Reziliencia: Ako budovať vnútornú silu seba, manažérov a zamestnancov a zvládať stresové situácie

Autor PRServis december 2020 -
Reziliencia: Ako budovať vnútornú silu seba, manažérov a zamestnancov a zvládať stresové situácie Pixabay / Gerd Altmann

Za úspechom sa neskrýva len talent, ale skôr schopnosť nepoddať sa komplikáciám a vytrvať. Z pohľadu organizácie je v tomto smere užitočný koncept reziliencie.

Optimálne fungovanie ľudí a tímov, zvyšovanie ich motivácie a angažovanosti, a naopak, znižovanie stresových situácií a úzkosti je v dnešnej dobe kľúčovou úlohou HR manažérov a vedúcich pracovníkov. S firemným plánom budovania psychickej aj fyzickej odolnosti vám môže pomôcť koncept reziliencie, ktorému sa vo svete, ale aj na Slovensku venujú významní zahraniční aj slovenskí odborníci.

Anglické slovo „resilience“, v latinčine „resilire“, slovenčine „reziliencia“ znamená „odraziť sa“. Je to schopnosť človeka zvládať záťažové situácie, ktoré prináša život, a pritom neustále pracovať na dosahovaní svojich cieľov.

Niekto ju prirovnáva k tenisovej loptičke, ktorá je pružná, flexibilná, dokáže odolávať úderom, no vždy sa odrazí od zeme alebo keď narazí, vie sa kotúľať, poskakovať, ale aj stáť v pokoji.

Stres je normálna vec, dôležité je s ním pracovať

Reziliencia zdôrazňuje, že problémy, výzvy a stres sú prirodzenou súčasťou našich životov a jedinou istotou je zmena. Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať nepriaznivé okolnosti a vedome sa snažiť budovať svoju vnútornú silu, ktorá stojí na našich pevných morálnych zásadách – osobných hodnotách.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým záleží na tom, ako sa dokážeme prispôsobiť zmenám, no tiež na tom, v akom kolektíve pracujeme. Zamestnanci sú základným motorom každej firmy a spoločnosti. V kolektívoch sú pracovníci rôznych vekových kategórií a každá z nich má špeciálne potreby.

Pandémia Covidu 19 mala za následok zvýšenie stresu a úzkosti, s ktorými si musia poradiť najmä vedúci pracovníci a HR manažéri firiem. Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance spočíva v prepracovanom vedeckom základe stojacom najmä na poznatkoch z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie.

Turbulentné časy si žiadajú jasnú víziu a hodnoty

Rezilientní lídri a vedúci pracovníci podľa odborníka na firemné vzdelávanie PaedDr. Daniela Bacíka zo spoločnosti PLUS Academia, ktorá sa firemnému aj individuálnemu vzdelávaniu venuje už viac ako 23 rokov, dokážu obracať vo svoj prospech aj zdanlivo nepriaznivé situácie. Neustále nachádzajú nové príležitosti, odbúravajú strach a stres z prípadného neúspechu, utvárajú pozitívne podmienky a vzťahy a v neposlednom rade dokážu budovať kvalitný život pre seba, svojich najbližších aj kolegov.

„V manažérskom prostredí sa očakáva, že líder bude mať jasne definovanú víziu, poslanie a hodnoty. Doba je veľmi dynamická a uponáhľaná – žijeme v turbulentných časoch, v ktorých to lídri a manažéri vôbec nemajú jednoduché,“ zdôrazňuje D. Bacík.

„Práve preto sa stáva ich schopnosť efektívne zvládať záťažové situácie jednou z kľúčových kompetencií, ktorá je dôležitá pri rozvoji akejkoľvek firmy a udržiavaní dôvery nielen smerom ku kolegom, ale tiež obchodným partnerom,“ dodáva.

Koncept reziliencie v medzinárodných súvislostiach

Rozvoj osobnej reziliencie pracovníkov patrí do portfólia firemného vzdelávania v moderných firmách. Výsledkom je zvyšovanie angažovanosti, spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov, rozvoj medziľudských vzťahov, lepšie fungovanie aj vzájomná komunikácia ľudí a tímov. 

Spoločnosť PLUS Academia vyvinula aj špeciálny tréning reziliencie, využívajúci metódy a techniky zvládania záťažových situácií. „Venujeme sa tiež diagnostike RQ (resilient quotient), budovaniu a vedomej práci na rozvoji osobnej odolnosti,“ objasňuje D. Bacík. „Čerpali sme zo štúdia a výskumu M. Selingmana, otca pozitívnej psychológie, no do vývoja nášho konceptu sa zapojilo aj množstvo ďalších odborníkov zo zahraničia,“ dopĺňa.

V roku 2019 sa podarilo zorganizovať aj medzinárodnú konferenciu „Festival reziliencie 2019: leadership, etika a reziliencia“. „Podarilo sa nám prepojiť nielen rôzne krajiny, ako Švédsko, Poľsko, Slovensko, Česko či USA, no tiež rôzne profesijné oblasti – vedu, šport, biznis aj kultúru,“ vysvetľuje odborník.

Benefitom konceptu reziliencie je aj jasne štruktúrovaná merateľnosť pokroku. Upozorňuje na ňu profesor Léo Bruno, prezident Center for Leadership Studies Brasil: „V čase pandémie či iných kritických situáciách je dôležitá diagnostika a pravidelná kontrola úrovne odolnosti zamestnancov. Pravidelné tréningy reziliencie zabezpečia nielen mentálnu a fyzickú pohodu pracovníkov, ale tiež sa odrazia na ich pracovnom výkone.“

Zlepšuje pracovný výkon a zachováva elán

Firmy ocenia, keď ich zamestnanci dokážu lepšie zvládať stres a lepšie porozumejú aj správaniu svojich kolegov. Vďaka technikám reziliencie dokážu rozvíjať svoje manažérske zručnosti a silné stránky – dokážu lepšie zvládať aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami.

Dokážu naplno využiť potenciál networkingu a spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu. A v neposlednom rade dokážu efektívnejšie využívať svoje schopnosti, energiu aj čas, čo im pomôže nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

„Reziliencia pomáha pri riešení problémov, zlepšuje pracovný výkon aj plánovanie, a to pri zachovaní elánu, odhodlania a angažovanosti tímu. Jednotlivci v spoločnostiach tiež profitujú z tréningu odolnosti, pretože ide o holistický prístup a osobnostný rozvoj,“ objasňuje benefity pravidelných tréningov britská lektorka Linda Polkowski. „Zvýšenie odolnosti totiž u nich podporuje vieru vo vlastné schopnosti.“

Výskumy a skúsenosti

Vedecké štúdie a prieskumy naznačujú užitočnosť tréningov reziliencie. Austrálska štúdia Roussow – Erieau – Beeson ukázala priemerné zlepšenie úrovne reziliencie u účastníkov vplyvom obdenných tréningov s virtuálnym koučom o 24,9 percenta.

Psychologička Angela Duckworthová označila ako kľúč k osobnému úspechu vzťah medzi vášňou a schopnosťou vytrvať v realizovaní našich cieľov a vízií. Rovnako to videl aj Albert Einstein. Tvrdil, že jeho úspech nespočíval v tom, že bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že sa s problémom dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové, neštandardné prístupy, bol inovatívny a húževnatý. A práve o tom je aj reziliencia.

PRServis

meeting 1219540 1920

Mohlo by vás zaujímať:

Pracovný stres ovplyvňuje výkon dvoch tretín zamestnancov na Slovensku

HR recepty od Najlepšieho zamestnávateľa: vekový mix zamestnancov a nijaký open space

Systém vzdelávania u nás neplní svoje úlohy voči pracovnému trhu, tvrdia zamestnávatelia

Produktivita práce rastie s vekom, nie naopak

Čo chcú zamestnanci v časoch pandémie a po nej a aká je budúcnosť práce

 

Partneri