Práca z domu a povinnosti zamestnávateľa po novom

Autor Silvia Beňová júl 2020 -
Práca z domu a povinnosti zamestnávateľa po novom Unsplash / Tina Witherspoon

V Zákonníku práce pribudla klauzula nárokovateľnosti tohto inštitútu počas trvania mimoriadnej situácie aj určitý čas po nej.

Home office resp. práca z domácnosti sa počas pandémie nepochybne zaradila medzi najdiskutovanejšie témy. Parlament priamo v Zákonníku práce (ZP) zaviedol nárokovateľnosť tohto inštitútu počas trvania mimoriadnej situácie, pričom tento nárok bude trvať ešte dva mesiace po jej odvolaní.

Zamestnanec aktuálne teda má právo vykonávať prácu z domácnosti a zamestnávateľ mu môže nariadiť výkon práce z domácnosti za predpokladu, že to charakter práce umožňuje.

Niektorí zamestnávatelia si často prácu z domácnosti zamieňajú s domáckou prácou v zmysle § 52 ZP. Rozdiel okrem iného spočíva v tom, že pri výkone práce z domácnosti alebo pri príležitostnej práci z domu netreba meniť pracovnú zmluvu a upravovať miesto výkonu práce zamestnanca.

Stravovanie

Počas výkonu práce z domácnosti vznikli pochybnosti o tom, či je zamestnávateľ povinný zamestnancom poskytovať stravovacie poukážky ako náhradnú formu zabezpečenia stravovania.

Zmenou miesta výkonu práce sa zamestnávateľ nezbavuje svojej povinnosti zabezpečiť stravovanie, a teda zamestnancom na home office vzniká nárok na stravovacie poukážky.

BOZP

Pri výkone práce z domácnosti je dôležitá aj otázka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci („BOZP“). Predpisy na tomto úseku sa na zamestnávateľa vzťahujú naďalej a je zodpovedný za ich dodržiavanie.

Silvia Beňová, AK Noerr

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

 

O advokátskej kancelárii Noerr

Popredná európska advokátska kancelária s viac ako 480 odborníkmi v Nemecku, Európe a USA. Hlavnou činnosťou je poskytovanie integrovaného právneho a daňového poradenstva. Noerr spolu so spoločnosťami v jeho skupine vyvíja tiež udržateľné riešenia pre financovanie a management. Poskytované poradenstvo využívajú skupiny a stredné podniky, ako aj finančné inštitúcie a investori.

Odborný profil skupiny zahŕňa právo obchodných spoločností vrátane fúzii a akvizícií, súťažné, kartelové ako aj bankové právo vrátane práva kapitálového trhu a podnikového financovania. Ponúka poradenstvo pri štruktúrovaní a financovaní investičných zámerov.

Špecializuje sa aj na právo duševného vlastníctva, právo informačných technológii a telekomunikácií, právne otázky spojené s distribúciou tovaru, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, pracovné právo, konkurzné právo a právo životného prostredia.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

HR recepty od Najlepšieho zamestnávateľa: vekový mix zamestnancov a nijaký open space

Nevhodné nastavenie pracovných zmien môže „zamávať“ s biorytmom človeka

Zmeny v pracovnom práve v roku 2020

Partneri