Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cieľom ÚPV SR je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky.

Partneri