Kariérny prieskum medzi ženami: Vzdelávanie môže spraviť veľký rozdiel

Autor TS august 2020 -
Kariérny prieskum medzi ženami: Vzdelávanie môže spraviť veľký rozdiel ZČU

Prieskum inštitúcie Mini Tech MBA for Women ukazuje, že investícia do vzdelávacích kurzov sa ženám na Slovensku vyplatí. Sú potom zaujímavejšie pre trh práce a získavajú väčší rešpekt.

Vzdelávacia inštitúcia Mini Tech MBA for Women urobila prieskum, v ktorom potvrdila, aké dôležité je investovať aspoň do jedného kurzu. Ženám to môže otvoriť celú škálu nových možností v pracovnom živote.

Aj Štátny inštitút odborného vzdelávania urobil v roku 2019 podobný prieskum, podľa ktorého sa po ukončení školy ďalej nevzdeláva takmer polovica opýtaných. Pritom kariérny rast alebo získanie novej práce by bolo motiváciou ďalej sa vzdelávať pre 44,1 % respondentov.

Kariérny rast

„Chceli sme dať záujemkyniam o vzdelávanie štatistické dôkazy, kam ich môže posunúť čo len jediná aktivita, jeden kurz a namotivovať ich,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Mini Tech MBA for Women Mirka Uhnak.

Dodáva, že v priemere až 45 % absolventiek hlási kariérny rast priamo alebo nepriamo spojený so vzdelávacím programom.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že kariérna zmena prichádza relatívne rýchlo po jeho ukončení. Z absolventiek, ktoré ukončili program v januári 2020, oznámila viac než tretina posun.

Vyššia mzda

V Mini Tech MBA for Women skúmali aj, či môže investícia do vzdelania byť skutočnou investíciou, teda priniesť finančnú návratnosť a nakoniec zisk. Hovorí sa, že vzdelávanie sa oplatí vtedy, ak sa vráti jeho cena do dvoch rokov.

 „Takéto prípady máme veľmi často. Pri vzdelávaní je teda dôležité nepozerať sa na cenu kurzu, ale vidieť to v širších súvislostiach. Mzdy narástli našim absolventkám celoplošne o 12,6 %, čo považujem za slušné medziročné zvýšenie, no máme aj prípady so 40 a viac percentným navýšením,“ hovorí M. Uhnak.

Vedomosti, viac rešpektu a sebarozvoj

Nové poznatky pomáhajú budovať aj profesionálne sebavedomie. Špecificky ženy pracujúce v oblasti informačných technológií narážajú na predsudky kolegov. Ich lepšia orientácia v IT vďaka kurzu Mini Tech MBA for Women viedla aj k väčšej úcte zo strany kolegov (21 %) či pozitívnejšiemu hodnoteniu od šéfa alebo šéfky (21 %).

Veľmi dôležitou súčasťou sebarozvoja a vzdelávania u žien je podľa Mirky Uhnak rozšírenie možností a horizontov.

Slovenské ženy si totiž príliš neveria, keď príde na kariérne otázky. Často sú blokované samy sebou alebo spoločnosťou.

 „Pre mňa osobne je najdôležitejší práve výsledok, ktorý hovorí o tom, že ich kariérne ciele narástli a trúfajú si na väčšie kariérne výzvy. A toto platí pre 75 % našich absolventiek,“ dodáva riaditeľka.

Edukačné programy v online podobe

Nedávne obdobie pandémie COVID-19 prinieslo nový štandard v oblasti vzdelávania – posilnilo online formy. Vďaka tomuto posunu za kvalitnými programami už nie je potrebné cestovať do veľkých miest.

 „Chceme, aby benefity rastu a vzdelávania či lepšej kariéry mali ženy po celom Slovensku, a preto otvárame náš program od septembra aj v dobre pripravenej online podobe,“ vysvetľuje Mirka Uhnak.

 „Máme za sebou prvú stovku absolventiek s pozitívnymi dopadmi na ich životy a chceme mať na Slovensku viac sebavedomých a úspešných profesionálok,“ uzatvára.

Z prieskumu Mini Tech MBA vyplýva, že vzdelávanie či už popri práci, na materskej alebo počas kariérnej pauzy môže priniesť nielen lepšiu pozíciu či zvýšenie platu, ale otvára aj dvere k osobnostnému rozvoju a profesionálnejšej komunikácii. No najmä umožňuje uvažovať o svojej kariére v iných rozmeroch.

TS

 

Články k téme:

Celoživotné vzdelávanie je trendy

Slováci sú v IT čoraz gramotnejší; učia sa to sami alebo idú na kurzy, ktoré im platí firma

 

Partneri