RTVS uvádza seriál o špičkových slovenských architektoch

Autor Zuzana Golianová september 2020 -
Krematórium v Bratislave od Ferdinanda Milučkého Krematórium v Bratislave od Ferdinanda Milučkého Wikipedia

Dokumentárny seriál Ikony sa venuje dielu 14 významných architektov druhej polovice 20. storočia na Slovensku.

Obrátená pyramída Slovenského rozhlasu v Bratislave, Múzeum SNP v Banskej Bystrici či areál Poľnohospodárskej univerzity v Nitre aj ďalšie stavby patria medzi ikony slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia.

Práve im, ich autorom a kontextu dobových udalostí v spoločnosti sa venuje dokumentárny seriál Ikony. Predstavuje generáciu tvorcov, ktorá stojí za najpozoruhodnejšími stavbami tohto obdobia. Jedným z cieľov bolo zachytiť ešte žijúce legendy slovenskej architektúry.

Ide o sériu dvanástich 26-minútových dokumentov dovedna o 14 architektoch, pričom za každým z nich stojí iný autorský tím mladých tvorcov. Dvojka RTVS ich vysiela každý pondelok po 21.00 hod. od 7. septembra 2020.

Viac ako televízny seriál

IKONY majú tri línie. V prvom rade je to seriál dvanástich filmov o osobnostiach slovenskej architektúry z určitého obdobia a ich najznámejších dielach. Zároveň ide o sériu autorských dokumentov, ktoré nakrútili najtalentovanejší autori a autorky mladej generácie. A do tretice, na jar 2021 plánujeme projekt rozšíriť o webdokument,“ povedal producent seriálu Juraj Krasnohorský zo spoločnosti Artichoke.

Celý projekt má podľa neho potenciál ďalej rásť napríklad smerom k forme určitej databázy a archívu. Spomínaný webdokument má ďalej mapovať tému a prinášať k nej hlbšie informácie.

Uznávaní garanti projektu

Na projekte Ikony od začiatku spolupracovali s Adamom Gajdošom a Kristínou Tomanovou zo združenia Archtung. „Dôležitými partnermi projektu boli odborníci a odborníčky, z ktorých uvedieme najmä Henrietu Moravčíkovú ako odbornú garantku projektu,“ doplnil J. Krasnohorský.

„Úloha garantov bola dôležitá pri výbere tém, respondentov a stavieb pre prvých dvanásť dielov. Zároveň nám garanti pomáhali smerovať projekt po obsahovej stránke, aby mal čo najvyššiu kvalitu a výpovednú hodnotu,“ dodal.

„Vďaka tvorivej voľnosti, ktorú sme poskytli mladým autorom, vznikla veľmi rozmanitá a vizuálne bohatá séria filmov, reflektujúca rozmanitosť tvorby aj osobností jednotlivých architektov,“ povedal producent o tvorbe seriálu.

Dokumenty sú venované štrnástim osobnostiam. V poradí vysielania na RTVS sú to:

 • Dušan Kuzma
 • Iľja Skoček
 • Ferdinand Milučký
 • Viera Mecková
 • Štefan Svetko
 • Oľga Ondreičková
 • Ivan Matušík
 • Vladimír Dedeček
 • Pavol Merjavý
 • Marián Marcinka & Milica Marcinková
 • Ján Miloslav Bahna
 • Martin Kusý & Pavol Paňák

Vytvorili hodnoty

Tvorcovia dokumentárneho seriálu sa zhodli na tom, že architektúra spomínaného obdobia bola originálna, vysoko kvalitná a v istom zmysle svetová, no predsa unikátna. „V druhej polovici 20. storočia vznikli mnohé stavby, ktoré svojou kvalitou presahujú slovenský, či dokonca stredoeurópsky kontext,“ zhodli sa Adam Gajdoš a Kristína Tomanová zo združenia Archtung.

„Slovenský rozhlas v Bratislave, Múzeum SNP v Banskej Bystrici či areál Poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú budovy, ktoré obdivujú predovšetkým zahraniční návštevníci a architekti,“konštatovali.

Po skončení 2. svetovej vojny sa podlomená Európa zmáhala, aby sa mohla opäť postaviť na vlastné nohy. Neskôr bola nutnosť výstavby podmienená víziou naplnenia socialistickej ideológie.

Mladí architekti vtedy stáli pred nezvykle veľkými úlohami, často išlo o výzvy, ktoré by aj dnes boli métou pre skúsených profesionálov. A budovy, ktoré vznikli v danej situácii, dodnes formujú tvár a identitu slovenských miest. Je chybou spájať si ich s politickým režimom, nevidieť ich hodnotu, prínos kvalitnej architektúry. V dôsledku mylnej interpretácie a nepochopenia sa niektoré z nich žiaľ dnes necitlivo rekonštruujú či dokonca búrajú.

Zvýšiť povedomie o architektúre

Dokumentárne filmy pod hlavičkou Ikony podľa producentov svojím vizuálnym a naratívnym spracovaním presahujú klasický formát portrétu umelca, „medailónu“. Výrazné estetické zobrazenie reflektuje vizuálny, umelecký rozmer architektonických diel vybraných architektov.

Ich tvorba nikdy nebola len utilitárna, ale vždy mala aj estetický rozmer. Vizuálne pôsobivým štýlom rozprávania sú IKONY určené najmä mladej generácii  divákov, ktorú oslovujú v prvom rade prostredníctvom filmu a zároveň aj rozšíreným interaktívnym obsahom na internete. Sekundárne projekt oslovuje milovníkov umenia nezávisle od veku a predstavuje jedinečné svedectvo pre budúce generácie o dobe a kultúrnom dedičstve architektúry a architektoch obdobia socializmu na Slovensku,“ uzavrel Juraj Krasnohorský.

Pod námetom dokumentárneho seriálu je podpísané združenie Archtung, tím mladých architektov a študentov, ktorých v roku 2013 spojil na Fakulte architektúry v Bratislave spoločný cieľ − zvýšiť povedomie a úroveň vnímania architektúry v spoločnosti.

Archtung je zároveň aj koproducentom. Producentom je spoločnosť  Artichoke, ďalším koproducentom RTVS a realizáciu seriálu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zuzana Golianová, PR manažérka

IKONY plakat

Mohlo by vás zaujímať:

CE-ZA-AR 2020 je mimoriadne dobrý ročník. Zverejnili nominácie 21 architektonických diel

Streetartový hotel Kyjev

Bratislavský festival DAAD oslavuje dobrú architektúru a dizajn

Americký Dom roka má slovenské superokná 

 

Multimédiá

Partneri