Investície do kongresového cestovného ruchu sa vrátia mnohonásobne

Autor TS júl 2020 -
Investície do kongresového cestovného ruchu sa vrátia mnohonásobne Pixabay / Peter Tóth

Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenie Bratislava Convention Bureau (BCB) chcú umiestniť Bratislavu a Slovensko na európsku kongresovú mapu.

Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších exportných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Tejto oblasti sa dlhodobo venuje Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenie Bratislava Convention Bureau (BCB), ktoré má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na kongresovú mapu.

Miliónové prínosy

Podľa profesionálnej asociácie International Congress and Convention Association (ICCA) jeden účastník kongresu znamená pre slovenskú ekonomiku tržby na úrovni 386 eur za deň, pričom priemerný kongres trvá 4 dni.

Najväčšie kongresy v Bratislave, Eurotox 2017, Wonca Europe 2019IIW 2019 s počtom 1 300, 2 000 a 1 700 účastníkov znamenali priamy prínos do ekonomiky štátu cca 7,7 milióna eur. Potenciálny finančný prínos budúcich kongresov usporiadaných v Bratislave je preto ohromný.

Systematická práca BTB

BTB v súčasnosti predstavuje jednu z mála inštitúcií na Slovensku, ktorá kontinuálne, odborne a proaktívne oslovuje cieľovú skupinu nákupcov podujatí v zahraničí a rozvíja business-to-business komunikáciu.

BCB dlhodobo vyvíja iniciatívu pre podporu kongresového cestovného ruchu. Naše aktivity sú zamerané na tzv. hardware, čiže propagáciu kapacít a infraštruktúry pre Business Meetings – hotely, venues, kongresové centrá – a tzv. software, čiže strategický marketing a branding destinácie, konkrétne propagačné aktivity, reprezentáciu na zahraničných podujatiach a operatívu,“ hovorí predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.

Bonitná klientela a reputačný efekt

Odvetvie, ktoré sa medzinárodne označuje ako „business meetings“, predstavuje ideálnu formu cestovného ruchu. Prináša lukratívnu a vzdelanú klientelu, nespôsobuje masový turizmus, pozitívne ovplyvňuje sezónnosť a predstavuje potenciál pre širší región danej destinácie. Celosvetovo ide o jedného z najväčších zamestnávateľov vôbec.

Ďalším rozmerom kongresov je aj ich nefinančný prínos, akými sú reputačný efekt pre mesto, stúpajúca kvalita služieb, zamestnanosť, výmena odborného know-how a v neposlednom rade priamy vplyv na zahraničné investície“, hovorí Nina Erneker, vedúca oddelenia BCB.

Z kongresového cestovného ruchu tak v konečnom dôsledku môže profitovať štát, mestá a ich obyvatelia, regióny a súkromný sektor.

Napríklad v Nemecku predstavuje toto odvetvie šiesty najsilnejší segment ekonomiky, ktorý prináša 130 miliárd eur priamych príjmov a tvorí 1,5 milióna pracovných miest. (Zdroj: R.I.F.E.L.)

Kongresové centrum a národná agentúra

„Osobne vnímam veľkú potrebu prepájania a súčinnosti komunálnej, regionálnej, štátnej a súkromnej sféry pre vznik kultúrneho a kongresového centra, keďže ide o komplexnú agendu dôležitú pre hlavné mesto s priamym dopadom aj na brand Slovenska,“ doplnil V. Grežo.

Na Slovensku síce neexistujú odvetvové štatistiky tohto typu, pokiaľ sa však vezme do úvahy komplexnosť tohto odvetvia, je zjavné, že jeho prínos pre ekonomiku Slovenska je oveľa dôležitejší, než akej pozornosti sa mu doteraz dostávalo.

Je predpoklad, že obnovenie národnej agentúry pre cestovný ruch a národného convention bureau sa situácia môže podstatne zmeniť k lepšiemu.

Medzinárodné mítingy, konferencie a kongresy sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu v hlavných mestách a Bratislava nie je výnimkou. V hoteloch tvoria významný podiel zdrojov príjmu, až na úrovni 40 percent,“ povedal Michal Naď, odborník na cestovný ruch a predseda komory hotelov a reštaurácií BTB.

„Posledné roky dopyt po organizácii veľkých podujatí rástol, avšak nedostatočná infraštruktúra ho brzdila. Preto podpora výstavby kongresového centra môže byť vnímaná ako významná pomoc podnikateľom v tejto neľahkej dobe,“ dodal M. Naď.

TS

 

kongresSpoločnosť JTRE v roku 2019 ohlásila zámer vybudovať v Bratislave centrum Eurovea City Congress pre podujatia až pre 2 000 účastníkov, pri zapojení ďalších blízkych kapacít aj viac.

 

Ďalšie články k téme:

Vláda obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Bratislava dostane nové kongresové centrum s kapacitou na megakongresy

Kongresový turizmus a rekreačné teambuildingy pod panorámou Tatier

Hoteliéri adresujú vláde odporúčania

 

Partneri