Vylepšená pľúcna ventilácia vyvinutá v Košiciach umožní zachrániť viac chorých na Covid-19

Autor TS / RT apríl 2020 -
Pľúcny ventilátor Chirana Aura; doc. Pavol Török z LF UPJŠ Pľúcny ventilátor Chirana Aura; doc. Pavol Török z LF UPJŠ

Chirana dodá do času vrcholu epidémie 300 nových prístrojov; pre najťažšie prípady by to malo stačiť.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vyvinuli unikátnu metódu umelej pľúcnej ventilácie, ktorej výhodou je výkonnejšie okysličovanie ťažko poškodených pľúc oproti konvenčným ventilátorom.

Základom objavu je oveľa šetrnejší spôsob, ako dostať do zdravých i zápalom poškodených pľúcnych mechúrikov potrebné množstvo vzduchu. Tým sa zabezpečí pacientovi dostatočný prísun kyslíka do krvi.

„Ventilátor svojím režimom zbiera údaje z pacientových pľúc, ktoré vyhodnocuje a navrhuje ako ten plyn fúkať do pľúc,“ vysvetlil autor tejto metódy doc. MUDr. Pavol Török, zástupca prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice.

Viachladinová ventilácia s umelou inteligenciou

Popísaný režim predstavuje viachladinovú ventiláciu pľúc s premenlivými tlakmi, objemami, prietokmi a časom. Ide o tzv. ventilačnú metódu PMLV. Najnovšia generácia prístrojov obsahuje v softvérovom vybavení umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje parametre namiesto lekára a navrhuje nastaviť správny dýchací režim.

Firma Chirana Medical, a. s., Stará Turá, sa už zaviazala vyrobiť 300 nových prístrojov, ktoré novú metódu využívajú. „Po dohode s vládou Slovenskej republiky sme prijali opatrenia a zaviazali sme sa dodať ministerstvu zdravotníctva slovenským nemocniciam 300 kusov tých prístrojov v horizonte najneskôr do 30. júna,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ firmy Ing. Ján Brkal.

Väčšie šance pre najťažších pacientov

„To znamená, že by malo byť relatívne dosť ventilátorov hlavne pre tie najťažšie stavy, pretože ľahšie stavy sa dajú ventilovať konvenčnými ventilátormi,“ objasnil autor metódy Pavol Török.

Pri najťažších stavoch by nasadenie metódy viachladinovej ventilácie pľúc mohlo podstatne znížiť relatívne vysokú úmrtnosť. Podľa autora metódy to potvrdzujú skúsenosti z Ruska, kde sa v tejto skupine pacientov znížila úmrtnosť 3- až 5-násobne.

Výsledok 15-ročnej práce

Najnovší model pľúcneho ventilátora Chirana Aura vyrába táto spoločnosť asi tri roky a predchádzalo mu niekoľko starších modelov. S myšlienkou ich vylepšenia prišiel asi pred pätnástimi rokmi práve docent Török, ktorý hľadal možnosti zníženia vysokej úmrtnosti pacientov trpiacich syndrómom akútnej dychovej tiesne ARDS (acute respiratory distress syndrome). 

„ARDS je akútna forma postihnutia pľúc s vysokou úmrtnosťou pacientov, ktorá bola niekedy až viac než 50 percent. Problém je s ventiláciou týchto pacientov, ktorých pľúca sú nehomogénne ventilované,“ vysvetlil P. Török.

„Klasické pľúcne ventilátory túto úlohu často dostatočne nezvládajú, preto som sa začal zaoberať otázkou, ako zlepšiť ventiláciu týchto pacientov. Vytvoril som matematický model, ktorý mi  pomohol zistiť príčinu pľúcneho zlyhávania a iný matematický model mi pomohol objasniť, ako by to mohla umelá pľúcna ventilácia fungovať lepšie,“ pokračoval.

Metóda preverená pri SARS a prasacej chrípke

Na pracovisku doc. Töröka navrhli v spolupráci s Chiranou Medical postupne niekoľko prototypov ventilátorov pľúc fungujúcich na troj- aj štvorúrovňovej výmene plynov (s variabilným prietokom, tlakom, objemom a časom). Pri reálnom nasadení už dokázali niekoľkonásobne znížiť úmrtnosť pacientov s ARDS.

„Efekt prístroja sa overil aj pri prasacej chrípke v rokoch 2008 – 2009, kde bola pri použití tohto prístroja výrazne nižšia úmrtnosť pacientov a tiež pri pacientoch s ochorením na SARS,“ konštatoval P. Török.

„U pacientov s nehomogénnou výmenou plynov v pľúcach fungoval prístroj oveľa efektívnejšie ako klasický ventilátor a umožnil oveľa lepšiu výmenu plynov,“ dodal.

Cenný pomocník v boji s neviditeľným nepriateľom

Podľa slov prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP a hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD. sa asi u pätiny pacientov s ochorením Covid-19 predpokladá ťažký priebeh ochorenia. Ten je spojený so zápalom pľúc a zlyhávaním dýchania s nutnosťou pripojenia na umelú pľúcnu ventiláciu.

Nový typ pľúcnej ventilácie PMLV podľa neho môže byť neoceniteľným pomocníkom v boji s týmto ochorením.

„Aktuálne sme vo vojne s neviditeľným nepriateľom, veľkosťou malým vírusom, ktorý však v mnohých prípadoch vážne poškodzuje ľudské zdravie a vyberá si ako obete ľudské životy prevažne starších a chronicky chorých pacientov, ktorí zomierajú zväčša na následky vírusovej pneumónie,“ pripomenul dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

„Je dobrou správou, že máme efektívnych pomocníkov na boj s novým ochorením a ja som hrdý na to, že autorom myšlienky metódy programovanej viacúrovňovej ventilácie PMLV je pracovník našej Lekárskej fakulty, ktorý aj v dôchodkovom veku lieči pacientov, vyučuje medikov, odovzdáva svoje cenné skúsenosti mladým doktorandom a ďalej pracuje na vývoji nových generácií pľúcnych ventilátorov,“ zdôraznil profesor Pella na adresu doc. Pavla Töröka.

Popísaná metóda programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV okrem lepšej ventilácie pacienta zároveň znižuje aj množstvo vylučovaného aerosólu pacientom a poskytuje tak väčšiu ochranu pre zdravotnícky personál.

TS / RT

 

Ďalšie články k téme:

Na koronavíruse je najnebezpečnejšia inkubačná doba, zhodli sa v RTVS odborníci

Ako bratislavskí epidemiológovia a medici bojujú s koronavírusom

VIDEO: Ako Wu-chan uvidel svetlo na konci tunela a začal víťaziť nad koronavírusom

 

Multimédiá

Partneri