredný globálny externý dodávateľ logistiky (3PL) s multimodálnym portfóliom, ktorý na rôznorodom globálnom trhu doručí viac ako 10 000 zásielok denne. V roku 2015 sa stal súčasťou UPS, čím sa ďalej rozšírilo jej globálne portfólio. Spoločnosť sídli v Chicagu a má viac ako 3 000 zamestnancov v 20 pobočkách po celom svete. Európske ústredie je v Amsterdame.

V rámci predstavenej štúdie Coyote Logistics spolupracovala s výskumnými spoločnosťami MakerStreet (so sídlom v Amsterdame) a Martec (pobočka Frankfurt n. M.), aby skúmala špecifické výzvy stojace pred tvorcami rozhodnutí na európskych trhoch. Cieľom bolo nájsť najlepšiu možnú rovnováhu medzi technikou a ľudskými odbornými znalosťami v odvetví.

Juriaan Vergouw, Coyote Logistics

 

Ďalšie články k téme:

Činnosť a biznis európskej logistickej spoločnosti

Európsky parlament odmietol návrhy, ktoré by uľahčili podnikanie našich dopravcov

Partneri