OpenMaker: Európska súťaž malých aj veľkých nápadov pre život a prostredie 21. storočia

Autor Dodo Mikláš november 2018 -

Inovátori zo štyroch krajín predstavili svoje vynálezy v Bratislave v rámci konferencie o priemysle a inováciách. Išlo najmä o nové materiály a ekologické spôsoby ich spracovania.

Slovensko opäť zabojovalo (zabodovalo) o svoje miesto na mape inovatívnej Európy, keď hostilo prehliadku vybraných výsledných projektov programu OpenMaker. Jeho cieľom bolo spájať výrobné firmy a kreatívnych inovátorov v rôznych oblastiach.

Počas domácej konferencie s názvom Priemysel otvorený inováciám predstavili 21. novembra päť víťazných projektov zo Slovenska, dva z Talianska a po jednom zo Španielska a Veľkej Británie. Išlo o časť z celkom 21 projektov štyroch inovačných akcelerátorov v uvedených krajinách, ktoré boli úspešné vo výzve OpenMaker. Program s týmto názvom bol financovaný zo známeho programu Európskej únie Horizon (Horizont) 2020 a na Slovensku ho manažovala konzultačná spoločnosť Centire.

Úspešné slovenské projekty

Slovensko bolo v programe rovnocenným účastníkom v spoločnosti veľkých krajín a vynikalo počtom účastníkov na podujatiach, podaných projektov aj registrácií na digitálnej platforme. Víťazné projekty získali okrem finančnej podpory 20 000 eur aj 9-mesačný mentoring, ktorý im má pomôcť pri etablovaní sa na reálnom trhu.

„OpenMaker vznikol pred dva a pol rokom. Jeho hlavným cieľom bolo spájať výrobné firmy a inovátorov. Naším cieľom bolo pomôcť výrobným firmám k lepšej inovatívnej výkonnosti,“ povedal Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire, ktorá ako akcelerátor zastrešovala tento projekt na Slovensku. „Výrobné podniky, ktoré sú ohrozované lacnejšou výrobou z menej rozvinutých krajín, chce EÚ podporiť v inováciách. Jedným z receptov je aj toto spájanie,“ vysvetlil Ľ. Billý.

V rámci prototypov deviatich inovátorov odprezentovali slovenskí inovátori projekty SOBI (spracovanie textilného odpadu na nové výrobky v chránenej dielni), BIOM (bioplastový rozložiteľný materiál), BIOCULTIVATOR (domáci balkónový biokultivátor), CLAY NEXT (dizajnové keramické objekty z 3D tlačiarne) a TuLiMark (pasívna navigácia svietiacimi turistickými značkami).

Akcent na ekológiu

V rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám vystúpil aj Dario Marmo z talianskeho akcelerátora Lama, ktorý OpenMaker zastrešuje v Taliansku. „Snažili sme sa spojiť dve rôzne komunity – komunitu malých a stredných podnikov a komunitu inovátorov. Vytvorili sme neformálny priestor, kde sa mohli vytvárať partnerstvá a rozvíjať nápady. Z tohto projektu vzišlo 21 nápadov v štyroch krajinách, čo svedčí o výnimočnosti a opodstatnenosti myšlienky spájania týchto sektorov,“ povedal.

Viacerí rečníci na konferencii zdôraznili kontext potreby ochrany životného prostredia a zodpovednosti voči nemu pri podpore nových nápadov pre priemysel. Takisto je podľa nich dôležité zohľadniť nezastaviteľný trend, keď bude v priemysle mnoho pracovných miest nahradených technológiami. Aj preto je dôležité inovovať výrobné procesy.

„Vyvinuli sme druhú generáciu bioplastového materiálu, ktorý je z obnoviteľných zdrojov a je zároveň aj rozložiteľný.“ informovala Mária Kadlecová z inovátorskej skupiny Crafting plastics a projektu Biom. „Ako dizajnéri sme pracovali na vývoji prototypov okuliarov a pohárov z tohto materiálu. Chceme sa zamerať na výrobcov luxusných dizajnových, módnych či interiérových doplnkov, ktoré majú ľudia doma dlhodobo, nie iba na jednorazové veci ako sú obaloviny. Náš plast sa potom dokáže rozložiť už do 120 dní,“ priblížila.

Clay Next 1 Rozložiteľný materiál Biom zníži plastovú záťaž prírody, vysvetľuje dizajnérka Vlasta Kubušová.

OpenMaker bude podľa organizátorov aj ďalej pokračovať v spájaní výrobných podnikov s inovátormi. Na konferencii oznámili aj nové inovačné zadanie s možnosťou prezentovať na podujatí IXPO – Technology and Inovation Playground, ktoré sa uskutoční v apríli 2019 opäť v Bratislave.

O Centire, s. r. o.

Viac ako 20 rokov poskytuje poradenstvo a podporu zameranú na regionálny rozvoj, podporu podnikania a sociálnu inováciu. Cieľom je prinášať inovatívne myšlienky a realizovať zmysluplné riešenia v praxi. Chce hľadať riešenia aj v oblastiach, kde to nie je ľahké, a pomáhať klientom napredovať, pričom stavia na princípoch vzájomnej dôvery, partnerstva a zodpovednosti.

Dodo Mikláš, event2all

Foto: Centire

 

Viac o vybraných projektoch:

OpenMaker podporil inovatívne ekologické projekty slovenských tvorcov

Multimédiá

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1