OpenMaker podporil inovatívne ekologické projekty slovenských tvorcov

Autor Centire / event2all december 2018 -

Na nedávnej konferencii inovátorov boli medzi slovenskými zástupcami aj projekty domáceho biokultivátora, 3D tlačenej keramiky, recyklácie textílií a rozložiteľného plastu.

Projekt OpenMaker je medzinárodný projekt financovaný v rámci európskeho programu Horizont 2020. Projektové partnerstvo tvorí 10 partnerov zo šiestich krajín – Slovenska, Španielska, Talianska, Veľkej Británie, Švajčiarska a Turecka. Špecifikom projektu OpenMaker je to, že spája výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi.

V Bratislave v rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám predstavili 21. novembra 5 víťazných projektov zo Slovenska, dva z Talianska a po jednom zo Španielska a Veľkej Británie, ktoré boli úspešné vo výzve OpenMaker. Na Slovensku ju manažovala spoločnosť Centire. Celkovo bolo v rámci starého kontinentu podporených 21 inovátorských projektov, ktoré vybrali zo 137 prihlásených projektov. Top 5 projektov zo Slovenska predstavujeme.

Biokultivátor – malý mestský skleník

Biokultivátor je inovatívny malý dizajnový skleník umožňujúci pestovanie, samozavlažovanie a kompostovanie v malom (titulný obrázok). Cieľom projektu je postaviť funkčný prototyp na účely testovania parametrov a prezentácie pred investormi. Mal by spĺňať svoje základné funkcie v domácich podmienkach, napríklad na balkóne bytu. Na projekte spolupracujú spoločnosti B4D a Kubik Interier.

BIOM – bioplastický materiál

BIOM ako pilotný projekt si kladie za cieľ vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Základom bude vývoj granulátu z tohto nového materiálu, ktorý bude mať požadovanú stabilitu a tepelnú odolnosť a optimalizuje sa pre výrobné technológie vstrekovania a lisovania.

BIOM 2

Dve ďalšie hlavné aktivity sú založené na dizajnovaní prototypov – okuliarov a pohára. Model okuliarov z predošlej kolekcie štúdia Crafting plastics (cp!s) bude vyrobený z dosiek z nového materiálu, čím bude generovať spätnú väzbu a pomáhať dolaďovať vlastností materiálu. Pohár sa bude dizajnovať špeciálne pre technológiu vstrekovania. V závere BIOM dosiahne, že nový materiál bude možné prezentovať B2B zákazníkom v podobe nielen datasheetu čistého materiálu, ale aj polotovaru – dosiek. Znásobí sa tak pozitívny environmentálny dopad vo viacerých oblastiach. Zároveň prototypy okuliarov a poháru pomôžu uviesť výrobky čím skôr na trh a šíriť tak povedomie medzi B2C zákazníkmi.

Na projekte spolupracujú  Panara, s. r. o. a Miroslav Král z cp!s.

Clay Next – keramika pre 21. storočie

Cieľom projektu je predstaviť novú značku úžitkovej keramiky Clay Next, vyrábanej 3D tlačou a na základe dopytovej produkcie. Zámerom je spojiť spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu. Vďaka dizajnu a napĺňaniu súčasných potrieb sa keramické objekty značky prispôsobia súčasnému životnému štýlu bežného zákazníka a atraktívnym spôsobom prepoja klasické remeslo s progresívnymi inováciami a tvaroslovím.

Clay next

Zámerom projektu je posunúť vnímanie tradičného remesla o krok ďalej a vrátiť na trh originálny úžitkový predmet z keramiky „Made in Slovakia“ s novou pridanou hodnotou. Malosériová výroba technológiou 3D tlače umožňuje nielen vysokú individualizáciu produktov – podobne ako kedysi tradičné remeslo – ale prináša do keramiky tvarovú voľnosť, vysokú mieru detailu a efektívnejšie využívanie materiálu. Hlavnými účastníkmi projektu sú Tvaroch, s. r. o., Michala Lipková a Tomáš Tholt.

LIDA – svetielka na turistických chodníkoch

Hlavným cieľom projektu LIDA – Light in the Dark – je vyvinúť prototyp autonómneho svietidla slúžiaceho ako svetelná turistická značka – pasívny navigačný prvok s pridanou hodnotou. Výsledkom projektu má byť primárne ochrana zdravia a života, prínosom budú aj ušetrené náklady na výjazdy horskej záchrannej služby.

TuLiMark 1

Výskumný tím v oblasti pasívnej navigácie vyvíja svetelnú turistickú značku vybavenú vlastnou elektronikou, ktorá sa v prípade zníženej viditeľnosti rozsvieti. Energiu bude dodávať akumulátor napájaný počas dňa fotovoltickými článkami. Je možné ich vyrobiť v rôznych farbách alebo priehľadné, aby nenarúšali prostredie. Projekt je výsledkom spolupráce LED-Solar, s. r. o., a Petra Tauša.

Sobi – ekologicko-sociálne zameraná inovácia

Projekt Sobi sa usiluje vytvárať inovatívne projekty so sociálnym a ekologickým aspektom. Združenie bolo založené v roku 2017 a zahŕňa expertov z rozličných oblastí – dizajnu, grafiky, marketingu, mimovládneho sektora – s cieľom vytvárať dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytovať pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

SOBI 1

Zámerom projektu je využitie nepotrebných odevov a ich transformácia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie. Budú ponúkané organizáciám aj jednotlivcom najmä ako personalizované firemné promo darčeky pre zákazníkov a zamestnancov. Prostredníctvom týchto produktov plánujú autori projektu šíriť informácie o ekosociálnych možnostiach, zodpovednej spotrebe a produkcii na našej planéte, ktorá má len obmedzené zdroje.

Na projekte sa podieľajú občianske združenie Sobi a Trnavská arcidiecézna charita.

Centire / event2all

 

Súvisiaci článok:

OpenMaker: Európska súťaž malých aj veľkých nápadov pre život a prostredie 21. storočia

Multimédiá

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1