Hoteliéri adresujú vláde odporúčania

Autor Ľudmila Novacká máj 2020 -
Hoteliéri adresujú vláde odporúčania Hotel Lesná via Paper Life

Hotely a gastro prevádzky považujú zmiernenie reštrikcií a otvorenie za dobrý krok. Pre mnohé je však otázka, či budú schopné otvoriť a fungovať v súčasných podnikateľských podmienkach.

Podľa vyjadrenia vzorky 122 podnikov až 70 % hotelierov a majiteľov reštaurácií odhaduje, že neudrží podnikanie bez externej pomoci.

Uvedené podniky uvádzajú, že 60 % podnikov už prepúšťalo pracovníkov a 40 % podnikov predpokladá, že bude musieť pristúpiť ku prepúšťaniu. Podniky z hotelového a gastro priemyslu v SR nečerpali pomoc stanovenú vládou, lebo často nespĺňali nastavené kritériá alebo v prípade splnenia kritérií je proces dohody s finančnou inštitúciou veľmi zdĺhavý.

Bude dopyt od zahraničných alebo domácich hostí?

Podľa Mareka Harbuľáka, generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií SR spočíva veľký problém v reálnom dopyte zahraničných aj domácich hostí. V minulých rokoch zahraniční hostia tvorili v SR počas roka 40 percent tržieb a v mesiacoch letnej sezóny až 50 %.

Možnosť čiastočne nahradiť zahraničný dopyt domácou klientelou je odôvodnený. Nezodpovedaná je otázka, či bude možné riešiť problém obmedzeného alebo dokonca zníženého rozsahu skutočnej spotreby (výdavkov, útraty) domáceho dopytu.

Ide hlavne o schopnosť slovenských občanov dovolenkovať v prípade straty zamestnania a zvyšovania nezamestnanosti v SR. Hotelieri predpokladajú pokles tržieb v tomto roku v rozsahu 40 – 60 %.

Rekreačné poukazy a nastavenie DPH

V roku 2020 sa javí ako problém aj schopnosť zamestnávateľov prispievať zamestnancom na rekreačné poukazy, ktoré v minulom roku boli úspešne využívané a priniesli podporu dovolenkujúcim slovenským občanom aj hotelom na území SR.

Pozn.: V súlade so zákonom išlo by o sumu vo výške 55 % z ceny pobytu v dĺžke minimálne 3 prenocovania v SR, maximálne 275 EUR/zamestnanca, ktorý pracuje riadnom pracovnom pomere minimálne 24 mesiacov v podniku s počtom 49 zamestnancov viac.

Ceny pre domáci, finančne oslabený dopyt môžu byť náročné. Úpravy alebo udržanie cien však podľa menovanej asociácie prichádzajú do úvahy len v podmienkach zníženia dane z pridanej hodnoty v gastronomických službách. Sadzba tejto dane je v SR jedna z najvyšších v rámci EU.

Pozn.: Dlhodobo opodstatnená požiadavka zníženia DPH je však v súčasnej situácii napätého rozpočtu diskutabilná.

Nedostatočné informácie spôsobujú neistotu

Neistota možnosti príjazdu zahraničných hostí (incoming) na Slovensko vyvoláva veľké obavy všetkých pracovníkov v hotelových a gastronomických službách. Aktuálne a včasné informácie o postupe otvárania príjazdu zahraničnej klientely (incoming) do SR nie sú dostatočné.

Problematický je aj nedostatočný časový predstih informácií o uvoľňovaní reštrikcií. Absencia týchto informácií obmedzuje rozhodnutie zákazníka, ktorý napokon váha a vyčkáva s objednávkou pobytu v hoteloch. Ide o informácie o doplnkových službách v hoteli, ktoré sú dôležité pre pobyt hosťa, napr. bazény a pod.

Odporúčania vláde

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska navrhuje vláde:

  • upraviť kritériá a predĺžiť účinnosť pre produkt Podnikateľ 2020 Slovenskej záručnej a rozvojovej banky aj ďalšie nástroje pomoci pre podnikateľov s dôrazom umožniť malým a stredným podnikateľom využiť kontokorentné úvery, odklad úverov a pod.
  • Predĺžiť obdobie oslobodených odvodov sociálneho poistenia.
  • V roku 2020 preniesť bremeno príspevku na rekreačné poukazy od zamestnávateľov na štátny rozpočet v stanovenom rozsahu.
  • Znížiť sadzbu DPH na gastronomické (stravovacie) služby.
  • Informácie o zmenách v reštriktívnych opatreniach publikovať s korektným časovým predstihom.

Ľudmila Novacká

 

Ďalšie články k téme:

Slováci budú pre koronavírus podstatne menej míňať na cestovanie, oblečenie a v reštauráciách

Slovenský cestovný ruch volá o pomoc

Hotely očakávajú menej ako polovičné ročné tržby

Vláda obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a európsky cestovný ruch

Igor Rattaj z TMR: Našich 2 500 zamestnancov môže sadiť stromy, ak to podporí vláda

 

Partneri